Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Mogen de woorden... deel A23 minutes

Publication: 4 years ago Zondag 5 januari 2020, nieuw jaarthemavoor gemeente EH te Rotterdam, u kunt dezenaluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=24399

2

Kolossenzen 1:13,14 - studie 8 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 4 years ago Op 14 januari 2020 werd in de Zoon van Zijn liefdebesproken, onder goede belangstelling. De ont-moe-ting is altijd in blijdschap en vreugde. Vrijkoping, vergeving van zonden? Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24436

3

Kolossenzen 1:13,14 - studie 8 deel B26 minutes

Publication: 4 years ago Op 14 januari 2020 werd in de Zoon van Zijn liefdebesproken, onder goede belangstelling. De ont-moe-ting is altijd in blijdschap en vreugde. Vrijkoping, vergeving van zonden? Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24436

4

Openbaring studie 49-17:9-18 deel A59 minutes

Publication: 4 years ago Op 22 januari 2020 keken we opnieuw naarOpenbaring 17:9-18, het gericht over Babylongaat komen. God geeft aan 10 koningen Zijnmening om Zijn wil te doen. Naluisteren kanhier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24495

5

Openbaring studie 49-17:9-18 deel B24 minutes

Publication: 4 years ago Op 22 januari 2020 keken we opnieuw naarOpenbaring 17:9-18, het gericht over Babylongaat komen. God geeft aan 10 koningen Zijnmening om Zijn wil te doen. Naluisteren kanhier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24495

6

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 14 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 4 years ago Op 31 januari 2020 werd de studieserie:Is alles Gods plan? voortgezet, waarin nude Tabernakel aan de orde is. Deel III, wantal eerder -in 2017- zijn deel I en II besproken.Zo kwam -na inleiding- de tafel met toonbro-den naar voren. Van goud, boeiend te kijkennaar de betekenis. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24538

7

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 14 deel B37 minutes

Publication: 4 years ago Op 31 januari 2020 werd de studieserie:Is alles Gods plan? voortgezet, waarin nude Tabernakel aan de orde is. Deel III, wantal eerder -in 2017- zijn deel I en II besproken.Zo kwam -na inleiding- de tafel met toonbro-den naar voren. Van goud, boeiend te kijkennaar de betekenis. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24538

8

Kolossenzen 1:14-16 - studie 9 deel A55 minutes

Publication: 4 years ago Op 4 februari 2020 werd vers 14-17 naderbekeken. Gods liefde doordringt het gehei-menis van Christus. Alles staat in het tekenvan Zijn liefde. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24557

9

Kolossenzen 1:14-16 - studie 9 deel B23 minutes

Publication: 4 years ago Op 4 februari 2020 werd vers 14-17 naderbekeken. Gods liefde doordringt het gehei-menis van Christus. Alles staat in het tekenvan Zijn liefde. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24557

10

Openbaring studie 50 - 17:18-18:1 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 4 years ago 11 februari 2020 stonden we stil bijOpenbaring 17:18-18:1, het gericht over Babylon. Aan de hand van Jesaja13 en 14 kijken wat die er al van zag.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24588

11

Openbaring studie 50 - 17:18-18:1 deel B33 minutes

Publication: 4 years ago 11 februari 2020 stonden we stil bijOpenbaring 17:18-18:1, het gericht over Babylon. Aan de hand van Jesaja13 en 14 kijken wat die er al van zag.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24588

12

Kolossenzen 1:17-18 - studie 10 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 4 years ago Op dinsdag 18 februari 2020 werd gelezen inen gekeken naar Kolossenzen 1:17-18. Het isterug te brengen tot de liefde tussen de Vaderen de Zoon. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24618

13

Kolossenzen 1:17-18 - studie 10 deel B28 minutes

Publication: 4 years ago Op dinsdag 18 februari 2020 werd gelezen inen gekeken naar Kolossenzen 1:17-18. Het isterug te brengen tot de liefde tussen de Vaderen de Zoon. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24618

14

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 15 deel A58 minutes

Publication: 4 years ago Op 28 februari 2020 werd de studieserie Typologievan de Tabernakel voortgezet. De tafel van de toon-broden werd in wat verdere aspecten besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24653

15

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 15 deel B46 minutes

Publication: 4 years ago Op 28 februari 2020 werd de studieserie Typologievan de Tabernakel voortgezet. De tafel van de toon-broden werd in wat verdere aspecten besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24653

16

Kolossenzen 1:18,19 - studie 11 deel A57 minutes

Publication: 4 years ago Op 3 maart 2020 kwamen opnieuwaspecten van de Zoon van Gods lief-de naar voren. Hij de Soeverein, ende Eerstgeborene uit de doden. Watbetekent dat? Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24669

17

Kolossenzen 1:18,19 - studie 11 deel B34 minutes

Publication: 4 years ago Op 3 maart 2020 kwamen opnieuwaspecten van de Zoon van Gods lief-de naar voren. Hij de Soeverein, ende Eerstgeborene uit de doden. Watbetekent dat? Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24669

18

Evangelie in actie deel A46 minutes

Publication: 4 years ago Op 8 maart 2020 lazen we het stukjeRomeinen 12:9-16 en overwogen wewat Paulus daar schrijft. Dat is rijk enin je hart op te slaan. Luisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=24687

19

Openbaring 17,18 - studie 51 9-4-2020 deel A59 minutes

Publication: 4 years ago Op 9 april 2020 werd de studiereeks Openbaring voortgezet. Naast Jesaja 13,14 gaan Jesaja 21 en 47 ook over Babylon en haar val. Nieuw is, dat deze studies ook via YouTube te zien en te horenzijn. Zo kunnen we Zijn profetisch Woord voortdoen gaan! Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24778

20

Openbaring 17,18 - studie 51 9-4-2020 deel B41 minutes

Publication: 4 years ago Op 9 april 2020 werd de studiereeks Openbaring voortgezet. Naast Jesaja 13,14 gaan Jesaja 21 en 47 ook over Babylon en haar val. Nieuw is, dat deze studies ook via YouTube te zien en te horenzijn. Zo kunnen we Zijn profetisch Woord voortdoen gaan! Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24778

21

Kolossenzen 1:19,20 - studie 12 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 april 2020 kwam verzoening envrede door het kruis aan de orde.Kolossenzen 1:19,20 spreekt daarvan,indrukwekkend met enorme reikwijdte.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24811

22

Kolossenzen 1:19,20 - studie 12 deel B53 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 april 2020 kwam verzoening envrede door het kruis aan de orde.Kolossenzen 1:19,20 spreekt daarvan,indrukwekkend met enorme reikwijdte.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24811

23

Kolossenzen 1:20 - studie 13 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 3 years ago Op 5 mei 2020 is opnieuw 1:20 vanKolossenzen aan de orde gekomen.De betekenis van de dood aan hetkruis van onze Heer Jezus Christus heeft veel aspecten. Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24866

24

Kolossenzen 1:20 - studie 13 deel B55 minutes

Publication: 3 years ago Op 5 mei 2020 is opnieuw 1:20 vanKolossenzen aan de orde gekomen.De betekenis van de dood aan hetkruis van onze Heer Jezus Christus heeft veel aspecten. Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24866

25

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 16 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 3 years ago Op 9 mei werd een nieuwe studie gegeven;een vervolg in de Tabernakel - reeks. Dezekeer over de gouden kandelaar, die tegen-over de tafel met toonbroden stond.Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24880

26

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 16 deel B44 minutes

Publication: 3 years ago Op 9 mei werd een nieuwe studie gegeven;een vervolg in de Tabernakel - reeks. Dezekeer over de gouden kandelaar, die tegen-over de tafel met toonbroden stond.Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24880

27

Openbaring 17,18 - studie 52 14-05-2020 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 3 years ago Op 14 mei 2020 werd verder aan de hand van Tenach, de profetie uit Jesaja 48 en uitJeremia 50, gekeken naar (de val van) Babylon.Ook is naast de presentatie het te beluisteren:Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24896

28

Openbaring 17,18 - studie 52 14-05-2020 deel B44 minutes

Publication: 3 years ago Op 14 mei 2020 werd verder aan de hand van Tenach, de profetie uit Jesaja 48 en uitJeremia 50, gekeken naar (de val van) Babylon.Ook is naast de presentatie het te beluisteren:Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24896

29

Kolossenzen 1:20 - studie 14 deel A57 minutes

Publication: 3 years ago De studie Kolossenzen over 1:20, van 23mei 2020, de kruisiging van onze Heer Jezus Christus met alle gevolgen die dat heeft. Luister na: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24941

30

Kolossenzen 1:20 - studie 14 deel B40 minutes

Publication: 3 years ago De studie Kolossenzen over 1:20, van 23mei 2020, de kruisiging van onze Heer Jezus Christus met alle gevolgen die dat heeft. Luister na: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24941

31

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 17 deel A59 minutes

Publication: 3 years ago In de serie: Typologie Tabernakel kwamopnieuw de gouden Menorah aan de orde.Deze lichtdrager in het heilige spreekt vanChristus, en meer aspecten. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24963

32

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 17 deel B32 minutes

Publication: 3 years ago In de serie: Typologie Tabernakel kwamopnieuw de gouden Menorah aan de orde.Deze lichtdrager in het heilige spreekt vanChristus, en meer aspecten. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24963

33

Openbaring 18 - studie 53 01-06-2020 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie d.d. 1 juni 2020 werd opnieuwJeremia 50 gelezen, dat helemaal over Babylonen het gericht gaat. Herkenbare stukjes somsdie ook in Openbaring 17, 18 te lezen zijn. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24978

34

Openbaring 18 - studie 53 01-06-2020 deel B42 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie d.d. 1 juni 2020 werd opnieuwJeremia 50 gelezen, dat helemaal over Babylonen het gericht gaat. Herkenbare stukjes somsdie ook in Openbaring 17, 18 te lezen zijn. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=24978

35

Kolossenzen 1:20-21 studie 15 deel A57 minutes

Publication: 3 years ago Op 10 juni 2020 was verzoeningeen thema, wat betekent dat, we-derzijdse verzoening, in diversetekstverbanden? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25016

36

Kolossenzen 1:20-21 studie 15 deel B43 minutes

Publication: 3 years ago Op 10 juni 2020 was verzoeningeen thema, wat betekent dat, we-derzijdse verzoening, in diversetekstverbanden? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25016

37

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 18 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 3 years ago Deze studie gaat deels over de Menorah,en deels over het reukofferaltaar. Lichtheeft iedereen nodig. En dat geeft God -voor mensen en gelovigen soms teveel.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25043

38

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 18 deel B46 minutes

Publication: 3 years ago Deze studie gaat deels over de Menorah,en deels over het reukofferaltaar. Lichtheeft iedereen nodig. En dat geeft God -voor mensen en gelovigen soms teveel.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25043

39

Openbaring 18 - studie 54 01-07-2020 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 3 years ago Op 1 juli 2020 kwam Jeremia 51 - hetgericht over Babylon - aan de orde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25088

40

Openbaring 18 - studie 54 01-07-2020 deel B42 minutes

Publication: 3 years ago Op 1 juli 2020 kwam Jeremia 51 - hetgericht over Babylon - aan de orde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25088

41

Tabernakel-typologie deel 37 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

42

Tabernakel-typologie deel 56 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

43

Tabernakel-typologie deel 27 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

44

Tabernakel-typologie deel 59 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

45

Tabernakel-typologie deel 31 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

46

Tabernakel-typologie deel B47 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Tabernakel -9- A Ark van het verbond I 26-11-2020 Tabernakel -9- B Ark van het verbond I 26-11-2020 Tabernakel -8- deel A Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -8- deel B Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

47

Tabernakel-typologie deel D40 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Tabernakel -9- A Ark van het verbond I 26-11-2020 Tabernakel -9- B Ark van het verbond I 26-11-2020 Tabernakel -8- deel A Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -8- deel B Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

48

Tabernakel-typologie deel F46 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Tabernakel -8- deel A Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -8- deel B Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

49

Tabernakel-typologie deel H31 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Tabernakel -8- deel A Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -8- deel B Gouden reukofferaltaar II 29-10-2020 Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

50

Tabernakel-typologie deel J01 hour 01 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

51

Tabernakel-typologie deel L46 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

52

Tabernakel-typologie deel N59 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

53

Tabernakel-typologie deel P32 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

54

Tabernakel-typologie deel R01 hour 04 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

55

Tabernakel-typologie deel T44 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

56

Tabernakel-typologie deel V58 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

57

Tabernakel-typologie deel X46 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

58

Tabernakel-typologie deel Z01 hour 03 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Tabernakel -7- deel A Gouden Menorah III 17-06-2020 Tabernakel -7- deel B Gouden reukofferaltaar I 17-06-2020 Tabernakel -6- deel A Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -6- deel B Gouden Menorah II 29-05-2020 Tabernakel -5- deel A Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -5- deel B Gouden Menorah I 09-05-2020 Tabernakel -4- deel A Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -4- deel B Tafel met toonbroden II 28-02-2020 Tabernakel -3- deel A Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -3- deel B Tafel met toonbroden I 31-01-2020 Tabernakel -2- deel A Koperen brandofferaltaar 12-04-2017 Tabernakel -2- deel B Koperen wasvat 12-04-2017 Tabernakel -1- deel A Inleiding - Afmetingen 18-01-2017 Tabernakel -1- deel B Vergelijk plan van eonen 18-01-2017 . https://www.da-ath.nl/?p=25124

59

1 God 1 Middelaar deel B41 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

60

1 God 1 Middelaar deel F48 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

61

1 God 1 Middelaar deel H36 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

62

1 God 1 Middelaar deel J46 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

63

1 God 1 Middelaar deel L33 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

64

1 God 1 Middelaar deel N47 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

65

1 God 1 Middelaar deel P35 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

66

1 God 1 Middelaar deel R22 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

67

1 God 1 Middelaar deel V36 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       1 God 1 Middelaar I-A 23-07-2018 1 God 1 Middelaar I-B 23-07-2018 1 God 1 Middelaar II-A 24-07-2018 1 God 1 Middelaar II-B 24-07-2018 1 God 1 Middelaar III-A 25-07-2018 1 God 1 Middelaar III-B 25-07-2018 Studieboekje PDF 1 God 1 Middelaar IV-A 26-07-2017 1 God 1 Middelaar IV-B 26-07-2017 1 God 1 Middelaar V-A 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-B 27-07-2018 1 God 1 Middelaar V-C 27-07-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25169

68

Gemeente: volk/bruid/lichaam? deel B45 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? I - A+B 14-06-2014 Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? II - A 02-07-2014 Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? II - B 02-07-2014 Gemeente PDF . https://www.da-ath.nl/?p=25178

69

Gemeente: volk/bruid/lichaam? deel F40 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? I - A+B 14-06-2014 Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? II - A 02-07-2014 Gemeente: Volk/Bruid/Lichaam? II - B 02-07-2014 Gemeente PDF . https://www.da-ath.nl/?p=25178

70

Het erepodium deel B39 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Gods kant van de Bema A 02-04-2016 Gods kant van de Bema B 02-04-2016 . https://www.da-ath.nl/?p=25173

71

Het erepodium deel D47 minutes

Publication: 3 years ago Titel Datum       Gods kant van de Bema A 02-04-2016 Gods kant van de Bema B 02-04-2016 . https://www.da-ath.nl/?p=25173

72

Wat is Israël? deel B57 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wat is Israël? -1- deel A 21-09-2018 Wat is Israël? -1- deel B 21-09-2018 Wat is Israël? -2- deel A 19-10-2018 Wat is Israël? -2- deel B 19-10-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25166

73

Wat is Israël? deel D31 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wat is Israël? -1- deel A 21-09-2018 Wat is Israël? -1- deel B 21-09-2018 Wat is Israël? -2- deel A 19-10-2018 Wat is Israël? -2- deel B 19-10-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25166

74

Wat is Israël? deel F50 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wat is Israël? -1- deel A 21-09-2018 Wat is Israël? -1- deel B 21-09-2018 Wat is Israël? -2- deel A 19-10-2018 Wat is Israël? -2- deel B 19-10-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25166

75

Wat is Israël? deel H32 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wat is Israël? -1- deel A 21-09-2018 Wat is Israël? -1- deel B 21-09-2018 Wat is Israël? -2- deel A 19-10-2018 Wat is Israël? -2- deel B 19-10-2018 . https://www.da-ath.nl/?p=25166

76

Wie gaan mee bij de opname? deel B55 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wie gaan mee bij de opname? A 20-01-2016 Wie gaan mee bij de opname? B 20-01-2016 Tijdschema PDF . https://www.da-ath.nl/?p=25171

77

Wie gaan mee bij de opname? deel D29 minutes

Publication: 3 years ago Diverse studies Titel Datum       Wie gaan mee bij de opname? A 20-01-2016 Wie gaan mee bij de opname? B 20-01-2016 Tijdschema PDF . https://www.da-ath.nl/?p=25171

78

Handelingen studie 1 - 1:1-3 deel A32 minutes

Publication: 3 years ago Op 3 september 20202 werd Handelingen 1:1-3 besproken.Luister naar deze studie: deel AKlik hier om het volledige overzicht handelingen studies te bekijken. . https://www.da-ath.nl/?p=25407

79

Kolossenzen - studie 16 deel A46 minutes

Publication: 3 years ago Op 8 september kwam Kolossenzen 1:21-23aan de orde. Verzoening, de Kolossenzen zijn ook daarin betrokken. Scherp contrast tussen vroeger en nu. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25428

80

Kolossenzen - studie 16 deel B36 minutes

Publication: 3 years ago Op 8 september kwam Kolossenzen 1:21-23aan de orde. Verzoening, de Kolossenzen zijn ook daarin betrokken. Scherp contrast tussen vroeger en nu. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25428

81

Handelingen studie 2 - 1:4-6 deel A33 minutes

Publication: 3 years ago Op 10 september 2020 kwam instudie 2 Handelingen 1:4-6 aan de orde. Luisteren: Deel A. . https://www.da-ath.nl/?p=25444

82

Openbaring 18 - studie 55 Jeremia 51:28-46 deel A49 minutes

Publication: 3 years ago Op 16 september 2020 werd het vervolgvan Jeremia 51 besproken, naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25472

83

Openbaring 18 - studie 55 Jeremia 51:28-46 deel B34 minutes

Publication: 3 years ago Op 16 september 2020 werd het vervolgvan Jeremia 51 besproken, naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25472

84

Handelingen studie 3 - 1:6 deel A32 minutes

Publication: 3 years ago In Handelingen 1:6 stellen de discipeleneen vraag. De Heer geeft daarop antwoordin 1:7. Wat wordt met 'koninkrijk' bedoeld? Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25494

85

Wij zijn van God deel A33 minutes

Publication: 3 years ago Op 20 september 2020 was het thema: wij zijn van God. Sterk enzwak in het geloof, Romeinen 14.Naluisteren kan HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25511

86

Kolossenzen - studie 17 deel A47 minutes

Publication: 3 years ago 22 september 2020 kwam Kolossenzen 1:23 naar voren, ze waren gefundeerd en bestendig in de verzoening. Goed is het nieuws dat in heel de schepping ver-kondigd werd. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25525

87

Kolossenzen - studie 17 deel B32 minutes

Publication: 3 years ago 22 september 2020 kwam Kolossenzen 1:23 naar voren, ze waren gefundeerd en bestendig in de verzoening. Goed is het nieuws dat in heel de schepping ver-kondigd werd. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25525

88

Handelingen studie 4 - 1:6,7 deel A37 minutes

Publication: 3 years ago Op 24 september 2020 kwamen opnieuw aspecten van Handelingen naar voren.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25540

89

Openbaring 18 - studie 56 Jeremia 51:48-64 deel A45 minutes

Publication: 3 years ago 30 september 2020 werd Jeremia 50-51 afgerond, het gericht over Babylon is ergduidelijk en zal leiden tot herstel in de we-reld en vooral in Israel. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25568

90

Openbaring 18 - studie 56 Jeremia 51:48-64 deel B30 minutes

Publication: 3 years ago 30 september 2020 werd Jeremia 50-51 afgerond, het gericht over Babylon is ergduidelijk en zal leiden tot herstel in de we-reld en vooral in Israel. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25568

91

Handelingen studie 5 - 1:6,7 deel A37 minutes

Publication: 3 years ago Op 1 oktober werd opnieuw een aanloopgenomen, dit keer via Lucas' verslag, naarhet boek Handelingen. Net als in Mattheüszien we ontwikkeling van het koninkrijk opaarde. Naluisteren: HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25580

92

Kolossenzen - studie 18 deel A46 minutes

Publication: 3 years ago Op 6 oktober 2020 werd gekeken naarKolossenzen 1:24,25. Paulus verheugtzich in zijn lijden voor de Kolossenzen. Hoe kan dat? Hoe zit het met lijden en verdrukkingen in ons leven? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25603

93

Kolossenzen - studie 18 deel B30 minutes

Publication: 3 years ago Op 6 oktober 2020 werd gekeken naarKolossenzen 1:24,25. Paulus verheugtzich in zijn lijden voor de Kolossenzen. Hoe kan dat? Hoe zit het met lijden en verdrukkingen in ons leven? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25603

94

Handelingen studie 6 - 1:1-8 deel A35 minutes

Publication: 3 years ago Op 8 oktober 2020 kwamen de eersteverzen van Handelingen 1 aan de orde.De apostelen kregen instructies mee.En moesten wachten op de belofte vande Vader. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25613

95

Handelingen studie 7 - 1:9-12 deel A39 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 oktober 2020 werd Handelingen 1:9-12nader bekeken. In ieder geval sluit Handelingen naadloos aan op de voorgaande evangeliën.In vers 12 lees je over 'sabbatsreis' waarom isdat en wat is de profetische betekenis ervan?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25637

96

Kolossenzen studie 19 deel A42 minutes

Publication: 3 years ago Op 20 oktober 2020 werd Kolossenzen 1:26,27besproken. De heerlijkheid van Christus en watHij nu doet is iets bijzonders. Wat verborgen wasis nu onthuld. Christus, de verwachting van heer-rijkheid. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25671

97

Kolossenzen studie 19 deel B33 minutes

Publication: 3 years ago Op 20 oktober 2020 werd Kolossenzen 1:26,27besproken. De heerlijkheid van Christus en watHij nu doet is iets bijzonders. Wat verborgen wasis nu onthuld. Christus, de verwachting van heer-rijkheid. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25671

98

Handelingen studie 8 - 1:13,14 deel A36 minutes

Publication: 3 years ago Op 22 oktober 2020 kwam het vervolgna de Hemelvaart van de Heer aan deorde. De discipelen wachtten op de be-lofte van de Vader, helemaal in het kadervan het koninkrijk van God dat zou door-breken. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25684

99

Openbaring 18 - studie 57 Openb. 17:18-18:5 deel A56 minutes

Publication: 3 years ago In Openbaring 18,19 wordt het gerichtover Babylon beschreven. Daar klinken ook de woorden van de profeten van Tenach (OT) in door. De vervulling ervanlijkt steeds dichterbij te komen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25702

100

Openbaring 18 - studie 57 Openb. 17:18-18:5 deel B40 minutes

Publication: 3 years ago In Openbaring 18,19 wordt het gerichtover Babylon beschreven. Daar klinken ook de woorden van de profeten van Tenach (OT) in door. De vervulling ervanlijkt steeds dichterbij te komen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25702

101

Handelingen studie 9 - 1:15-26 deel A39 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie zien we Petrus als leidervan de apostelen van de Besnijdenis. Deze groep moest na het wegvallen vanJudas aangevuld worden. Gods keuze was Matthias, door het lot (Spreuken 16:33).Naluisteren kan HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25715

102

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 19 deel A46 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie werd het gouden reukofferaltaaren het reukwerk en de betekenis ervan besproken.Ook blijkt het altaar in Openbaring voor te komen,op bijzondere wijze. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25724

103

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles? - 19 deel B31 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie werd het gouden reukofferaltaaren het reukwerk en de betekenis ervan besproken.Ook blijkt het altaar in Openbaring voor te komen,op bijzondere wijze. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25724

104

Kolossenzen studie 20 deel A48 minutes

Publication: 3 years ago Kolossenzen 1:28-2:1 werd op 4 november 2020besproken. Christus werd en wordt aangekondigdzodat mensen gaan geloven en daarna tot rijpheiddoorgroeien. Het geheimenis van Christus is erg belangrijk. God realiseert dat door Hem. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25747

105

Kolossenzen studie 20 deel B39 minutes

Publication: 3 years ago Kolossenzen 1:28-2:1 werd op 4 november 2020besproken. Christus werd en wordt aangekondigdzodat mensen gaan geloven en daarna tot rijpheiddoorgroeien. Het geheimenis van Christus is erg belangrijk. God realiseert dat door Hem. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25747

106

Handelingen studie 10 - 2:1-13 deel A31 minutes

Publication: 3 years ago Het wachten op de belofte van de Vaderwerd beloond op de vijftigste dag, het we-kenfeest breekt aan. De oogst kan begin-nen. De geest komt en stelt in staat in an-dere talen te spreken. Naluisteren: HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25762

107

Handelingen - studie 11 deel A36 minutes

Publication: 3 years ago In Handelingen 2:14-36 lees je detoespraak van Petrus als leider vande apostelen van de Besnijdenis.In deze eerste bespreking zoomen we in op vers 14-22. Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25784

108

Kolossenzen studie 21 deel A46 minutes

Publication: 3 years ago De 21e studie Kolossenzen van 17 november 2020 gaat verder over het geheimenis van Christus. In allesis Hij de Eerste. Onze harten worden aangesproken door de apostel van de liefde van God. U kunt dit naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25800

109

Kolossenzen studie 21 deel B29 minutes

Publication: 3 years ago De 21e studie Kolossenzen van 17 november 2020 gaat verder over het geheimenis van Christus. In allesis Hij de Eerste. Onze harten worden aangesproken door de apostel van de liefde van God. U kunt dit naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25800

110

Regeren met Christus deel B50 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Regeren met Christus - A 18-11-2020 Regeren met Christus - B 18-11-2020 . https://www.da-ath.nl/?p=25813

111

Regeren met Christus deel D30 minutes

Publication: 3 years ago   Titel Datum       Regeren met Christus - A 18-11-2020 Regeren met Christus - B 18-11-2020 . https://www.da-ath.nl/?p=25813

112

Regeren met Christus deel A50 minutes

Publication: 3 years ago Onderwerp dat veel vragen oproept.Regeren met Christus in de komende eonen, wat zegt Paulus in diverse tek-sten over aandeel/lotdeel hebben in deregering (koninkrijk) van God? En wat betekent dat? Naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25806

113

Regeren met Christus deel B30 minutes

Publication: 3 years ago Onderwerp dat veel vragen oproept.Regeren met Christus in de komende eonen, wat zegt Paulus in diverse tek-sten over aandeel/lotdeel hebben in deregering (koninkrijk) van God? En wat betekent dat? Naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25806

114

Handelingen studie 12 deel A38 minutes

Publication: 3 years ago In de toespraak van Petrus draait het omde opstanding van Christus. Dat is alles-beslissend geweest. Hij zal als Koning van de koningen Zich manifesteren. Davidsprak van Hem. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25821

115

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles 20? deel A47 minutes

Publication: 3 years ago Op 26 november 2020 werd de ark van het verbond bekeken.Typologisch verwijst die naar deHeer Jezus Christus, de diverseaspecten kwamen aan de orde.Naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25848

116

Bijbelstudie Soest - Gods plan omvat alles 20? deel B40 minutes

Publication: 3 years ago Op 26 november 2020 werd de ark van het verbond bekeken.Typologisch verwijst die naar deHeer Jezus Christus, de diverseaspecten kwamen aan de orde.Naluisteren: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25848

117

Handelingen - studie 13 deel B38 minutes

Publication: 3 years ago Opnieuw Petrus' toespraak en nuhet derde en laatste deel, dat effecthad bij de luisteraars. U kunt dezeweer hier naluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=25859

118

Kolossenzen studie 22 deel A45 minutes

Publication: 3 years ago 1 december 2020 studieKolossenzen 2:6-9 waarinPaulus wijst op afwijkingenvan het onderricht. ChristusJezus, de Heer, om Hem draait het. Luister: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25885

119

Kolossenzen studie 22 deel B35 minutes

Publication: 3 years ago 1 december 2020 studieKolossenzen 2:6-9 waarinPaulus wijst op afwijkingenvan het onderricht. ChristusJezus, de Heer, om Hem draait het. Luister: A en B . https://www.da-ath.nl/?p=25885

120

Handelingen - studie 14 deel A45 minutes

Publication: 3 years ago Op 3 december 2020 ging het over de vrucht van Petrus' toe-spraak. Gemeente die ontstond,welke verwachting had die?Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25895

121

Openbaring 18 - studie 58 Openb. 18:6-19 deel A47 minutes

Publication: 3 years ago Op 9 december 2020 werd verder gekeken naar het in-tense gericht over Babylon.Actueel nu deze stad verderherbouwd en uitgebouwd wordt. Naluisteren: Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25921

122

Openbaring 18 - studie 58 Openb. 18:6-19 deel B24 minutes

Publication: 3 years ago Op 9 december 2020 werd verder gekeken naar het in-tense gericht over Babylon.Actueel nu deze stad verderherbouwd en uitgebouwd wordt. Naluisteren: Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25921

123

Handelingen studie 15 deel A34 minutes

Publication: 3 years ago De verlamde, van zijn geboorte afaan - zat elke dag bij de lieflijke (schone) poort. Petrus en Johanneskwamen langs en toen veranderdealles. Prachtig wonderteken en eenplaatje van toekomst. Luister: hier . https://www.da-ath.nl/?p=25931

124

Kolossenzen studie 23 deel A47 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 december 2020 werd Kolossenzen 2:8-10 besproken.Aan de orde: Christus als com-plement van de godheid. Onze wandel, tot eer van Hem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25960

125

Kolossenzen studie 23 deel B45 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 december 2020 werd Kolossenzen 2:8-10 besproken.Aan de orde: Christus als com-plement van de godheid. Onze wandel, tot eer van Hem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=25960

126

Handelingen studie 16 deel A39 minutes

Publication: 3 years ago Tweede toespraak van Petruslezen we in Handelingen 3:12-26.Vers 12-20 is besproken en aller-lei gezichtspunten komen op.Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25977


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024