Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1029 episodes

4 weken 3 dagen 3 uur 5 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Romeinen studie 2011 deel 5300 minutes

Publication: 13 years ago Romeinen 11:25-29 Wat is 'de volheid van de heidenen'? Wat betekent: en 'zo zal gans Israël gered worden'? Luister naar de studie, klik hier voor luisteren/downloaden. En klik hier voor de presentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=3566

2

Romeinen studie 2011 deel 5400 minutes

Publication: 13 years ago Romeinen 11:29-32  18 januari 2011 Klik hier om te luisteren/downloaden. En hier voor de presentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=3633

3

Romeinen studie 2011 deel 5500 minutes

Publication: 13 years ago De diepte van Gods heerlijkheid, studie van 01-03-2011. Het slotakkoord van Romeinen 11:33-36 is machtig. Paulus spreekt van de diepte van rijkdom, kennis en wijsheid van God! Klik hier voor de audio studie en hier voor de presentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=3929

4

Romeinen studie 2011 deel 5600 minutes

Publication: 13 years ago Wandel en gedrag is het onderwerp van Romeinen 12 Paulus wijst daarop zonder iets aan de gelovigen op te leggen. Jezelf als een offer geven? Hoe zit dat? Luister hier naar de studie van 15-03-2011 over dit onderwerp. Klik hier voor de presentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=4093

5

Romeinen studie 2011 deel 5700 minutes

Publication: 13 years ago De vernieuwing van ons denken! Kwam aan de orde op de studieavond van 05-04-2011 Luister hier naar de bijbelstudie over Romeinen 12:2,3 en kijk hier voor de powerpointpresentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=4257

6

Romeinen studie 2011 deel 58A00 minutes

Publication: 12 years ago Op dinsdag 12 april 2011 was Romeinen 12:3-8 aan de orde. De eenheid van het lichaam van Christus en het dienstbetoon van de leden. Hoe zit dat? Welk dier is een prachtig type van de gelovige, die leeft en dient op de beloften, het woord van God? Klik hier om het eerste deel van de avond te downloaden/beluisteren en hier voor het tweede deel van de avond, met een vrucht die een geweldig beeld is van de gemeente, het lichaam van Christus. Voor de presentatie klikt u hier.. https://www.da-ath.nl/?p=4365

7

Romeinen studie 2011 deel 58B00 minutes

Publication: 12 years ago Op dinsdag 12 april 2011 was Romeinen 12:3-8 aan de orde. De eenheid van het lichaam van Christus en het dienstbetoon van de leden. Hoe zit dat? Welk dier is een prachtig type van de gelovige, die leeft en dient op de beloften, het woord van God? Klik hier om het eerste deel van de avond te downloaden/beluisteren en hier voor het tweede deel van de avond, met een vrucht die een geweldig beeld is van de gemeente, het lichaam van Christus. Voor de presentatie klikt u hier.. https://www.da-ath.nl/?p=4365

8

Romeinen studie 2011 deel 5900 minutes

Publication: 12 years ago Paulus geeft in Romeinen 12 praktische adviezen. Wij hebben stilgestaan bij de verzen 7b-10 Luister hier en kijk hier voor de presentatie. . https://www.da-ath.nl/?p=4490

9

Romeinen studie deel 60A14 minutes

Publication: 12 years ago De studie over Romeinen 12:11-16 van 10-05-2011 betreft opnieuw heel praktisch onderricht van Paulus. We leven in genade! Hoe werkt dat uit? Luister, deze keer in drie delen: deel A, deel B, deel C Klik hier voor de presentatie. . https://www.da-ath.nl/?p=4729

10

Romeinen studie deel 60B07 minutes

Publication: 12 years ago De studie over Romeinen 12:11-16 van 10-05-2011 betreft opnieuw heel praktisch onderricht van Paulus. We leven in genade! Hoe werkt dat uit? Luister, deze keer in drie delen: deel A, deel B, deel C Klik hier voor de presentatie. . https://www.da-ath.nl/?p=4729

11

Romeinen studie deel 60C14 minutes

Publication: 12 years ago De studie over Romeinen 12:11-16 van 10-05-2011 betreft opnieuw heel praktisch onderricht van Paulus. We leven in genade! Hoe werkt dat uit? Luister, deze keer in drie delen: deel A, deel B, deel C Klik hier voor de presentatie. . https://www.da-ath.nl/?p=4729

12

Romeinen studie 2011 deel 6141 minutes

Publication: 12 years ago Vergeld niemand kwaad met kwaad....dat lijkt moeilijk in de praktijk. Genade werkt! En..hoe zit het eigenlijk met het kwaad in Gods plan? Luister naar de studie over Romeinen 12:17,18 van 24 mei 2011. Hier kunt u het audio bestand en hier kunt u de powerpoint downloaden.. https://www.da-ath.nl/?p=4876

13

Romeinen studie 2011 deel 6243 minutes

Publication: 12 years ago Romeinen 12:19-21 en Romeinen 13:1 kwamen aan de orde in de studie van 7 juni 2011. Wat is dat eigen- lijk: 'vurige kolen op iemands hoofd hopen'? En wat is ons wapen tegen het kwade, dat iemand ons aandoet? Op deze en andere vragen komt antwoord uit Gods woord! Klik hier om het geluidsbestand en hier om de presentatie op uw pc/laptop/ipod/ipad et cetera te zetten. . https://www.da-ath.nl/?p=4982

14

Romeinen studie 2011 deel 6336 minutes

Publication: 12 years ago Romeinen 13:1-7 werd besproken op 21-06-2011. De overheid. Een boeiend onderwerp waarin Paulus weer helder spreekt/schrijft. Woorden, die hun kracht nog niet verloren hebben! Hier kunt u de studie beluisteren/down- loaden en hier de powerpoint. . https://www.da-ath.nl/?p=5160

15

Romeinen studie 2011 deel 6450 minutes

Publication: 12 years ago Tijdens de avond op 27 september 2011 werd Romeinen 13:8-14 behandeld. Paulus geeft ons allerlei bijzondere aanwijzingen en legt ons toch niets op. Luister en kijk mee. Klik voor audio hier en voor presentatie hier.. https://www.da-ath.nl/?p=6022

16

De tweede dood deel A47 minutes

Publication: 12 years ago Beluister deze studie over dit belangrijke onderwerp. Wat is dood? Wat is de tweede dood? Eeuwig pijn lijden? De laatste vijand, welke is dat, de 1e of de 2e dood? Hoe lang regeert Christus, 1 of 2 eonen, of eeuwig? Laat u aanspreken door wat de Schrift hierover zegt! U kunt hier klikken om deze studie na te luisteren en hier voor de tekst in pdf.. https://www.da-ath.nl/?p=6008

17

Romeinen studie 2011 deel 6541 minutes

Publication: 12 years ago Romeinen 14:1-8 gaat o.a. over wat je eet, of niet. Hoe zit dat eigenlijk? Wat schrijft Paulus nog meer? Wat is de vrijheid van de gelovige? Meer van dat soort vragen komt aan de orde in deze studie. Klik hier voor de audio en hier voor de presentatie.. https://www.da-ath.nl/?p=6123

18

Romeinen studie 2011 deel 6637 minutes

Publication: 12 years ago Het houden van dagen is binnen het christendom een belangrijk onderdeel. In de vroege kerkgeschiedenis werd er een lange strijd gevoerd over wanneer men Pasen op de kalender zou zetten. Dat zou geen strijdpunt hoeven zijn. Als je kijkt naar de ker- kelijke kalender, dan zie je hoe ver men van Paulus is afgeweken. Beluister de studie over Romeinen 14:5-9 hier. . https://www.da-ath.nl/?p=6216

19

Romeinen studie 2011 deel 6743 minutes

Publication: 12 years ago Romeinen 14:10-13 handelt over de bema, in de vertalingen 'de rechterstoel' van God. Wat is dat? Wie maken dat mee? Wat gaat daar gebeuren? Wanneer vindt dat plaats? Al die vragen worden vanuit de Schrift behandeld. U kunt hier de studie beluisteren.. https://www.da-ath.nl/?p=6321

20

Romeinen studie 2011 deel 6842 minutes

Publication: 12 years ago 'Niets is onrein in zichzelf, maar voor hem die iets onrein acht, voor die is het onrein.' Romeinen 14:14 Wat betekenen deze woorden van Paulus? Daarover is op 22-11-2011 nagedacht met het Woord open. Luister hier naar de audio! . https://www.da-ath.nl/?p=6393


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024