Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2021 12 seasons - 706 episodes

2 weken 6 dagen 15 uur 51 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Jaarthema 2021 deel A55 minutes

Publication: 1 month ago Thema voor 2021 werd besprokenin de eh-dienst op 3 januari 2021.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26038

2

Kolossenzen studie 24 deel A46 minutes

Publication: 1 month ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

3

Kolossenzen studie 24 deel B32 minutes

Publication: 1 month ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

4

Handelingen studie 17 deel A41 minutes

Publication: 1 month ago Op 7 januari 2021 kwam de tweede helft van de toespraakvan Petrus aan de orde. Overde Heer Jezus zei hij nog hetnodige. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26066

5

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel A47 minutes

Publication: 1 month ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

6

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel B46 minutes

Publication: 1 month ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

7

Handelingen studie 18 deel A42 minutes

Publication: 1 month ago In Handelingen 4 lezen we over de gevolgen van Petrus' toespraakin Jeruzalem. Tegenstand en ookvrucht, 5000 gelovigen maar liefst.Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26112

8

Kolossenzen studie 25 deel A50 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

9

Kolossenzen studie 25 deel B39 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

10

Handelingen studie 19 deel A40 minutes

Publication: 1 month ago Handelingen 4:13-26 kwam aan de orde 21-01-2021. De confrontatie met het Sanhedrin.Dat was heel wat. Naluisterenkan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26147

11

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel A51 minutes

Publication: 1 month ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

12

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel B35 minutes

Publication: 1 month ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

13

Handelingen studie 20 deel A44 minutes

Publication: 1 month ago Het gedeelte 4:27-37 verteltdat de apostelen en de gelo-vigen van de koninkrijksgemeentebij elkaar waren en God dankten en Hem aanbaden. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26187

14

Kolossenzen studie 26 deel A44 minutes

Publication: 3 weeks ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

15

Kolossenzen studie 26 deel B35 minutes

Publication: 3 weeks ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

16

Handelingen studie 21 deel A48 minutes

Publication: 3 weeks ago Ananias en Saffira wilden iets achter-houden en toch indruk geven dat zealles brachten. Dat was niet in orde, het was hypocriet. Dat had ernstige gevolgen. Anderen vreesden enorm na dit ingrijpen, wonderen en tekenengebeurden, dat zal ook in de nabije eindtijd zo zijn. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26229

17

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel A55 minutes

Publication: 2 weeks ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

18

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel B40 minutes

Publication: 2 weeks ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

19

Handelingen studie 22 deel A47 minutes

Publication: 2 weeks ago Petrus en de andere apostelen van de Besnijdenis werden opnieuw gevangen genomen door het Sanhedrin. S'nachts werden ze echter bevrijd door de boodschapper die Jahweh, de God van Israël, stuurde. Ze gingenopnieuw spreken, de leiders van het volk Israël waren daar niet blij mee, toch kregen ook die iets geweldigs te horen. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26271

20

Kolossenzen studie 27 deel A45 minutes

Publication: 1 week ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

21

Kolossenzen studie 27 deel B40 minutes

Publication: 1 week ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

22

Handelingen studie 23 deel A39 minutes

Publication: 1 week ago Petrus en de apostelen bij het Sanhedrin.Petrus getuigt opnieuw en verdere verhardingblijkt. Ze willen hem doden, maar Gamaliël komt tussenbeide. Het Sanhedrin gaat overstag,maar klopt zijn redenering eigenlijk wel? Petrus en de anderen krijgen stokslagen en eenverbod om te spreken in de Naam van Jezus.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26306

23

Handelingen studie 23 deel A39 minutes

Publication: 1 week ago Petrus en de apostelen werden door het Sanhedrin bevraagd en na het nieuwste getuigenis van Petrus wilde men hem doden.Gamaliël grijpt in en weet het Sanhedrin tebewegen de apostelen te laten gaan. Dat gebeurde na hen stokslagen te hebben gegeven en een nieuw verbod om de spreken van in de Naam van Jezus. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26303


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021