Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

God kent je deel A44 minutes

Publication: 9 years ago Het nieuwe jaarthema werd zondag 4 januari 2015 besproken. Psalm 139:5. Weer een bijzondere van David. De grote koning, die omging met God en dat bezingt in deze geweldige Psalm. Luisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=13735

2

Galaten studie 33 - 5:5-7 deel A52 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 januari 2015 is weer een stukje van Galaten 5 besproken. Hoe leef je als gelovige in de praktijk? Wat doe je en wat niet? Wat is de plaats van de Thora? Heeft besnijdenis kracht tot iets? Wat doet de heilige geest? Dat en meer luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=13763

3

Galaten studie 33 - 5:5-7 deel B35 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 januari 2015 is weer een stukje van Galaten 5 besproken. Hoe leef je als gelovige in de praktijk? Wat doe je en wat niet? Wat is de plaats van de Thora? Heeft besnijdenis kracht tot iets? Wat doet de heilige geest? Dat en meer luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=13763

4

Openbaring studie 8 - 3:1-7 deel A58 minutes

Publication: 9 years ago Op 14 januari 2015 werd de boodschap aan de gemeente Sardis  besproken. Daarbij kwam Mattheus 24 aan de orde. Wanneer zal 'deze  generatie' (24:34) leven? Wat zegt de Heer in dat hoofdstuk? Wat bete- kent: 'de een zal weggenomen worden en de ander achtergelaten worden'? Luister naar deze studie: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13820

5

Openbaring studie 8 - 3:1-7 deel B40 minutes

Publication: 9 years ago Op 14 januari 2015 werd de boodschap aan de gemeente Sardis  besproken. Daarbij kwam Mattheus 24 aan de orde. Wanneer zal 'deze  generatie' (24:34) leven? Wat zegt de Heer in dat hoofdstuk? Wat bete- kent: 'de een zal weggenomen worden en de ander achtergelaten worden'? Luister naar deze studie: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13820

6

Galaten studie 34 - 5:7-10 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 9 years ago Deze avond draaide het om zuurdesem. Wat is dat volgens de Schrift? De geestelijke betekenis is: verderf, ongerechtigheid en nog meer. Paulus ge- bruikt dit beeld uit de schepping twee keer in zijn brieven. Luister naar deze avond: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=13845

7

Galaten studie 34 - 5:7-10 deel B43 minutes

Publication: 9 years ago Deze avond draaide het om zuurdesem. Wat is dat volgens de Schrift? De geestelijke betekenis is: verderf, ongerechtigheid en nog meer. Paulus ge- bruikt dit beeld uit de schepping twee keer in zijn brieven. Luister naar deze avond: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=13845

8

Galaten studie 35 - 5:10-12 deel A56 minutes

Publication: 9 years ago Op 3 februari 2015 werd nagedacht aan de hand van Galaten 5:10-12 over de gevolgen van het kruis voor de praktijk van het geloofsleven. En die zijn groot. Religie heeft geen betekenis voor God. Wat telt, is Zijn genade. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=13934

9

Galaten studie 35 - 5:10-12 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago Op 3 februari 2015 werd nagedacht aan de hand van Galaten 5:10-12 over de gevolgen van het kruis voor de praktijk van het geloofsleven. En die zijn groot. Religie heeft geen betekenis voor God. Wat telt, is Zijn genade. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=13934

10

Openbaring studie 9 - de boekrol van leven deel A58 minutes

Publication: 9 years ago Werd besproken 11 februari 2015. De boekrol van leven: wie staan daarin? Kun je eruit gewist worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Wat is de functie ervan bij de grote witte troon? Wat moet je met Filippenzen 4:3? Waarom noemt Paulus het daar? Tijdens deze studie-avond werden vragen gesteld, over 'de eerste opstanding' (Openbaring 20:4-6). Wanneer is de opstanding van de rechtvaardigen (Lucas 14:14)? En meer. Luister hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13995

11

Openbaring studie 9 - de boekrol van leven deel B40 minutes

Publication: 9 years ago Werd besproken 11 februari 2015. De boekrol van leven: wie staan daarin? Kun je eruit gewist worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Wat is de functie ervan bij de grote witte troon? Wat moet je met Filippenzen 4:3? Waarom noemt Paulus het daar? Tijdens deze studie-avond werden vragen gesteld, over 'de eerste opstanding' (Openbaring 20:4-6). Wanneer is de opstanding van de rechtvaardigen (Lucas 14:14)? En meer. Luister hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13995

12

Gods werk deel A43 minutes

Publication: 9 years ago Romeinen 11 - een boeiend gedeelte, samen met Johannes 9.  Wat hebben die met elkaar te maken en geeft het antwoord op vragen als: Waarom ben ik hier? Waarom gaan het zoals het gaat in de wereld? Beluister deze spreekbeurt van 15-02-2015: hier.  . https://www.da-ath.nl/?p=14024

13

Galaten studie 36 - 5:13,14 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 24 februari 2015 werd Galaten 5:13,14 besproken. De vrijheid van alle gelovigen in Christus Jezus kan door vleselijk denken verkeerd uitgelegd worden. Het gaat om: dienen door de liefde! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14086

14

Galaten studie 36 - 5:13,14 deel B32 minutes

Publication: 9 years ago Op 24 februari 2015 werd Galaten 5:13,14 besproken. De vrijheid van alle gelovigen in Christus Jezus kan door vleselijk denken verkeerd uitgelegd worden. Het gaat om: dienen door de liefde! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14086

15

Geest sterker dan vlees: Galaten 5:13-21 deel A53 minutes

Publication: 9 years ago De studie-avond van woensdag 5 november 2014 was gewijd aan Galaten 5:13-21. Een bijzonder stukje, dat gaat over onze wandel als gelovigen. Paulus spreekt aan en doet dat niet op een wettische, maar uiterst genadevolle manier. De aansporingen voor onze wandel wijzen ons de weg! Luisteren: Eerste deel en tweede deel. https://www.da-ath.nl/?p=13412

16

Geest sterker dan vlees: Galaten 5:13-21 deel B28 minutes

Publication: 9 years ago De studie-avond van woensdag 5 november 2014 was gewijd aan Galaten 5:13-21. Een bijzonder stukje, dat gaat over onze wandel als gelovigen. Paulus spreekt aan en doet dat niet op een wettische, maar uiterst genadevolle manier. De aansporingen voor onze wandel wijzen ons de weg! Luisteren: Eerste deel en tweede deel. https://www.da-ath.nl/?p=13412

17

Openbaring studie 10 – 3:7-13 Filadelfia deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op woensdag 11 maart 2015 werd de boodschap aan de ekklesia in Filadelfia besproken. Ook indringend. De synagoge van satan zal voor de gelovigen mede de oorzaak zijn van de verdrukkingen in die dagen (laatste jaarweek van Daniel 9). Luister naar de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14181

18

Openbaring studie 10 – 3:7-13 Filadelfia deel B46 minutes

Publication: 9 years ago Op woensdag 11 maart 2015 werd de boodschap aan de ekklesia in Filadelfia besproken. Ook indringend. De synagoge van satan zal voor de gelovigen mede de oorzaak zijn van de verdrukkingen in die dagen (laatste jaarweek van Daniel 9). Luister naar de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14181

19

Zorgen maken? deel A40 minutes

Publication: 9 years ago De Heer gaf praktisch onderricht aan Zijn volk. In het bekende gedeelte van Mattheus 6 spreekt Hij over je zorgen maken. Hij wijst op de hemelse Vader die zorgt voor wat nodig is. Wij? Totaal afhankelijk van Hem. Luister hier.. https://www.da-ath.nl/?p=14196

20

Galaten studie 37 - 5:15-18 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 9 years ago 'Wandelt in de geest' is het onderwerp van de deze en de volgende studies in Galaten. Hier ligt opnieuw het zuurdesem van wetticisme op de loer om vernietigend toe te slaan. Ook bij de wandel van de gelovige gaat het om genade van God. Niet de wet van Mozes, maar de genade van Christus Jezus staat centraal als het gaat om onze levenswandel. Luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14215

21

Galaten studie 37 - 5:15-18 deel B22 minutes

Publication: 9 years ago 'Wandelt in de geest' is het onderwerp van de deze en de volgende studies in Galaten. Hier ligt opnieuw het zuurdesem van wetticisme op de loer om vernietigend toe te slaan. Ook bij de wandel van de gelovige gaat het om genade van God. Niet de wet van Mozes, maar de genade van Christus Jezus staat centraal als het gaat om onze levenswandel. Luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14215

22

Galaten studie 38 - 5:18-22 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 31 maart 2015 werd met elkaar gesproken over de verzen die spreken van de werken van het vlees. Ook vers 21, dat altijd veel discussies oplevert, kwam aan de orde. Kun je je redding en eonisch leven verspelen wanneer je de werken van het vlees doet als gelovige? Wat is het koninkrijk van God? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14292

23

Galaten studie 38 - 5:18-22 deel B30 minutes

Publication: 9 years ago Op 31 maart 2015 werd met elkaar gesproken over de verzen die spreken van de werken van het vlees. Ook vers 21, dat altijd veel discussies oplevert, kwam aan de orde. Kun je je redding en eonisch leven verspelen wanneer je de werken van het vlees doet als gelovige? Wat is het koninkrijk van God? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14292

24

Openbaring studie 11 – 3:14-22 Laodicea deel A59 minutes

Publication: 9 years ago Op woensdag 8 april 2015 kwam de boodschap aan de gemeente in Laodicea aan de orde. Ernstig genoeg: 'Zie Ik sta aan de deur en Ik klop' (3:20). Wat wordt tegen deze ekklesia van de eindtijd gezegd? Wie zijn dit? Wat wordt aan de overwinnaars beloofd? Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=14337

25

Openbaring studie 11 – 3:14-22 Laodicea deel B36 minutes

Publication: 9 years ago Op woensdag 8 april 2015 kwam de boodschap aan de gemeente in Laodicea aan de orde. Ernstig genoeg: 'Zie Ik sta aan de deur en Ik klop' (3:20). Wat wordt tegen deze ekklesia van de eindtijd gezegd? Wie zijn dit? Wat wordt aan de overwinnaars beloofd? Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=14337

26

Vasten - Bijbelse opdracht? deel A57 minutes

Publication: 8 years ago Op 15 april 2015 werd nagedacht over vasten. Dat wordt steeds populairder onder christenen, ook evangelische. Daarom goed om na te kijken aan de hand van de Schrift wat daarvan vermeld staat. De vraag is, of het een bijbels gegeven is. Moeten wij vasten? En: wat is vasten? Wat doe je dan en wat gebeurt geestelijk? Paulus spreekt erover? Zo ja, hoe? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B. De leestekst kunt hier in PDF downloaden zodat u mee kunt lezen. . https://www.da-ath.nl/?p=14369

27

Vasten - Bijbelse opdracht? deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Op 15 april 2015 werd nagedacht over vasten. Dat wordt steeds populairder onder christenen, ook evangelische. Daarom goed om na te kijken aan de hand van de Schrift wat daarvan vermeld staat. De vraag is, of het een bijbels gegeven is. Moeten wij vasten? En: wat is vasten? Wat doe je dan en wat gebeurt geestelijk? Paulus spreekt erover? Zo ja, hoe? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B. De leestekst kunt hier in PDF downloaden zodat u mee kunt lezen. . https://www.da-ath.nl/?p=14369

28

Samen met de Heer deel A46 minutes

Publication: 8 years ago Samen met de Heer - Paulus zegt daar het nodige over in Thessalonicenzen. Waar zijn wij dan? Zegt hij meer daarover in andere brieven? Misschien wel meer dan wij den- ken. Het is een rijke, genadevolle boodschap die wij horen. Luister hier naar de dienst van 19 april 2015.  . https://www.da-ath.nl/?p=14398

29

Galaten studie 39 - 5:22 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago De vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste dat klinkt in de opsomming van die vrucht. Daar is al veel over gezegd en geschre- ven. De moeite waard om opnieuw tot je hart te laten spreken. Gods liefde is zo anders en zoveel meer dan wat bij mensen voor liefde door moet gaan. Luister hier, naar deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14411

30

Galaten studie 39 - 5:22 deel B31 minutes

Publication: 8 years ago De vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste dat klinkt in de opsomming van die vrucht. Daar is al veel over gezegd en geschre- ven. De moeite waard om opnieuw tot je hart te laten spreken. Gods liefde is zo anders en zoveel meer dan wat bij mensen voor liefde door moet gaan. Luister hier, naar deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14411

31

Openbaring studie 12 – 4:1-3 de troon deel A59 minutes

Publication: 8 years ago Op 29 april 2015 werd aan een nieuw gedeelte in Openbaring begonnen; Johannes ziet een visioen, dat een nieuw gedeelte inluidt. Wat zag hij? Waardoor was hij op Patmos in vervoering? Wat houdt verband met wat hij zag en hoorde? Luister mee: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14474

32

Openbaring studie 12 – 4:1-3 de troon deel B41 minutes

Publication: 8 years ago Op 29 april 2015 werd aan een nieuw gedeelte in Openbaring begonnen; Johannes ziet een visioen, dat een nieuw gedeelte inluidt. Wat zag hij? Waardoor was hij op Patmos in vervoering? Wat houdt verband met wat hij zag en hoorde? Luister mee: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14474

33

Thuiskomen! deel A41 minutes

Publication: 8 years ago Thuiskomen was het thema van de eh-gemeente ontmoetingsdag van 2015 in Maarn. Luister hier naar de overdenking over dit thema.. https://www.da-ath.nl/?p=14581

34

Galaten - 40 5:22 vrucht van de geest: liefde + vreugde deel A55 minutes

Publication: 8 years ago Op 19 mei 2015 was vooral het tweede facet van de vrucht van de geest aan de orde: vreugde, iets dat voor veel mensen niet steeds aanwezig is. En als je een gelovige bent? Dan wel permanent, blij- vend vreugde in je hart? Dat kan! Luister naar deze avond deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=14643

35

Galaten - 40 5:22 vrucht van de geest: liefde + vreugde deel B36 minutes

Publication: 8 years ago Op 19 mei 2015 was vooral het tweede facet van de vrucht van de geest aan de orde: vreugde, iets dat voor veel mensen niet steeds aanwezig is. En als je een gelovige bent? Dan wel permanent, blij- vend vreugde in je hart? Dat kan! Luister naar deze avond deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=14643

36

In Christus deel A01 hour 06 minutes

Publication: 8 years ago De themadag met als onderwerp In Christus op 27 juni 2015 was boeiend. Het vermelde onderwerp werd in de middag besproken en u kunt hier de studie beluisteren. De andere twee treft u binnen- kort aan op ebenhaezer.nl  . https://www.da-ath.nl/?p=15009

37

Op het water deel A44 minutes

Publication: 8 years ago De Heer stuurde Zijn discipelen in een bootje het meer van Galilea op. Zelf beklom Hij een berg. Waarom deed Hij dat? Wat wil deze geschiedenis ons zeggen? Luister hier naar Mattheus 14:22-33. . https://www.da-ath.nl/?p=15060

38

Jakob en Esau deel A01 hour 01 minutes

Publication: 8 years ago Op 19 juli 2015 werd in Maarn een dienst gehouden waarin uit Genesis 25:19-34 gesproken werd. Twee broers, in hetzelfde gezin. Aan elkaar gegeven, met zo verschillende karakters. Hoe ging dat? Wat zit in deze oude familiekroniek voor ons verborgen? U kunt deze dienst hier beluisteren.    . https://www.da-ath.nl/?p=15140

39

Jezus en Nicodemus deel A34 minutes

Publication: 8 years ago Op 26 juli 2015 sprak Pieter van 't Veer in de Aker te Rotterdam vanuit Johannes 3, het zo bekende ge- deelte van Gods woord dat zo vaak voor evangelisatie  gebruikt wordt. Nicodemus kwam in de nacht bij de Heer Jezus. Een gesprek vindt plaats. U kunt hier deze spreekbeurt beluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=15177

40

Wapenrusting: gebed deel A48 minutes

Publication: 8 years ago Op 9 augustus 2015 werd door Thijs Amersfoort in de dienst in de Aker gesproken over het gebed bij de wapen- rusting van God uit Efeziers 6:10-20. De opname in audio is hier te beluisteren en u kunt de presentatie in PDF  hier downloaden om mee te kijken. U kunt de dienst ook bekijken op het kerkplein: klik hier. Let op: op kerkplein begint de dienst na 18 minuten, u kunt zelf de balk onderin beeld doorschuiven. . https://www.da-ath.nl/?p=15273

41

God en groei deel A50 minutes

Publication: 8 years ago Paulus bidt in Kolossenzen 1:9-14 voor de gelovigen. Dankbaar voor de vrucht die hij ziet, bidt hij voor groei. Toename in de er- kenning van Gods wil. Een waardige wandel, en: groeien in de erkenning van God. Wat is dat? Luister hier naar de toespraak.  . https://www.da-ath.nl/?p=15354

42

Filippenzen studie 1 - 1:1 deel A57 minutes

Publication: 8 years ago Op 2 september 2015 werd inleidend gesproken over Filippenzen 1:1. Een brief voor onze wandel en ons dienen in het lichaam van Christus. Met nadruk op de gezindheid van Christus Jezus. U kunt deze studie hier beluisteren: deel A en deel B. Tekst en bijlagen: deel 1 en bijlage.. https://www.da-ath.nl/?p=15425

43

Filippenzen studie 1 - 1:1 deel B41 minutes

Publication: 8 years ago Op 2 september 2015 werd inleidend gesproken over Filippenzen 1:1. Een brief voor onze wandel en ons dienen in het lichaam van Christus. Met nadruk op de gezindheid van Christus Jezus. U kunt deze studie hier beluisteren: deel A en deel B. Tekst en bijlagen: deel 1 en bijlage.. https://www.da-ath.nl/?p=15425

44

Galaten studie 41 - 5:22 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 8 years ago Het aspect vrede van de vrucht van de geest werd onlangs be- sproken. Wie is de bron van de vrede? Hoe komt het tot ons? Wat werkt het uit in de praktijk? Luister hier naar deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=15460

45

Weerstaan, staan, standhouden! deel A48 minutes

Publication: 8 years ago Zondag 20 september 2015 kwam de wapenrusting van God naar voren. Ook passeerden enkele strategieen van de tegenwerker de revue. Gods woord is dan onmisbaar als verdedingswapen. U kunt hier deze spreekbeurt beluisteren.  . https://www.da-ath.nl/?p=15636

46

Galaten studie 42 - 5:22 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago 22 september 2015 keken we naar het derde en vierde aspect van de vrucht van de geest: vrede + geduld. Kwaliteiten die je als mens uit jezelf niet hebt.God werkt in ons, daardoor zet die vrucht zich in ons leven. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15625

47

Galaten studie 42 - 5:22 deel B31 minutes

Publication: 8 years ago 22 september 2015 keken we naar het derde en vierde aspect van de vrucht van de geest: vrede + geduld. Kwaliteiten die je als mens uit jezelf niet hebt.God werkt in ons, daardoor zet die vrucht zich in ons leven. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15625

48

Bazuin van God, wie is erbij? deel A55 minutes

Publication: 8 years ago  Wie worden met kracht weggenomen wanneer de bazuin van God klinkt? De Thessalonicenzen zaten met vragen over de weggevallen gelovigen. In de brief aan hen geeft Paulus -door God geïnspireerd- antwoord. Luister hier naar de overdenking over dit zo bijzondere Schriftgedeelte.  . https://www.da-ath.nl/?p=15228

49

Openbaring studie 13 – 4:4b-6 deel A58 minutes

Publication: 8 years ago De oudsten van Openbaring 4:4b-6 , wie zijn dat eigenlijk? De gemeente, het lichaam van Christus? Of ligt het anders? Wat gebeurt in onze tijd? De politieke verlossing van de aarde begint met 4:1, het zogenaamde troongedeelte van Openbaring. Luister naar deze avond: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15666

50

Openbaring studie 13 – 4:4b-6 deel B27 minutes

Publication: 8 years ago De oudsten van Openbaring 4:4b-6 , wie zijn dat eigenlijk? De gemeente, het lichaam van Christus? Of ligt het anders? Wat gebeurt in onze tijd? De politieke verlossing van de aarde begint met 4:1, het zogenaamde troongedeelte van Openbaring. Luister naar deze avond: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15666

51

Galaten studie 43 - 5:22,23 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago Op 6 oktober 2015 kwam weer een aspect van de vrucht van de geest naar voren. Mildheid. Onder mensen meestal niet zo merkbaar. Het is juist een van de 'kwaliteiten' van God zelf. Daarom zeer de moeite waard te ontdekken hoe dat in ons praktisch uitwerkt. Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15698

52

Galaten studie 43 - 5:22,23 deel B32 minutes

Publication: 8 years ago Op 6 oktober 2015 kwam weer een aspect van de vrucht van de geest naar voren. Mildheid. Onder mensen meestal niet zo merkbaar. Het is juist een van de 'kwaliteiten' van God zelf. Daarom zeer de moeite waard te ontdekken hoe dat in ons praktisch uitwerkt. Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15698

53

God in het evangelie deel A39 minutes

Publication: 8 years ago Soms lijkt alles mis te gaan in je leven. Of als je goed rondkijkt in de wereld, dan gaat daarin ook van alles fout. Het evangelie, wat zegt dat over God? Hij heeft alles onder controle, toch? Hoe zit dat dan? Romeinen 3 is evangelie, een blijde boodschap. Luisteren naar wat God daarover zegt. Klik hier voor de dienst van 18 oktober 2015.   . https://www.da-ath.nl/?p=15840

54

Galaten studie 44 - 5:22,23 deel A53 minutes

Publication: 8 years ago Op 20 oktober 2015 werd een volgend aspect van de vrucht van de geest besproken. Goedheid. Wie is goed dan alleen God? Kan een mens goed zijn? U kunt hier beluisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15859

55

Galaten studie 44 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Op 20 oktober 2015 werd een volgend aspect van de vrucht van de geest besproken. Goedheid. Wie is goed dan alleen God? Kan een mens goed zijn? U kunt hier beluisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15859

56

Galaten studie 45 - 5:22,23 deel A54 minutes

Publication: 8 years ago Op 3 november 2015 werd stilgestaan bij geloof, de vrucht van de geest uit zich ook daarin. Verkennend werden wat aspecten van geloof bekeken. Zoals: het geloof van God, het geloof van Jezus Christus, geen geloof, zwak in het geloof. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15922

57

Galaten studie 45 - 5:22,23 deel B29 minutes

Publication: 8 years ago Op 3 november 2015 werd stilgestaan bij geloof, de vrucht van de geest uit zich ook daarin. Verkennend werden wat aspecten van geloof bekeken. Zoals: het geloof van God, het geloof van Jezus Christus, geen geloof, zwak in het geloof. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15922

58

Studie: Christus in de vorm van God deel A01 hour 03 minutes

Publication: 8 years ago Tijdens de studiedag van 14 november 2015 werd gesproken over het voorbestaan van Christus. Hoe was Hij voordat Hij als kindje in Bethlehem geboren werd? Daarop geeft de Schrift antwoord, we lazen uit diverse Schriftplaatsen om daarop het antwoord te vinden. U kunt hier de eerste studie van die dag beluisteren, zo spoedig mogelijk zullen de drie gegeven studies te vinden zijn op ebenhaezer.nl  . https://www.da-ath.nl/?p=15976

59

Galaten studie 46 - 5:22,23 deel A59 minutes

Publication: 8 years ago Op 17 november 2015 werd opnieuw over geloof nagedacht als aspect van de vrucht van de geest. Veel geloof, tegenwerkers van geloof, relatie wet-geloof en meer kwam aan de orde. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15997

60

Galaten studie 46 - 5:22,23 deel B28 minutes

Publication: 8 years ago Op 17 november 2015 werd opnieuw over geloof nagedacht als aspect van de vrucht van de geest. Veel geloof, tegenwerkers van geloof, relatie wet-geloof en meer kwam aan de orde. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15997

61

Paulus in Athene - 1 deel A45 minutes

Publication: 8 years ago Paulus loopt in Athene rond en ziet en hoort van alles. Dan wordt hij uitgenodigd om iets te zeggen. Hij spreekt over de God die hij had leren kennen. Wat hij meldt is veelzeggend. Luister hier naar deel 1, over 3 weken komt het vervolg. . https://www.da-ath.nl/?p=16009

62

Openbaring studie 14 – 4:6b-11 deel A56 minutes

Publication: 8 years ago Op 25 november 2015 werd stilgestaan bij de 4 dieren. Zij worden in Openbaring en Ezechiel 'levende (wezens)' genoemd. Opmerkelijk genoeg kom je bij het woord 'cherubs' uit. Die komen vaker voor in de Schrift, vanaf Genesis 3:24 al. Dat werpt een bijzonder licht op de geschiedenis van Kain. Dat en meer kwam naar voren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16056

63

Openbaring studie 14 – 4:6b-11 deel B38 minutes

Publication: 8 years ago Op 25 november 2015 werd stilgestaan bij de 4 dieren. Zij worden in Openbaring en Ezechiel 'levende (wezens)' genoemd. Opmerkelijk genoeg kom je bij het woord 'cherubs' uit. Die komen vaker voor in de Schrift, vanaf Genesis 3:24 al. Dat werpt een bijzonder licht op de geschiedenis van Kain. Dat en meer kwam naar voren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16056

64

Galaten studie 47 - 5:22,23 deel A58 minutes

Publication: 8 years ago Opnieuw kwam geloof aan de orde als vrucht van de geest, op 1  december 2015. Met een aantal aspecten, zoals twijfel en ongeloof, hoe dat ook praktisch uitwerkt in het leven van mensen. Paulus'  evangelie is dat van heerlijkheid en genade. Luister: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16085

65

Galaten studie 47 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Opnieuw kwam geloof aan de orde als vrucht van de geest, op 1  december 2015. Met een aantal aspecten, zoals twijfel en ongeloof, hoe dat ook praktisch uitwerkt in het leven van mensen. Paulus'  evangelie is dat van heerlijkheid en genade. Luister: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16085

66

Paulus in Athene - 2 deel A11 minutes

Publication: 8 years ago Op 22 november 2015 werd het eerste gedeelte van Paulus' toespraak te Athene behandeld, op 13 december 2015 was het tweede gedeelte aan de orde.  Paulus kende de grote God, waarvan hij op een heel bijzondere manier getuigde daar op de Areopagus. Luisteren kunt u hier. . https://www.da-ath.nl/?p=16156

67

De dag van Christus en Filippenzen deel A53 minutes

Publication: 8 years ago Op 16 december 2015 werd stilgestaan bij Filippenzen 4:14-20. Zij stuurden de apostel meerdere keren ondersteuning. Wat spreekt daaruit? Welke houding komt in deze brief naar voren? Ook werd eerst 'de dag van Christus' besproken. Een bijlage is hier beschikbaar. Alle studies tot nog toe kunt u beluisteren/downloaden bij www.ebenhaezer.nl en op www.hetbestenieuws.nl onder Salvation of All Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16170

68

De dag van Christus en Filippenzen deel B25 minutes

Publication: 8 years ago Op 16 december 2015 werd stilgestaan bij Filippenzen 4:14-20. Zij stuurden de apostel meerdere keren ondersteuning. Wat spreekt daaruit? Welke houding komt in deze brief naar voren? Ook werd eerst 'de dag van Christus' besproken. Een bijlage is hier beschikbaar. Alle studies tot nog toe kunt u beluisteren/downloaden bij www.ebenhaezer.nl en op www.hetbestenieuws.nl onder Salvation of All Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16170

69

Galaten studie 48 - 5:22,23 deel A56 minutes

Publication: 8 years ago Geloof als vrucht van de geest heeft trouw als andere, erbij horende notitie. God is trouw, dat staat boven alles. Alle trouw is van Hem afkomstig. Diverse aspecten kwa- men aan de orde. Luister mee: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16205

70

Galaten studie 48 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Geloof als vrucht van de geest heeft trouw als andere, erbij horende notitie. God is trouw, dat staat boven alles. Alle trouw is van Hem afkomstig. Diverse aspecten kwa- men aan de orde. Luister mee: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16205

71

God ziet je! deel A38 minutes

Publication: 8 years ago Dat is wat de Schriften getuigen. God ziet je, reden om bang voor Hem te zijn? Allerminst. Het is eerder exact  andersom. Reden om dankbaar te zijn, troost en be- moediging is het, als je iets beseft van Wie Vader is! Luisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=16230


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024