De Zeventig Boeken (Video)

2020 - 2022 3 seasons - 100 episodes

22 uur 29 minuten total length

Speaker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Hoe is het N.T. tot stand gekomen?16 minutes

Publication: 1 year ago

2

3

Vragen en antwoorden41 minutes

Publication: 1 year ago Deze vragen zijn onder andere besproken: -Wat is annihilatie? -Als God vrede met de wereld heeft waarom oordeelt Hij dan nog? -Paulus en geheimenissen. -Wat is het verschil tussen verzoening en vergeving? -Is het evangelie een aanbieding of een goed bericht? -Wat is het nu...een boze aeon of genade tijdperk? -Waarom vraag je nooit geld voor je studies?

4

Niet W.W.W. maar Z.Z.Z. voorbij12 minutes

Publication: 1 year ago In 1 Sam.16 vers 7 lezen we : doch de Here zeide tot Samuël (...) Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. W.W.W staat voor het World Wide Web - voor zien Z.Z.Z. staat voor ...liet Zijn Zeven Zonen aan Samuël voorbijgaan. - God ziet het hart aan

5

Bijbels zicht op seksualiteit14 minutes

Publication: 1 year ago Er zijn van die onderwerpen die "je niet tijdens een maaltijd" bespreekbaar maakt. Seks is er daar één van. En omdat veel mensen het misschien lastig vinden om met hun kinderen of met hun partner over dit onderwerp te praten dacht ik, ...dan maak ik er een filmpje over. Het uitgangspunt van dit filmpje is dat wat Gods woord er over zegt. Zaken die besproken worden zijn: zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, seks binnen het huwelijk, de donkere kant van verslaving, wat als de praktijk niet aansluit op de theorie die Paulus geeft?

6

Soorten "voorbeelden" in de bijbel11 minutes

Publication: 1 year ago Het N.T. is in het Grieks geschreven. Soms worden verschillende Griekse grondwoorden met één Nederlands woord weergegeven, omdat er in onze taal dan geen ander woord voor is. Het vertaal woord "voorbeeld" is er zo één. Er zijn minimaal vier Griekse woorden die je kan vertalen met "voorbeeld". En elk van die Griekse woorden belichten een net iets anders aspect, wat dan moeilijk weer te geven is in het Nederlands.

7

Velen of Allen (deel 1)09 minutes

Publication: 1 year ago In Jes.52 en Jes.53 komt vijf maal het Hebreeuwse woord "Rabbim" voor. De betekenis van dat woord is belangrijk omdat zowel Marcus als Paulus refereren aan Jes.52 en 53, en het woord iets zegt over de reikwijdte* van het werk van onze Heer. *wat aangeeft hoe ver de invloed van iets zich uitstrekt


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021
Season 3 - 2022