Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel A53 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

2

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel B05 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

3

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel C43 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

4

Galaten studie 16 - 2:15-21 deel A56 minutes

Publication: 10 years ago Op 21 januari 2014 kwam Galaten 2:15-21 aan de orde. Het gaat daar om een van de fundamentele leerstellingen van  het paulinische evangelie: rechtvaardiging door geloof. Luister naar deze studie: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11740

5

Galaten studie 16 - 2:15-21 deel B30 minutes

Publication: 10 years ago Op 21 januari 2014 kwam Galaten 2:15-21 aan de orde. Het gaat daar om een van de fundamentele leerstellingen van  het paulinische evangelie: rechtvaardiging door geloof. Luister naar deze studie: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11740

6

Openbaring studie 3 - 1:4-7 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 10 years ago Op 29 januari 2014 kwam Openbaring 1:4-8 aan de orde. De Naam Ieue wordt in Openbaring uitgeschreven: Hij die is, die was en die komt. En wordt aangepast naar de omstandigheden. Dat en een eerste verkenning naar de zeven gemeentes kwam naar voren. We leven in profetische tijden! Luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=11789

7

Openbaring studie 3 - 1:4-7 deel B36 minutes

Publication: 10 years ago Op 29 januari 2014 kwam Openbaring 1:4-8 aan de orde. De Naam Ieue wordt in Openbaring uitgeschreven: Hij die is, die was en die komt. En wordt aangepast naar de omstandigheden. Dat en een eerste verkenning naar de zeven gemeentes kwam naar voren. We leven in profetische tijden! Luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=11789

8

Galaten studie 17 - 2:17-3:2 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 10 years ago Het evangelie van genade, Paulus verkondigt werkelijk goed nieuws. Het is diepgaand, het werk van het kruis. Christus heeft geleden en is gekruisigd en wij met Hem. Dat heeft grote gevolgen! Op 4 februari 2014 werd gesproken over Gods genade en Zijn heerlijkheid: deel A en deel B. Eerst downloaden en dan luisteren, dat werkt het beste.   . https://www.da-ath.nl/?p=11809

9

Galaten studie 17 - 2:17-3:2 deel B34 minutes

Publication: 10 years ago Het evangelie van genade, Paulus verkondigt werkelijk goed nieuws. Het is diepgaand, het werk van het kruis. Christus heeft geleden en is gekruisigd en wij met Hem. Dat heeft grote gevolgen! Op 4 februari 2014 werd gesproken over Gods genade en Zijn heerlijkheid: deel A en deel B. Eerst downloaden en dan luisteren, dat werkt het beste.   . https://www.da-ath.nl/?p=11809

10

Zalving in Bethanië deel A57 minutes

Publication: 10 years ago De geschiedenis van de zalving in Bethanië, direct na de op- wekking van Lazarus, is heel bijzonder. Wat wil dat alles zeg- gen? En welke typen en beelden bevat het? Wat is de prak- tische toepassing van wat we lezen? Luister/download hier. NB: het verdient aanbeveling deze studie eerst te downloaden om een goede luisterkwaliteit te hebben.  . https://www.da-ath.nl/?p=11866

11

Openbaring studie 4 - 1:8-17 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 10 years ago Op 19 februari 2014 werd het gedeelte 1:9-22 besproken. Er wordt daarin veel over de Heer Jezus Christus gezegd, en dat terecht. Hij staat centraal in heel de Schrift. U kunt het gedeelte voor en na de pauze hier en hier  downloaden. . https://www.da-ath.nl/?p=11890

12

Openbaring studie 4 - 1:8-17 deel B42 minutes

Publication: 10 years ago Op 19 februari 2014 werd het gedeelte 1:9-22 besproken. Er wordt daarin veel over de Heer Jezus Christus gezegd, en dat terecht. Hij staat centraal in heel de Schrift. U kunt het gedeelte voor en na de pauze hier en hier  downloaden. . https://www.da-ath.nl/?p=11890

13

Galaten studie 18 - 3:1-7 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 10 years ago Galaten 3:1-7 kwam aan de orde op 4 maart 2014. In dit ge- deelte onderbouwt Paulus verder het evangelie dat hij on- der de natiën verkondigt. Hij laat zien welke principes gel- den: geloof, belofte, genade! Beluisteren: deel A en deel B.    . https://www.da-ath.nl/?p=11938

14

Galaten studie 18 - 3:1-7 deel B42 minutes

Publication: 10 years ago Galaten 3:1-7 kwam aan de orde op 4 maart 2014. In dit ge- deelte onderbouwt Paulus verder het evangelie dat hij on- der de natiën verkondigt. Hij laat zien welke principes gel- den: geloof, belofte, genade! Beluisteren: deel A en deel B.    . https://www.da-ath.nl/?p=11938

15

Zeven verbonden deel A58 minutes

Publication: 10 years ago Zeven belangrijke verbonden. Wat hebben zij ons te zeggen? Wat is hun onderlinge verband? Wat bedoelt God ermee? U kunt luisteren naar deze bijzondere studie, die destijds door A.E. Knoch geschreven is. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=12017

16

Zeven verbonden deel B46 minutes

Publication: 10 years ago Zeven belangrijke verbonden. Wat hebben zij ons te zeggen? Wat is hun onderlinge verband? Wat bedoelt God ermee? U kunt luisteren naar deze bijzondere studie, die destijds door A.E. Knoch geschreven is. Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=12017

17

Galaten studie 19 - 3:7-11 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 10 years ago Op 25 maart 2014 werd Galaten 3:7-11 besproken. Allen die uit geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn die 'allen'?  Wat is de vloek van de wet? Wat is er met 'allen die uit werken van de wet zijn' aan de hand? Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12071

18

Galaten studie 19 - 3:7-11 deel B34 minutes

Publication: 10 years ago Op 25 maart 2014 werd Galaten 3:7-11 besproken. Allen die uit geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn die 'allen'?  Wat is de vloek van de wet? Wat is er met 'allen die uit werken van de wet zijn' aan de hand? Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12071

19

Galaten studie 20 - 3:12-14 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 10 years ago In Galaten 3:12-14 gaat de lijn van geloof via Abraham en de consequenties voor de Galaten en de gelovigen verder. Er worden diverse redenen die aangevoerd worden om mensen onder de wet te doen leven, besproken. Zoals Mattheüs 5:17. Luister naar deze studie: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=12180

20

Galaten studie 20 - 3:12-14 deel B37 minutes

Publication: 10 years ago In Galaten 3:12-14 gaat de lijn van geloof via Abraham en de consequenties voor de Galaten en de gelovigen verder. Er worden diverse redenen die aangevoerd worden om mensen onder de wet te doen leven, besproken. Zoals Mattheüs 5:17. Luister naar deze studie: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=12180

21

Galaten studie 21 - 3:14-17 deel A58 minutes

Publication: 9 years ago Op 22 april 2014 kwam Galaten 3:14-16 naar voren, met een accent op het werk van de geest van God, waar de apostel vanaf 3:2 op wijst. De belofte aan Abraham hield onder meer de komst van de geest van God in, zowel voor Israël als de natiën.  Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12240

22

Galaten studie 21 - 3:14-17 deel B37 minutes

Publication: 9 years ago Op 22 april 2014 kwam Galaten 3:14-16 naar voren, met een accent op het werk van de geest van God, waar de apostel vanaf 3:2 op wijst. De belofte aan Abraham hield onder meer de komst van de geest van God in, zowel voor Israël als de natiën.  Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12240

23

Openbaring studie 5 - 1:18-2:7 deel A01 hour 06 minutes

Publication: 9 years ago Op 30 april 2014 werd de studie in Openbaring voortgezet. De gemeente van Efeze wordt door de Heer aangesproken. Wanneer speelt zich dat af? En geldt dat ook voor de andere zes gemeentes van Openbaring 2 en 3? Wat zijn de werken van de Nikolaïeten? Wie zijn dat eigenlijk, de Nikolaïeten? Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12288

24

Openbaring studie 5 - 1:18-2:7 deel B35 minutes

Publication: 9 years ago Op 30 april 2014 werd de studie in Openbaring voortgezet. De gemeente van Efeze wordt door de Heer aangesproken. Wanneer speelt zich dat af? En geldt dat ook voor de andere zes gemeentes van Openbaring 2 en 3? Wat zijn de werken van de Nikolaïeten? Wie zijn dat eigenlijk, de Nikolaïeten? Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12288

25

In God is mijn redding - Psalm 62 deel A46 minutes

Publication: 9 years ago Op 4 mei 2014 werd gesproken uit Psalm 62, een van de juwelen van David. In moeilijke omstandigheden ervaart hij hoe en dat God (Elohim) zijn redding is. Het is zijn toevlucht, Hij is zijn on- neembare vesting. De Psalm eindigt met iets bijzonders, in het 'Hij zal eenieder vergelden naar zijn werken' zit een geheim. Luister naar en lees mee: Psalm62  . https://www.da-ath.nl/?p=12297

26

Galaten studie 22 - 3:17-20 deel A59 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 mei 2014 werden de verzen 17-20 van Galaten 3 bespro- ken. Vooral de vraag van vers 19: 'Wat dan, is de wet?' kwam uitvoerig aan de orde. In de brieven van de apostel wordt de- ze vraag beantwoord. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=12320

27

Galaten studie 22 - 3:17-20 deel B31 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 mei 2014 werden de verzen 17-20 van Galaten 3 bespro- ken. Vooral de vraag van vers 19: 'Wat dan, is de wet?' kwam uitvoerig aan de orde. In de brieven van de apostel wordt de- ze vraag beantwoord. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=12320

28

Galaten studie 23 - 3:20-26 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 9 years ago Op 20 mei 2014 werd gekeken naar enkele vragen, zoals is de wet dan tegen de belofte? Kan de wet levendmaken? Zo niet, wat  maakt dan wel levend? De wet had een speciale functie in de loop van de tijd. Welke? En voor wie? Dat en meer kwam naar voren. Klik voor het beluisteren van deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=12409

29

Galaten studie 23 - 3:20-26 deel B33 minutes

Publication: 9 years ago Op 20 mei 2014 werd gekeken naar enkele vragen, zoals is de wet dan tegen de belofte? Kan de wet levendmaken? Zo niet, wat  maakt dan wel levend? De wet had een speciale functie in de loop van de tijd. Welke? En voor wie? Dat en meer kwam naar voren. Klik voor het beluisteren van deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=12409

30

God is voor ons! deel A41 minutes

Publication: 9 years ago Op 8 juni 2014 werd gesproken uit Romeinen 8:31-34. Dat is een fijn gedeelte en zegt veel over Gods handelen met ons en Zijn Zoon. Hoe zit het in ons leven als alles tegen lijkt te zitten? Waar is God als het moeilijk is? God is voor ons, en heeft ons altijd lief! Luister hier.  . https://www.da-ath.nl/?p=12508

31

Galaten studie 24 - 3:26-29 deel A51 minutes

Publication: 9 years ago Dit korte stukje bergt weer veel in zich. De doop in vers 28, is dat in water? Of ligt het anders? Wordt daarbij iets van de ge- lovige gevraagd? Wat is de situatie als je in Christus Jezus bent? Genade is het sleutelwoord voor onze redding én onze wandel. Luister naar de genadevolle woorden: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12520

32

Galaten studie 24 - 3:26-29 deel B43 minutes

Publication: 9 years ago Dit korte stukje bergt weer veel in zich. De doop in vers 28, is dat in water? Of ligt het anders? Wordt daarbij iets van de ge- lovige gevraagd? Wat is de situatie als je in Christus Jezus bent? Genade is het sleutelwoord voor onze redding én onze wandel. Luister naar de genadevolle woorden: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12520

33

Galaten studie 25 - 4:1-5 deel A58 minutes

Publication: 9 years ago De laatste studie van dit seizoen. In hoofdstuk 4:1-5 spreekt de apostel over de positie van de Galaten die onder de Thora van Mozes gingen en wilden leven. Dat is die van onmonigheid. En: de grondregels van de wereld (NBG: wereldgeesten), wat zijn dat eigenlijk? Dat en veel meer kwam aan de orde. Luister: deel A en deel B      . https://www.da-ath.nl/?p=12589

34

Galaten studie 25 - 4:1-5 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago De laatste studie van dit seizoen. In hoofdstuk 4:1-5 spreekt de apostel over de positie van de Galaten die onder de Thora van Mozes gingen en wilden leven. Dat is die van onmonigheid. En: de grondregels van de wereld (NBG: wereldgeesten), wat zijn dat eigenlijk? Dat en veel meer kwam aan de orde. Luister: deel A en deel B      . https://www.da-ath.nl/?p=12589

35

Staan! Standhouden! deel A46 minutes

Publication: 9 years ago Op zondag 6 juli 2014 kwam de wapenrusting van God aan de orde. Een bijzonder stukje uit de zo bijzondere Efezebrief. Waarom reikt God ons dit aan? Waar heeft het mee te maken? Wat betekent dat voor onze praktisch leven van elke dag? Beluisteren kan hier.   . https://www.da-ath.nl/?p=12641

36

Gemeente: Volk? Bruid? Lichaam? deel A45 minutes

Publication: 9 years ago   Op 4 juni 2014 en 2 juli 2014 werden studie-avonden aan dit onderwerp gewijd. Los van alle redeneringen, meningen. Aandachtig luisteren naar de gegevens uit de Schrift zelf. Vanaf Genesis wandelen door de diverse bijbelboeken om het antwoord te vinden op bovenvermelde vragen. Luister mee, kijk mee, lees mee. Het wordt duidelijker als u mee- leest in de werktekst die op betreffende avonden werd uitge- deeld. Deze kunt u hier downloaden in PDF (Adobe Acrobat Reader vereist, dat gratis gedownload kan op de site van Adobe (http://www.adobe.com/nl/#acrobat)). Luisteren: avond 4 juni 2014   deel A en B Luisteren: avond 2 juli 2014   deel A  en  deel B. https://www.da-ath.nl/?p=12653

37

Gemeente: Volk? Bruid? Lichaam? deel B56 minutes

Publication: 9 years ago   Op 4 juni 2014 en 2 juli 2014 werden studie-avonden aan dit onderwerp gewijd. Los van alle redeneringen, meningen. Aandachtig luisteren naar de gegevens uit de Schrift zelf. Vanaf Genesis wandelen door de diverse bijbelboeken om het antwoord te vinden op bovenvermelde vragen. Luister mee, kijk mee, lees mee. Het wordt duidelijker als u mee- leest in de werktekst die op betreffende avonden werd uitge- deeld. Deze kunt u hier downloaden in PDF (Adobe Acrobat Reader vereist, dat gratis gedownload kan op de site van Adobe (http://www.adobe.com/nl/#acrobat)). Luisteren: avond 4 juni 2014   deel A en B Luisteren: avond 2 juli 2014   deel A  en  deel B. https://www.da-ath.nl/?p=12653

38

Gemeente: Volk? Bruid? Lichaam? deel C40 minutes

Publication: 9 years ago   Op 4 juni 2014 en 2 juli 2014 werden studie-avonden aan dit onderwerp gewijd. Los van alle redeneringen, meningen. Aandachtig luisteren naar de gegevens uit de Schrift zelf. Vanaf Genesis wandelen door de diverse bijbelboeken om het antwoord te vinden op bovenvermelde vragen. Luister mee, kijk mee, lees mee. Het wordt duidelijker als u mee- leest in de werktekst die op betreffende avonden werd uitge- deeld. Deze kunt u hier downloaden in PDF (Adobe Acrobat Reader vereist, dat gratis gedownload kan op de site van Adobe (http://www.adobe.com/nl/#acrobat)). Luisteren: avond 4 juni 2014   deel A en B Luisteren: avond 2 juli 2014   deel A  en  deel B. https://www.da-ath.nl/?p=12653

39

Openbaring studie 6 - 2:8-17 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 9 years ago Op 15 juli 2014 kwamen de boodschappen aan de gemeentes van Smyrna en Pergamum aan de orde. Bijzondere woorden die net weer iets anders betekenen dan je vermoedt. Ernstige woorden, dat zeer zeker! Tot voorbeeld voor ons geschreven, Denk bij 2:14 aan de woorden van Paulus in 1 Korintiers 10, dat deze dingen ons tot voorbeeld zijn geschreven, 'opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben!' Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12689

40

Openbaring studie 6 - 2:8-17 deel B53 minutes

Publication: 9 years ago Op 15 juli 2014 kwamen de boodschappen aan de gemeentes van Smyrna en Pergamum aan de orde. Bijzondere woorden die net weer iets anders betekenen dan je vermoedt. Ernstige woorden, dat zeer zeker! Tot voorbeeld voor ons geschreven, Denk bij 2:14 aan de woorden van Paulus in 1 Korintiers 10, dat deze dingen ons tot voorbeeld zijn geschreven, 'opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben!' Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12689

41

De ark van getuigenis deel A55 minutes

Publication: 9 years ago Op 7 september 2014 kwam de ark van het verbond aan de orde. Centraal in de tabernakeldienst was het heilige der heiligen en in het midden daarvan de ark. Daarin lagen de stenen tafels die het woord van God uitdrukken. Ieue (Jahweh) sprak vanaf het deksel van die ark. Audio: hier. U kunt de video kijken op de web- site www.ebenhaezer.nl   . https://www.da-ath.nl/?p=13064

42

Galaten studie 26 - 4:6-9 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 9 september 2014 werd Galaten 4 opnieuw besproken, de verzen 6-9 laten een verder aspect zien van het zoonschap en  vrijheid die daarbij hoort. Weg uit de onmondigheid. Vandaar de onzinnigheid van de Galaten, dat zij terugkeerden tot een stelsel van grondbeginselen  van deze wereld. Deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13078

43

Galaten studie 26 - 4:6-9 deel B26 minutes

Publication: 9 years ago Op 9 september 2014 werd Galaten 4 opnieuw besproken, de verzen 6-9 laten een verder aspect zien van het zoonschap en  vrijheid die daarbij hoort. Weg uit de onmondigheid. Vandaar de onzinnigheid van de Galaten, dat zij terugkeerden tot een stelsel van grondbeginselen  van deze wereld. Deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13078

44

Galaten studie 27 - 4:9-12 deel A56 minutes

Publication: 9 years ago De grondbeginselen van de wereld. Daarvan lees je verschil- lende keren. Het gaat dan om religies in het algemeen en in het kader van Galaten om het Mozaische systeem in het bijzonder. De Galaten hielden dagen, maanden, era's en jaren. Hoe zit dat eigenlijk? En hoe gaat het nu? Studie 23 september 2014: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13166

45

Galaten studie 27 - 4:9-12 deel B35 minutes

Publication: 9 years ago De grondbeginselen van de wereld. Daarvan lees je verschil- lende keren. Het gaat dan om religies in het algemeen en in het kader van Galaten om het Mozaische systeem in het bijzonder. De Galaten hielden dagen, maanden, era's en jaren. Hoe zit dat eigenlijk? En hoe gaat het nu? Studie 23 september 2014: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13166

46

De dorsvloer deel A41 minutes

Publication: 9 years ago Die van Araunah wordt in 2 Samuel 24 genoemd. In 1 Kronieken 21 vinden wij deze geschiedenis eveneens beschreven. David laat het volk tellen en dat leidt tot een bijzondere serie gebeurtenissen. Wat zegt ons dat? Luister hier. . https://www.da-ath.nl/?p=13263

47

Galaten studie 28 - 4:12-18 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 9 years ago 14 oktober 2014 werd gekeken naar de ervaringen van Paulus met de Galaten. Toen zij het evangelie ontvingen waren ze gelukkig en blij. Inmiddels waren zij niet meer zo blij en gelukkig, doordat zij onder de wet van Mozes waren gaan leven. Judaistisch. Kijk mee en luister: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=13281

48

Galaten studie 28 - 4:12-18 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago 14 oktober 2014 werd gekeken naar de ervaringen van Paulus met de Galaten. Toen zij het evangelie ontvingen waren ze gelukkig en blij. Inmiddels waren zij niet meer zo blij en gelukkig, doordat zij onder de wet van Mozes waren gaan leven. Judaistisch. Kijk mee en luister: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=13281

49

Galaten studie 29 - 4:19-25 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 28 0ktober 2014 kwam de typologie van Hagar en Sara aan de orde. Bekende geschiedenis, 'dingen die een andere beduiding hebben' (Statenvertaling). Het is 'spreken in beelden' (allegoreo) en daarin ligt een diepere zin. Welke dat is kunt u naluisteren: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=13361

50

Galaten studie 29 - 4:19-25 deel B30 minutes

Publication: 9 years ago Op 28 0ktober 2014 kwam de typologie van Hagar en Sara aan de orde. Bekende geschiedenis, 'dingen die een andere beduiding hebben' (Statenvertaling). Het is 'spreken in beelden' (allegoreo) en daarin ligt een diepere zin. Welke dat is kunt u naluisteren: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=13361

51

Galaten studie 30 - 4:26,27 deel A59 minutes

Publication: 9 years ago Op 11 november 2014 werd opnieuw stilgestaan bij de typologie van Galaten 4. 'Het Jeruzalem boven', wat is dat? Het nieuw Jeruzalem? Het hemelse Jeru- zalem? En wat betekent 'hemels' in de Hebreeenbrief? Allemaal vragen, die aan de orde kwamen. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13433

52

Galaten studie 30 - 4:26,27 deel B32 minutes

Publication: 9 years ago Op 11 november 2014 werd opnieuw stilgestaan bij de typologie van Galaten 4. 'Het Jeruzalem boven', wat is dat? Het nieuw Jeruzalem? Het hemelse Jeru- zalem? En wat betekent 'hemels' in de Hebreeenbrief? Allemaal vragen, die aan de orde kwamen. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13433

53

Eén Heer: Christus Jezus deel A50 minutes

Publication: 9 years ago De EH-studiedag had als thema deze keer: Eén(heid). Dit werd uitgewerkt in diverse aspecten: Eén God, de Vader; Eén Heer: Christus Jezus; Eén lichaam en Eén volk: Israël. Hier kunt u de studie over bovenvermeld aspect beluisteren.  . https://www.da-ath.nl/?p=13455

54

De gekruisigde Christus deel A41 minutes

Publication: 9 years ago De gekruisigde Christus, dat is voor elke gelovige een van de bakens van het geloofsleven. Bij de Korintiërs ontbrak het aan onderlinge eenheid in de praktijk. Het eerste hoofdstuk van 1 Corinthiërs wijst naar de werkelijke basis van de eenheid. Luisteren: hier.  . https://www.da-ath.nl/?p=13502

55

Galaten studie 31 - 4:28-31 deel A53 minutes

Publication: 9 years ago De naar het vlees voortgebrachte vervolgt de naar de geest voort- gebrachte. Dat was niet alleen bij Hagar en Sara, Ismaël en Isaäk het  geval. In de dagen van Paulus ook. En vandaag is het niet anders. Zij die onder de wet in slavernij willen leven vervolgen degenen die onder de genade in vrijheid leven. Ook typologisch is Genesis 21 boeiend! Luister hier: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13515

56

Galaten studie 31 - 4:28-31 deel B34 minutes

Publication: 9 years ago De naar het vlees voortgebrachte vervolgt de naar de geest voort- gebrachte. Dat was niet alleen bij Hagar en Sara, Ismaël en Isaäk het  geval. In de dagen van Paulus ook. En vandaag is het niet anders. Zij die onder de wet in slavernij willen leven vervolgen degenen die onder de genade in vrijheid leven. Ook typologisch is Genesis 21 boeiend! Luister hier: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13515

57

Openbaring studie 7 - 2:17-27 Thyatira deel A01 hour 04 minutes

Publication: 9 years ago In deze tijd zijn er opmerkelijke ontwikkelingen, en belangrijke mensen bezig in het Midden-Oosten. Wie is Abdullah II? En wie is Prins Hassan Bin Talal? Dit en meer kwam op 4 december 2014 aan de orde. Luisteren:  deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13580

58

Openbaring studie 7 - 2:17-27 Thyatira deel B41 minutes

Publication: 9 years ago In deze tijd zijn er opmerkelijke ontwikkelingen, en belangrijke mensen bezig in het Midden-Oosten. Wie is Abdullah II? En wie is Prins Hassan Bin Talal? Dit en meer kwam op 4 december 2014 aan de orde. Luisteren:  deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13580

59

Galaten studie 32 - 5:1-4 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 9 years ago De verzen 5:1-4 spreken scherp; wat zal het zijn: Christus óf be- snijdenis? In wet óf in genade? De Galaten waren onder het be- slag van judaïstische leraren gekomen en plaatsten zich onder de Thora. Als je je laat besnijden móet je heel de Thora houden! Grote gevolgen, luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=13613

60

Galaten studie 32 - 5:1-4 deel B31 minutes

Publication: 9 years ago De verzen 5:1-4 spreken scherp; wat zal het zijn: Christus óf be- snijdenis? In wet óf in genade? De Galaten waren onder het be- slag van judaïstische leraren gekomen en plaatsten zich onder de Thora. Als je je laat besnijden móet je heel de Thora houden! Grote gevolgen, luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=13613

61

Ontmoeting! deel A41 minutes

Publication: 9 years ago Een bijzondere ontmoeting van de Heer met een weduwe die haar zoon moet wegbrengen, gestorven. Na deze ontmoeting is alles an- ders. Wat  heeft dit te zeggen? Zit er een diepere, profetische bete- kenis in? Om te luisteren klikt u hier.  . https://www.da-ath.nl/?p=13636


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024