Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Filippenzen studie 9 - 1:3,4 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 7 years ago De eerste studie van 2017 gaat ook over gebed. Dat is de levensadem van de gelovige. Gekeken werd naar een aantal aspecten van het gebedsleven van Salomo en de Heer Jezus zelf. Daar kunnen we heel wat van leren. Wat is: bidden op het woord? Wat is: het gebed van God? Dat en meer kwam aan de orde op 3-1-2017. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18695

2

Filippenzen studie 9 - 1:3,4 deel B39 minutes

Publication: 7 years ago De eerste studie van 2017 gaat ook over gebed. Dat is de levensadem van de gelovige. Gekeken werd naar een aantal aspecten van het gebedsleven van Salomo en de Heer Jezus zelf. Daar kunnen we heel wat van leren. Wat is: bidden op het woord? Wat is: het gebed van God? Dat en meer kwam aan de orde op 3-1-2017. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18695

3

Tabernakel deel A59 minutes

Publication: 7 years ago Op 18 januari 2017 werd de eerste studie over de tabernakel van God gegeven. Wat beeldt het uit? Wat is de typologische betekenis ervan? Wat wil het  zeggen als iemand in de voorhof kwam?  Wat vertelt het brandofferaltaar ons? Dat en meer kunt u beluisteren in deze studie, deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=18758

4

Tabernakel deel B31 minutes

Publication: 7 years ago Op 18 januari 2017 werd de eerste studie over de tabernakel van God gegeven. Wat beeldt het uit? Wat is de typologische betekenis ervan? Wat wil het  zeggen als iemand in de voorhof kwam?  Wat vertelt het brandofferaltaar ons? Dat en meer kunt u beluisteren in deze studie, deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=18758

5

Filippenzen studie 10 - 1:3-6 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 7 years ago Op 24 januari 2017 werd indringend gesproken over diverse aspecten van gebed, geven en Gods werk. Wat doet gebed in je leven, naar God toe en naar de ander? En wat betekent het voor jezelf? Geven is iets dat kan groeien als de genade toeneemt in je hart. Niet gedwongen maar vrijwillig, uit het hart. God werkt door en wat Hij begon, maakt Hij ook af. Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18778

6

Filippenzen studie 10 - 1:3-6 deel B26 minutes

Publication: 7 years ago Op 24 januari 2017 werd indringend gesproken over diverse aspecten van gebed, geven en Gods werk. Wat doet gebed in je leven, naar God toe en naar de ander? En wat betekent het voor jezelf? Geven is iets dat kan groeien als de genade toeneemt in je hart. Niet gedwongen maar vrijwillig, uit het hart. God werkt door en wat Hij begon, maakt Hij ook af. Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18778

7

Openbaring studie 24 - 8:1-9 deel A55 minutes

Publication: 7 years ago Op 1 februari 2017 kreeg Openbaring een vervolg, nu was het 8e hoofdstuk aan de orde. Ernstige gerichten  komen, als gevolg van de gebeden van de heiligen. God houdt gericht, heeft dat aan Zijn Zoon overgelaten. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18825

8

Openbaring studie 24 - 8:1-9 deel B37 minutes

Publication: 7 years ago Op 1 februari 2017 kreeg Openbaring een vervolg, nu was het 8e hoofdstuk aan de orde. Ernstige gerichten  komen, als gevolg van de gebeden van de heiligen. God houdt gericht, heeft dat aan Zijn Zoon overgelaten. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18825

9

Filippenzen studie 11 - 1:6 deel A57 minutes

Publication: 7 years ago Wat is een dag in de Schrift? Het antwoord daarop zal u misschien verbazen, of ook niet. Het is duidelijk, dat  we steeds meer ontdekken wanneer we de Schriften  volgen. Het is een genade, dat we dienen in het lichaam van Christus. We kijken naar de gezindheid van Christus Jezus, Die ons voorbeeld is. Werken, wat we doen, het- zij goed of anders, het wordt bekeken in de nabije toe- komst bij Hem. Naluisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18873

10

Filippenzen studie 11 - 1:6 deel B35 minutes

Publication: 7 years ago Wat is een dag in de Schrift? Het antwoord daarop zal u misschien verbazen, of ook niet. Het is duidelijk, dat  we steeds meer ontdekken wanneer we de Schriften  volgen. Het is een genade, dat we dienen in het lichaam van Christus. We kijken naar de gezindheid van Christus Jezus, Die ons voorbeeld is. Werken, wat we doen, het- zij goed of anders, het wordt bekeken in de nabije toe- komst bij Hem. Naluisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18873

11

Filippenzen studie 12 - 1:7-11 deel A57 minutes

Publication: 7 years ago Op 21 februari 2017 werd naar aanleiding van de dag van Jezus Christus nagedacht over het erepodium (de bema). Verder over de onderlinge relatie Paulus - Filip- penzen. Paulus verdedigt het evangelie, maar recht- vaardigt zichzelf niet. Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18921

12

Filippenzen studie 12 - 1:7-11 deel B31 minutes

Publication: 7 years ago Op 21 februari 2017 werd naar aanleiding van de dag van Jezus Christus nagedacht over het erepodium (de bema). Verder over de onderlinge relatie Paulus - Filip- penzen. Paulus verdedigt het evangelie, maar recht- vaardigt zichzelf niet. Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18921

13

Openbaring studie 25 - 8:10-9:11 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 7 years ago Moeilijk gedeelte, dat Openbaring 8:10-9:11. De derde, vierde en vijfde bazuin (= eerste wee) komen naar voren. We keken naar de gevolgen voor de schepping, de natuur, en de mensen. Het is heel wat, de gerichten zijn Gods 'vreemde' werk (Jesaja 28:21). En ze duren kort, als je het afzet tegen de 2000 jaar overstromende genade waar we nu in leven. Wat zijn de 'sprinkhanen' die uit de afgrond komen? De mensen zullen het in die tijd zien, meemaken. Wat een genade, dat God het lichaam van Christus voor de komende verontwaardiging wegneemt! Luisteren kunt u hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18971

14

Openbaring studie 25 - 8:10-9:11 deel B23 minutes

Publication: 7 years ago Moeilijk gedeelte, dat Openbaring 8:10-9:11. De derde, vierde en vijfde bazuin (= eerste wee) komen naar voren. We keken naar de gevolgen voor de schepping, de natuur, en de mensen. Het is heel wat, de gerichten zijn Gods 'vreemde' werk (Jesaja 28:21). En ze duren kort, als je het afzet tegen de 2000 jaar overstromende genade waar we nu in leven. Wat zijn de 'sprinkhanen' die uit de afgrond komen? De mensen zullen het in die tijd zien, meemaken. Wat een genade, dat God het lichaam van Christus voor de komende verontwaardiging wegneemt! Luisteren kunt u hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18971

15

Filippenzen studie 13 - 1:9-11 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 7 years ago Paulus bidt om liefde in erkenning en alle fijngevoeligheid. Zo'n gebed trekt je aan- dacht. Wat zou daarmee -heel praktisch- bedoeld worden? Hoe kunnen we dat  meebidden met de apostel? Wat is die liefde in ons leven? Hoe werkt dat uit? Dat en meer kwam aan de orde tijdens deze bijbelavond. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19042

16

Filippenzen studie 13 - 1:9-11 deel B28 minutes

Publication: 7 years ago Paulus bidt om liefde in erkenning en alle fijngevoeligheid. Zo'n gebed trekt je aan- dacht. Wat zou daarmee -heel praktisch- bedoeld worden? Hoe kunnen we dat  meebidden met de apostel? Wat is die liefde in ons leven? Hoe werkt dat uit? Dat en meer kwam aan de orde tijdens deze bijbelavond. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19042

17

Filippenzen studie 14 - 1:10,11 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 7 years ago Op 21 maart werd verder het gebed in 1:9-11 besproken. Wat is 'oprecht' en  'niet aanstootgevend' tot in de dag van  Christus? Liefde met fijngevoeligheid, geduld met vreugde - heel wat, en hoe werkt dat dan? Dat en meer kwam aan de orde. Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19133

18

Filippenzen studie 14 - 1:10,11 deel B30 minutes

Publication: 7 years ago Op 21 maart werd verder het gebed in 1:9-11 besproken. Wat is 'oprecht' en  'niet aanstootgevend' tot in de dag van  Christus? Liefde met fijngevoeligheid, geduld met vreugde - heel wat, en hoe werkt dat dan? Dat en meer kwam aan de orde. Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19133

19

Openbaring studie 26 - 9:12-21 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 7 years ago Op 29 maart 2017 werd stilgestaan bij misschien wel het ingrijpendste gericht over de natiën. De zesde boodschapper bazuint en dan komt een cavalerie op gang van 200 miljoen, die verschrikkelijk toeslaan. Niettemin hebben we een verwachting dat Hij, de Heer Jezus Christus, gaat komen. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19212

20

Openbaring studie 26 - 9:12-21 deel B18 minutes

Publication: 7 years ago Op 29 maart 2017 werd stilgestaan bij misschien wel het ingrijpendste gericht over de natiën. De zesde boodschapper bazuint en dan komt een cavalerie op gang van 200 miljoen, die verschrikkelijk toeslaan. Niettemin hebben we een verwachting dat Hij, de Heer Jezus Christus, gaat komen. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19212

21

Filippenzen studie 15 - 1:11-13 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 7 years ago Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Dat blijkt op en bij de bema van Christus in de dag van Christus. Hoe zit dat met de ge- vangenschap van Paulus? Dat  moet een terugslag in de versprei- ding van het evangelie betekend  hebben. Of toch niet?  Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19244

22

Filippenzen studie 15 - 1:11-13 deel B33 minutes

Publication: 7 years ago Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Dat blijkt op en bij de bema van Christus in de dag van Christus. Hoe zit dat met de ge- vangenschap van Paulus? Dat  moet een terugslag in de versprei- ding van het evangelie betekend  hebben. Of toch niet?  Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19244

23

Typologie van de Tabernakel - II deel A56 minutes

Publication: 7 years ago Op 12 april 2017 werd een tweede studie gehouden over de typologie  van de Tabernakel. Enkele aspecten van het brandofferaltaar werden be- sproken. Ook het koperen wasvat  met de geestelijke betekenissen kwam aan de orde.  Luisteren: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19287

24

Typologie van de Tabernakel - II deel B27 minutes

Publication: 7 years ago Op 12 april 2017 werd een tweede studie gehouden over de typologie  van de Tabernakel. Enkele aspecten van het brandofferaltaar werden be- sproken. Ook het koperen wasvat  met de geestelijke betekenissen kwam aan de orde.  Luisteren: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19287

25

Filippenzen studie 16 - 1:13-18 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 6 years ago 18 april 2017 werd Filippenzen 1:13-18 besproken. Paulus in boeien, maar er waren anderen die doorgingen met spre- ken. Met andere motieven, dat wel. Het woord van God is niet geboeid! Dat ging verder, én we leren wat in prediking cen- traal zou staan. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19333

26

Filippenzen studie 16 - 1:13-18 deel B36 minutes

Publication: 6 years ago 18 april 2017 werd Filippenzen 1:13-18 besproken. Paulus in boeien, maar er waren anderen die doorgingen met spre- ken. Met andere motieven, dat wel. Het woord van God is niet geboeid! Dat ging verder, én we leren wat in prediking cen- traal zou staan. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19333

27

Openbaring studie 27 - 9:20-10:7 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 10 geeft een wat meer statisch beeld dan de voorgaande  heftige hoofdstukken. Als het ware een adempauze. Maar niet zonder  reden! De symboliek van de sterke boodschapper met het boekrollet- je in de hand zou ons niet ontgaan. Luister mee: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19380

28

Openbaring studie 27 - 9:20-10:7 deel B34 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 10 geeft een wat meer statisch beeld dan de voorgaande  heftige hoofdstukken. Als het ware een adempauze. Maar niet zonder  reden! De symboliek van de sterke boodschapper met het boekrollet- je in de hand zou ons niet ontgaan. Luister mee: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19380

29

Filippenzen studie 17 - 1:19-22 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 6 years ago In deze studie horen we opnieuw over de omstandigheden van de apostel, die gevangen zat. De uit- werking werd door hem geestelijk bekeken en door de geest van God geleid opgeschreven in deze brief. Meeluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19399

30

Filippenzen studie 17 - 1:19-22 deel B26 minutes

Publication: 6 years ago In deze studie horen we opnieuw over de omstandigheden van de apostel, die gevangen zat. De uit- werking werd door hem geestelijk bekeken en door de geest van God geleid opgeschreven in deze brief. Meeluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19399

31

Filippenzen studie 18 - 1:21-26 deel A56 minutes

Publication: 6 years ago 16 mei 2017: Paulus' "probleem" uit Filip- penzen 1:21-26 werd besproken. Hij zou mogelijk de gemeente daar nogeens be- zoeken, wat noodzakelijk was voor hen. Hij werd uit de twee gedrongen naar een derde mogelijkheid, wat was dat? En: heb- ben wij er iets aan? Dat is na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19448

32

Filippenzen studie 18 - 1:21-26 deel B33 minutes

Publication: 6 years ago 16 mei 2017: Paulus' "probleem" uit Filip- penzen 1:21-26 werd besproken. Hij zou mogelijk de gemeente daar nogeens be- zoeken, wat noodzakelijk was voor hen. Hij werd uit de twee gedrongen naar een derde mogelijkheid, wat was dat? En: heb- ben wij er iets aan? Dat is na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19448

33

Filippenzen studie 19 - 1:27,28 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 6 years ago Naar voren kwam, dat de apostel wijst op eenheid in de geest en de ziel. Dan kun je gezamenlijk wedijve- ren in het evangelie van genade. Tegenstrevers waren aanwezig en  God redt de gelovigen! Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19518

34

Filippenzen studie 19 - 1:27,28 deel B30 minutes

Publication: 6 years ago Naar voren kwam, dat de apostel wijst op eenheid in de geest en de ziel. Dan kun je gezamenlijk wedijve- ren in het evangelie van genade. Tegenstrevers waren aanwezig en  God redt de gelovigen! Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19518

35

Openbaring studie 28 - 10:8 - 11:7 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 10:8 - 11:7 gaat over honing, boekrol, meten, tempel,  symboliek, twee getuigen. Wie zijn dat? Mozes? Elia? Henoch? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19541

36

Openbaring studie 28 - 10:8 - 11:7 deel B50 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 10:8 - 11:7 gaat over honing, boekrol, meten, tempel,  symboliek, twee getuigen. Wie zijn dat? Mozes? Elia? Henoch? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19541

37

Filippenzen studie 20 - 1:29,30 deel A56 minutes

Publication: 6 years ago 13 juni 2017 werd de laatste Filippenzen studie van het seizoen gehouden. Genade, overtreding, voor Christus, het lijden. Dat en meer te beluisteren in deze studie. Deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19564

38

Filippenzen studie 20 - 1:29,30 deel B31 minutes

Publication: 6 years ago 13 juni 2017 werd de laatste Filippenzen studie van het seizoen gehouden. Genade, overtreding, voor Christus, het lijden. Dat en meer te beluisteren in deze studie. Deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19564

39

Verdrukkingen en heerlijkheid deel A55 minutes

Publication: 6 years ago Op 16 juli 2017 uit Romeinen 5: de weg van de gelovige, die echt  vrede met God heeft, is niet vaak gemakkelijk. Verdrukkingen zijn  vaak moeilijk, maar God is nabij! Luisteren kan: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=19681

40

Filippenzen studie 21 - 1:30-2:4 deel A59 minutes

Publication: 6 years ago Op 22 augustus 2017 kwam onder meer de orde, dat er wel bij de Filippenzen enige vertroosting, bemoediging, gemeenschap, mededogen en medelijden aanwezig was. Maar toch ontbrak iets, omdat Paulus' vreugde nog niet compleet was. Wat dat is, hoort u in de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19817

41

Filippenzen studie 21 - 1:30-2:4 deel B35 minutes

Publication: 6 years ago Op 22 augustus 2017 kwam onder meer de orde, dat er wel bij de Filippenzen enige vertroosting, bemoediging, gemeenschap, mededogen en medelijden aanwezig was. Maar toch ontbrak iets, omdat Paulus' vreugde nog niet compleet was. Wat dat is, hoort u in de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19817

42

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel A41 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

43

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel B34 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

44

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel C39 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

45

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel D38 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

46

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel E40 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

47

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel F38 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

48

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel G34 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

49

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel H40 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

50

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel I43 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

51

Studie Jesaja 45 - zomer 2017 - compleet deel J41 minutes

Publication: 6 years ago Eerste studie zomer Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Tekst van de studie in PDF: HIER Tweede studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Derde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren: deel A en deel B Vierde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B Vijfde studie zomer 2017  Jesaja 45 Luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19844

52

Openbaring studie 29 - 11:8-18 deel A54 minutes

Publication: 6 years ago De twee getuigen gedood, wat  gebeurt daarna? De zevende  boodschapper bazuint, wat voor impact heeft dat op de wereld? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19862

53

Openbaring studie 29 - 11:8-18 deel B41 minutes

Publication: 6 years ago De twee getuigen gedood, wat  gebeurt daarna? De zevende  boodschapper bazuint, wat voor impact heeft dat op de wereld? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19862

54

Filippenzen studie 22 - 2:3-6 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 6 years ago Deze avond werd bepaald door de gezindheid van Christus Jezus. Hij daalde af om te dienen, niet te heersen. Wie was Hij in de vorm van God? Ook daarnaar werd in- tensief gekeken. Te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19879

55

Filippenzen studie 22 - 2:3-6 deel B35 minutes

Publication: 6 years ago Deze avond werd bepaald door de gezindheid van Christus Jezus. Hij daalde af om te dienen, niet te heersen. Wie was Hij in de vorm van God? Ook daarnaar werd in- tensief gekeken. Te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19879

56

Openbaring studie 30 - 11:19-12:6 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 6 years ago Op 27 september 2017 werd het veelbesproken onderwerp van het bijbelboek Openbaring besproken. De vrouw, de mannelijke zoon en  de draak. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19957

57

Openbaring studie 30 - 11:19-12:6 deel B42 minutes

Publication: 6 years ago Op 27 september 2017 werd het veelbesproken onderwerp van het bijbelboek Openbaring besproken. De vrouw, de mannelijke zoon en  de draak. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19957

58

Filippenzen 2:5,6 - studie 23 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 6 years ago In deze studie wordt verder ingegaan op het voorbestaan van Christus voor- dat Hij Mens werd. Hij daalde af naar de aarde en verliet daarmee grote eer en heerlijkheid. Luister naar deze ver- diepende avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19992

59

Filippenzen 2:5,6 - studie 23 deel B28 minutes

Publication: 6 years ago In deze studie wordt verder ingegaan op het voorbestaan van Christus voor- dat Hij Mens werd. Hij daalde af naar de aarde en verliet daarmee grote eer en heerlijkheid. Luister naar deze ver- diepende avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19992

60

Filippenzen 2:5,6 - studie 24 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 6 years ago Opnieuw werd gekeken naar het voorbestaan van Christus voor Hij mens werd. Hij was aan God gelijk, wat betekent dat? Christus als het Woord en Johannes 1:1,2; wat wil dat zeggen? Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20038

61

Filippenzen 2:5,6 - studie 24 deel B33 minutes

Publication: 6 years ago Opnieuw werd gekeken naar het voorbestaan van Christus voor Hij mens werd. Hij was aan God gelijk, wat betekent dat? Christus als het Woord en Johannes 1:1,2; wat wil dat zeggen? Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20038

62

Openbaring 12:7-17 studie - 31 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 6 years ago De strijd in de hemel. Michael en de draak, waarna de draak op aarde de vrouw vervolgt. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20069

63

Openbaring 12:7-17 studie - 31 deel B42 minutes

Publication: 6 years ago De strijd in de hemel. Michael en de draak, waarna de draak op aarde de vrouw vervolgt. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20069

64

Filippenzen 2:5,6 - studie 25 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 6 years ago Op 31 oktober werd verder nagedacht over en stilgestaan bij de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Boeiend om de Schrift  erop na te slaan. Geen 3-eenheid, het ligt duidelijk anders. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20105

65

Filippenzen 2:5,6 - studie 25 deel B28 minutes

Publication: 6 years ago Op 31 oktober werd verder nagedacht over en stilgestaan bij de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Boeiend om de Schrift  erop na te slaan. Geen 3-eenheid, het ligt duidelijk anders. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20105

66

Filippenzen 2:5-8 IV - studie 26 deel A54 minutes

Publication: 6 years ago Op 14 november 2017 werd opnieuw gekeken naar 2:5-8 waarin de ootmoed van Christus Jezus uitgelegd wordt in (ont)lediging en komen in de gelijkenis  van de mensen. Ook de leer van de 3- eenheid werd besproken, wat grote ge- volgen heeft als je dat doordenkt.  Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20171

67

Filippenzen 2:5-8 IV - studie 26 deel B37 minutes

Publication: 6 years ago Op 14 november 2017 werd opnieuw gekeken naar 2:5-8 waarin de ootmoed van Christus Jezus uitgelegd wordt in (ont)lediging en komen in de gelijkenis  van de mensen. Ook de leer van de 3- eenheid werd besproken, wat grote ge- volgen heeft als je dat doordenkt.  Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20171

68

Filippenzen 2:5-8 V - studie 27 deel A54 minutes

Publication: 6 years ago De avond 28 november 2017 werd onder meer besteed aan het leven van onze Heer op aarde. Waarom  zond Vader Hem?  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20219

69

Filippenzen 2:5-8 V - studie 27 deel B37 minutes

Publication: 6 years ago De avond 28 november 2017 werd onder meer besteed aan het leven van onze Heer op aarde. Waarom  zond Vader Hem?  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20219

70

Openbaring 13:1-8 - studie 32 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 13:1-8 werd gelezen en in samenhang met Daniel 7 bespro- ken. De religies van de wereld zullen samengaan en uitmonden in die ene van de eindtijd.  Luisteren: deel A en deel B Bijlagen: Daniel 7 . https://www.da-ath.nl/?p=20243

71

Openbaring 13:1-8 - studie 32 deel B35 minutes

Publication: 6 years ago Openbaring 13:1-8 werd gelezen en in samenhang met Daniel 7 bespro- ken. De religies van de wereld zullen samengaan en uitmonden in die ene van de eindtijd.  Luisteren: deel A en deel B Bijlagen: Daniel 7 . https://www.da-ath.nl/?p=20243

72

Filippenzen 2:5-8 (VI) - studie 28 deel A01 hour 07 minutes

Publication: 6 years ago Laatste Filippenzen studie van 2017. De Heer Jezus kwam in de gelijkenis van de mens en in de gedaante als mens werd Hij bevonden te zijn. Hij zondigde niet. Dat en meer is na te luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20291

73

Filippenzen 2:5-8 (VI) - studie 28 deel B30 minutes

Publication: 6 years ago Laatste Filippenzen studie van 2017. De Heer Jezus kwam in de gelijkenis van de mens en in de gedaante als mens werd Hij bevonden te zijn. Hij zondigde niet. Dat en meer is na te luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20291


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024