Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Romeinen studie 2012 deel 72A26 minutes

Publication: 12 years ago Op 7 februari 2012 kwam 15:4,5 naar voren. Al wat tevoren geschreven werd, werd tot onze onderwijzing geschreven, schrijft de apostel, die zo goed ingevoerd was in de Tenach. En daarin zit volharding en vertroosting, en dat is inderdaad rijk aanwezig. Dat leidt ook tot verwachting! U kunt deze avond deel A hier en deel B hier beluisteren. Ten slotte kunt u hier de presentatie downloaden.. https://www.da-ath.nl/?p=6807

2

Romeinen studie 2012 deel 72B16 minutes

Publication: 12 years ago Op 7 februari 2012 kwam 15:4,5 naar voren. Al wat tevoren geschreven werd, werd tot onze onderwijzing geschreven, schrijft de apostel, die zo goed ingevoerd was in de Tenach. En daarin zit volharding en vertroosting, en dat is inderdaad rijk aanwezig. Dat leidt ook tot verwachting! U kunt deze avond deel A hier en deel B hier beluisteren. Ten slotte kunt u hier de presentatie downloaden.. https://www.da-ath.nl/?p=6807

3

Daniël - 1 - 1:1-21 water en zaden deel A00 minutes

Publication: 11 years ago Het Profetisch Woord. In deze rubriek zullen audio bijbelstudies geplaatst worden, die in- middels vanaf 20 april 2011 gehouden zijn. Dit gelet op het belang van het kennen van de Profetische Woorden uit de Schriften, zoals Paulus ze ook dringend onderwezen had aan de Thessalonicenzen: '......jullie weten zelf zeer goed, dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht,.... maar jullie zijn niet in duisternis zodat die dag jullie als een dief zou overvallen..' (1 Thessalonicenzen 5:2,4) Op de eerste avond inleiding vanuit Openbaring 1. Wat is een profeet? Wat zijn de profetische boeken? Wie wordt het eerst een profeet genoemd? Et cetera. Klikt u hier voor het audio-bestand. NB: U kunt aan deze avonden deelnemen. Neemt u contact met mij op en u komt op de lijst van luisteraars die per e-mail uitgenodigd worden.      . https://www.da-ath.nl/?p=7363

4

Daniël - 2 - 2:1-49 de droom deel A00 minutes

Publication: 11 years ago Het Profetisch Woord ...Naar deze redding hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna... 1 Petrus 1:10,11 U kunt de tweede studie Profetisch Woord downloaden en beluisteren. Wat zegt Petrus over de profeten en de profetieen? Daniel is een profeet volgens de Heer Jezus. Wat heeft deze profe- tie ons te zeggen? Er staan berekeningen in; o.a. 490 jaar. Nebukadnezar droomde en Daniel kon dat verklaren. Hoe zit dat? Wat ziet Johannes in Openbaring 17 waardoor hij verbijsterd is? Klik hier voor de audio-opname van 3 mei 2011. Bijlagen voor deze avond: Daniel 2:31-43: klik hier. Daniel 9:24-27: klik hier. De 70 weken van jaren: klik hier.. https://www.da-ath.nl/?p=7473

5

Daniël - 3 - 3:1-30 niet buigen deel A42 minutes

Publication: 11 years ago Bij de 3e studie in het profetisch Woord werd gekeken naar Daniel 2, het beeld dat verpulverd wordt. Daar is iets eigenaardigs aan dat wat Daniel zag. In Daniel 3 wordt een beeld van Nebukadnezar opgericht. Wat heeft dat met de (nabije) toekomst te maken? Wie is de kleine hoorn van Daniel 8? Waar zal waarschijnlijk het laatste wereldrijk (van 10 staten) gevormd worden? Wat zal de hoofdstad van dat wereldrijk zijn? Deze vragen kwamen aan de orde op deze derde bijeenkomst. Klik hier voor de audio-opname van17 mei 2011. Verder zijn uitgereikt als begeleidende tekst: Bijlage 1    Bijlage 2    Bijlage 3. https://www.da-ath.nl/?p=7614

6

Daniël - 4 - 4:1-37 gras eten deel A45 minutes

Publication: 11 years ago Op 31 mei 2011 werd Daniel 4 gelezen en besproken, de tweede droom van Nebukadnezar. De boom die omgehouwen wordt. Een uiterst intrigerend hoofdstuk! Klik hier om te luisteren. Bijlage: Daniel 4. https://www.da-ath.nl/?p=7864

7

Daniël - 5 - 5:1-30 gewogen...en.. deel A46 minutes

Publication: 11 years ago Op 17 juni 2011 werd Daniel 5 bekeken, het merkwaardige schrift op de muur tijdens het door Belsazar georganiseerde feestmaal. Mene mene teqel ufarsin. Wat heeft dat te betekenen? Is het profetisch? Luister naar de studie hier. Bijlage: Daniel 5    . https://www.da-ath.nl/?p=7870

8

Daniël - 6 - 6:1-29 in leeuwenkuil deel A42 minutes

Publication: 11 years ago Daniel in de leeuwenkuil was het onderwerp voor de studie die gehouden is op 28 juni 2011. In Daniel 6 wordt verhaald hoe hij in de leeuwenkuil geworpen werd en daar wonderlijk weer uit kwam. Wat heeft dat profetisch te zeggen? Dat en meer werd op deze avond behandeld. Klik hier voor het audiobestand.. https://www.da-ath.nl/?p=8027

9

Daniël - 7 - 7:1-14 deel A44 minutes

Publication: 11 years ago Op 1 september 2011 werd nagedacht over o.a. Daniel 7. Een bijzondere profetie over vier dieren, wat heeft dat te zeggen? Waar staan ze voor en wat zegt dat profetisch? Klik hier voor het audiobestand.. https://www.da-ath.nl/?p=8031

10

Daniël - 8 - 7:14-28 deel A46 minutes

Publication: 11 years ago Op 20 oktober 2011 werd een vervolg op Daniel 7 besproken. Wat is het vierde, wilde beest? Wat is de identiteit van de kleine hoorn? Niet alleen Daniel 7, maar ook de brieven aan de Thessalonicenzen en Openbaring 11 kwamen aan de orde. En: wat wordt in Daniel bedoeld met 'het einde' of 'de tijd van het einde'? Luister hier. NB: bij vorige studies werd een aantal bijlagen verstrekt, onder andere overzichtschema's in PDF. Deze zijn bedoeld als onder- steuning en overzicht. Eventuele conclusies met het noemen van het jaar van de wegrukking van de gemeente onderschrijf ik niet, omdat het precieze jaar niet exact uit te rekenen valt.. https://www.da-ath.nl/?p=8085

11

Daniël - 9 - 8:1-27 deel A49 minutes

Publication: 11 years ago Op 17 november 2011 werd opnieuw gesproken uit het bijzondere boek Daniel, de profeet. Daniel 8 kwam onder meer aan de orde en van daaruit ook andere profetische woorden. Luister hier naar deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=8094

12

Daniël - 10 - 9:1-26 deel A50 minutes

Publication: 11 years ago Het gebed van Daniel in Daniel 9 leidde tot de bijzondere onthulling van de 70 jaarweken in de verzen 24-27. Zijn gebed werd gewekt door de bestudering van de boekrol Jeremia. Het gebed wordt doorgaans niet besproken in bijbel- studies, maar is zeer de moeite van het bekijken waard. U kunt hier de studie downloaden / beluisteren en hier en hier zijn bijlagen in pdf.. https://www.da-ath.nl/?p=8170

13

Daniël - 11 - 9:24-27 70 jaarweken deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Het boek Daniël blijkt heel bijzondere profetieën te bevatten over 'de tijd van het einde'. In Daniël worden dezelfde tijdsaspecten ge- noemd, zoals o.a. tijd, tijden en een halve tijd. Ook '70 zevens' is zo'n bijzondere aanduiding van tijd. Op 1 februari 2012 werd opnieuw Daniël 9 bekeken, en dan naar die 70 zevens, en ook Openbaring 12 kwam aan de orde: de mannelijke zoon. Luisteren: deel A en deel B van deze studie. De concordante tekst van Daniël 9:24-27 kunt u hier downloaden. De tekst van Daniël 9 in de Herziene Statenvertaling hier. En het overzicht van 4 x 490 jaar vindt u hier. https://www.da-ath.nl/?p=8458

14

Daniël - 11 - 9:24-27 70 jaarweken deel B20 minutes

Publication: 11 years ago Het boek Daniël blijkt heel bijzondere profetieën te bevatten over 'de tijd van het einde'. In Daniël worden dezelfde tijdsaspecten ge- noemd, zoals o.a. tijd, tijden en een halve tijd. Ook '70 zevens' is zo'n bijzondere aanduiding van tijd. Op 1 februari 2012 werd opnieuw Daniël 9 bekeken, en dan naar die 70 zevens, en ook Openbaring 12 kwam aan de orde: de mannelijke zoon. Luisteren: deel A en deel B van deze studie. De concordante tekst van Daniël 9:24-27 kunt u hier downloaden. De tekst van Daniël 9 in de Herziene Statenvertaling hier. En het overzicht van 4 x 490 jaar vindt u hier. https://www.da-ath.nl/?p=8458

15

Daniël - 12 - mannelijke zoon deel A30 minutes

Publication: 11 years ago Op 29 februari 2012 werd gekeken naar Openbaring 13 als vervolg op de bespreking van 1 februari 2012 waarin Openbaring 12, de mannelijke zoon, petra/sela en dergelijke aan de orde kwamen. De twee wilde dieren (beesten) - wie zijn dat? Let op: deze studie was eerst geplaatst onder Het Profetisch Woord - 11, maar is in feite een vervolg op die avond waarvan de juiste geluidsbestanden ook heden (23-11-2012) geplaatst zijn. Het is misschien goed nu eerst de studie onder Het Profetisch Woord - 11 te beluisteren, en daarna opnieuw deze bestanden: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=8686

16

Daniël - 12 - mannelijke zoon deel B21 minutes

Publication: 11 years ago Op 29 februari 2012 werd gekeken naar Openbaring 13 als vervolg op de bespreking van 1 februari 2012 waarin Openbaring 12, de mannelijke zoon, petra/sela en dergelijke aan de orde kwamen. De twee wilde dieren (beesten) - wie zijn dat? Let op: deze studie was eerst geplaatst onder Het Profetisch Woord - 11, maar is in feite een vervolg op die avond waarvan de juiste geluidsbestanden ook heden (23-11-2012) geplaatst zijn. Het is misschien goed nu eerst de studie onder Het Profetisch Woord - 11 te beluisteren, en daarna opnieuw deze bestanden: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=8686

17

Daniël - 13 - de dag des Heren deel A28 minutes

Publication: 11 years ago Op 3 mei 2012 werd gesproken over 'de dag des Heren' dat een belangrijke uitdrukking is in het Profetisch Woord. Aan de hand van hiervan werd gekeken naar diverse tekstverbanden waarin de dag van de Heer (of: Jahweh) genoemd wordt. In Openbaring 1:10 gaat het niet over de zondag, maar over deze bijzondere dag die in het Profetisch Woord regelmatig genoemd wordt. Luisteren kunt u hier: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=8691

18

Daniël - 13 - de dag des Heren deel B25 minutes

Publication: 11 years ago Op 3 mei 2012 werd gesproken over 'de dag des Heren' dat een belangrijke uitdrukking is in het Profetisch Woord. Aan de hand van hiervan werd gekeken naar diverse tekstverbanden waarin de dag van de Heer (of: Jahweh) genoemd wordt. In Openbaring 1:10 gaat het niet over de zondag, maar over deze bijzondere dag die in het Profetisch Woord regelmatig genoemd wordt. Luisteren kunt u hier: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=8691

19

Romeinen studie 2012 deel 86A27 minutes

Publication: 11 years ago Op 27 november 2012 kwam Romeinen 16:17-20 aan de orde. Ernstige woorden van de apostel, die de gelovigen dringend wijst op 'hen die onenigheden en struikelblokken teweegbrengen naast het onderricht dat jullie ontvingen'. Woorden, die we uiterst serieus nemen! Luister/download: deel A en deel B. U kunt hier meekijken.. https://www.da-ath.nl/?p=8722

20

Romeinen studie 2012 deel 86B16 minutes

Publication: 11 years ago Op 27 november 2012 kwam Romeinen 16:17-20 aan de orde. Ernstige woorden van de apostel, die de gelovigen dringend wijst op 'hen die onenigheden en struikelblokken teweegbrengen naast het onderricht dat jullie ontvingen'. Woorden, die we uiterst serieus nemen! Luister/download: deel A en deel B. U kunt hier meekijken.. https://www.da-ath.nl/?p=8722

21

Romeinen studie 2012 deel 88A22 minutes

Publication: 11 years ago In Romeinen schijnt de zon van Gods genade volop. De afsluiting van deze bijzondere brief is heel geladen. Op 11 december 2012 werd de studie van deze machtige symfonie afgesloten. Luister naar het slotakkoord hier: deel A en deel B U kunt hier de presentatie downloaden.   NB: Alle studies die uit Romeinen gegeven zijn, kunt u beluisteren/downloaden via deze link. Met dank aan Wim Janse, Het Beste Nieuws : www.hetbestenieuws.nl . https://www.da-ath.nl/?p=8782

22

Romeinen studie 2012 deel 88B14 minutes

Publication: 11 years ago In Romeinen schijnt de zon van Gods genade volop. De afsluiting van deze bijzondere brief is heel geladen. Op 11 december 2012 werd de studie van deze machtige symfonie afgesloten. Luister naar het slotakkoord hier: deel A en deel B U kunt hier de presentatie downloaden.   NB: Alle studies die uit Romeinen gegeven zijn, kunt u beluisteren/downloaden via deze link. Met dank aan Wim Janse, Het Beste Nieuws : www.hetbestenieuws.nl . https://www.da-ath.nl/?p=8782

23

Barmhartigheid! deel A21 minutes

Publication: 11 years ago Op 23 december 2012 werd uit het bijzondere gedeelte uit Mattheüs 12 gesproken. De Heer wandelde met Zijn discipelen op sjabbat en zij plukten de aren en aten ze omdat ze honger hadden. De farizeeën maakten daar een opmerking over en de Heer antwoordde. U kunt dit hier downloaden/beluisteren.. https://www.da-ath.nl/?p=8845

24

Daniël - 14 - chronologie deel A25 minutes

Publication: 11 years ago Op 3 mei 1012 kwam het profetisch scenario aan de hand van een tijdlijn naar voren, zoals dat in Gods woord te lezen is. Hoewel sommigen beweren dat je niet zo'n tijdschema uit Gods woord kan aflezen, laat bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus in Mattheüs 24 een chronologische volgorde van gebeurtenissen zien. Ook in Daniël 11 zien we een duidelijke volgorde van gebeurtenissen. Luister hier: deel A en deel B Bijlage: Tijdschema (PDF)    . https://www.da-ath.nl/?p=8866

25

Daniël - 14 - chronologie deel B26 minutes

Publication: 11 years ago Op 3 mei 1012 kwam het profetisch scenario aan de hand van een tijdlijn naar voren, zoals dat in Gods woord te lezen is. Hoewel sommigen beweren dat je niet zo'n tijdschema uit Gods woord kan aflezen, laat bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus in Mattheüs 24 een chronologische volgorde van gebeurtenissen zien. Ook in Daniël 11 zien we een duidelijke volgorde van gebeurtenissen. Luister hier: deel A en deel B Bijlage: Tijdschema (PDF)    . https://www.da-ath.nl/?p=8866

26

Daniël - 15 - 10:1-13 deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Het boek Daniël biedt bijzondere vooruitzichten voor het volk Israël, dat nog door een tijd van grote verdrukking (Mattheüs 24:15) moet gaan, voordat zij het aardse koninkrijk van de hemelen binnen zullen kunnen gaan. In de studie van 31 augustus 2012 werd verder de tijdlijn (zie Profetisch Woord -14) en Daniël 10 besproken. Luister naar deze studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=8901

27

Daniël - 15 - 10:1-13 deel B25 minutes

Publication: 11 years ago Het boek Daniël biedt bijzondere vooruitzichten voor het volk Israël, dat nog door een tijd van grote verdrukking (Mattheüs 24:15) moet gaan, voordat zij het aardse koninkrijk van de hemelen binnen zullen kunnen gaan. In de studie van 31 augustus 2012 werd verder de tijdlijn (zie Profetisch Woord -14) en Daniël 10 besproken. Luister naar deze studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=8901

28

Daniël - 16 - 10:14-11:20 deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Op 22 november 2012 werd opnieuw hoofdstuk 10 van Daniël en het begin van hoofdstuk 11 besproken. Met name vanaf Daniël 10:14 wordt het grote visioen over de toekomstige dagen ingeleid en ingezet. Het draait om wat het volk van Daniël (Israël) zal over- komen in onze huidige tijd en de nabije toekomst. Daarmee zijn we beland in een gedeelte van de profe- tie, dat zeer actueel is. Meelezen bij Daniël 11: hier. Luister: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=8906

29

Daniël - 16 - 10:14-11:20 deel B23 minutes

Publication: 11 years ago Op 22 november 2012 werd opnieuw hoofdstuk 10 van Daniël en het begin van hoofdstuk 11 besproken. Met name vanaf Daniël 10:14 wordt het grote visioen over de toekomstige dagen ingeleid en ingezet. Het draait om wat het volk van Daniël (Israël) zal over- komen in onze huidige tijd en de nabije toekomst. Daarmee zijn we beland in een gedeelte van de profe- tie, dat zeer actueel is. Meelezen bij Daniël 11: hier. Luister: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=8906

30

Daniël - 17 - 11:21-32 deel A32 minutes

Publication: 11 years ago Na bespreking van Daniël 11 tot aan vers 20 kwam op 19 december 2012 de loopbaan van de koning van het noorden, de verachte, aan de orde. Dit is van be- lang, want de gelovige Jood zal op het moment dat deze verachte op het wereldtoneel een grote rol zal gaan spelen in het Midden-Oosten, deze kunnen her- kennen aan de hand van onder andere Daniël 11:21 e.v. Deze belangwekkende profetie moet dan ook nauw- keurig bekeken worden. Daarmee werd op deze avond begonnen. Voor de presentatie, klik hier. Luister/download: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=8910

31

Daniël - 17 - 11:21-32 deel B16 minutes

Publication: 11 years ago Na bespreking van Daniël 11 tot aan vers 20 kwam op 19 december 2012 de loopbaan van de koning van het noorden, de verachte, aan de orde. Dit is van be- lang, want de gelovige Jood zal op het moment dat deze verachte op het wereldtoneel een grote rol zal gaan spelen in het Midden-Oosten, deze kunnen her- kennen aan de hand van onder andere Daniël 11:21 e.v. Deze belangwekkende profetie moet dan ook nauw- keurig bekeken worden. Daarmee werd op deze avond begonnen. Voor de presentatie, klik hier. Luister/download: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=8910


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024