De Zeventig Boeken (Video)

2020 - 2022 3 seasons - 100 episodes

22 uur 27 minuten total length

Speaker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

De gelukkige God07 minutes

Publication: 1 year ago Is God gelukkig? Staat dat in de bijbel? En hoe zit het dan met het lijden?

3

Gezonde Woorden Rubriek (1) Gezonde woorden02 minutes

Publication: 1 year ago

4

Gezonde woorden rubriek (2) Je moet niets!04 minutes

Publication: 1 year ago

5

Eerste gaat voorbij, tweede blijft!14 minutes

Publication: 1 year ago

6

God's liefde en het kwaad jaloezie18 minutes

Publication: 1 year ago

7

Met je paspoort vooruit kijken08 minutes

Publication: 1 year ago

8

Hoe zit het nu precies met de hel in de bijbel11 minutes

Publication: 1 year ago Vele mensen zijn vanaf de kansel bang gemaakt en leven in angst. Maar wat staat er werkelijk in de bijbel over 'de hel'? Laat u verrassen, 'de hel' blijkt een plaats op aarde te zijn, geen plek waar u eindeloos gepijnigd zal worden.

9

God houdt van HEN die niet van HEM houden08 minutes

Publication: 1 year ago

10

Zeventig boeken ...nog twee extra punten07 minutes

Publication: 1 year ago

11

Gezonde Woorden Rubriek (3) Liefde07 minutes

Publication: 1 year ago TIMESTAMPS 0:00 - inleiding 0:13 - lezen Joh.21:15 0:41 - woord liefde 0:47 - boek 'taal voor de leuk' 1:22 - voorwoord lezen boek 'taal voor de leuk' 2:04 - taal is een lastig ding 2:20 - Louis van Gaal engels 2:50 - één woord ene taal meerdere woorden andere taal 4:25 - kleine toelichting 4:42 - TIP gebruik TimeStamps YouTube filmpje 5:15 - Presentatie 5:29 - liefde 'phileo' 5:46 - liefde 'agape' 6:14 - God bewijst Zijn Liefde 6:39 - God stort Zijn liefde uit 7:06 - God laat liefde groeien 7:30 - Samenvatting

12

Gelijkenissen Rubriek (1) Het koninklijke bruiloftsmaal10 minutes

Publication: 1 year ago Het koninklijke bruiloftsmaal is bekend omdat de Heer de uitpraak doet in Math.22:14 want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Waar heeft de Heer het over? Het zit anders dan u denkt ..

13

Zes misverstanden over de alverzoening08 minutes

Publication: 1 year ago Alverzoening geldt vanouds als een ketterij binnen de kerkelijke orthodoxie. Maar waar gaat het eigenlijk over? Waar komt de term vandaan? Wat zijn de Bijbelse papieren voor deze leer?

14

Waarom mocht Mozes het land niet in? De rots!08 minutes

Publication: 1 year ago Na de uittocht uit Egypte klaagt het volk o.a. dat ze geen water hebben. In een aantal geschiedenissen lezen we dat Mozes iets moest doen bij 'De Rots'... Een zondagschoolverhaal of zitten er diepere lagen met heenwijzingen in?

15

Lied van Mozes (Deutr.32:1-4)14 minutes

Publication: 1 year ago Mozes mocht met het volk het land niet intrekken, dat was gegeven aan zijn opvolger Jozua (beeld van de toekomst, van onze Heer Jezus). Via het lied wilde Mozes het volk zaken inprenten. Laat u verrassen over de woorden die als regen over ons heen komen en als honing scherp zicht geven!

16

Zegen09 minutes

Publication: 1 year ago Bij zegen denken we vaak aan welvaart. Maar zegen of zegenen heeft te maken met 'knielen' en 'wel-spreken of goed-spreken over'. Zegen is gelegen in dankzegging. Bij besef, wat een genade gift is, kan je niet zwijgen.

17

Compleet in Hem (Kol.2:10)14 minutes

Publication: 1 year ago

18

Wat is de dood?16 minutes

Publication: 1 year ago Er worden vijf punten besproken op basis van de bijbel: - Wat is de dood? - Hoe is de verwarring ontstaan? - Letterlijk en figuurlijk - Wat heeft zonden met de dood te maken? - Komt er een tijd dat er geen dood meer is? TIMESTAMPS 0:00 wat verwachten? 0:22 intro voorbeeld planten 1:32 vijf tal punten bespreken 2:21 eerst wat is leven? 2:54 de dood is een terugkeer 3:37 de dood is een vijand 4:02 de dood is niet een andere vorm van leven 6:17 de dood is als een slaap 6:56 hoe is de verwarring ontstaan? 9:36 letterlijk en figuurlijk over de dood gesproken 11:53 wat heeft de zonden met de dood te maken 13:58 komt er een tijd dat er geen dood meer is

19

Bewijs dat 'aeon' en 'olam' niet eindeloos kunnen betekenen.10 minutes

Publication: 1 year ago In de Schrift komt het Griekse woord 'aeon' ruim 160 keer voor. Men vertaald dat woord met eeuwig of wereld, maar dat is onjuist. Aan een 'aeon' zit een begin en een einde en heeft betrekking op tijd. Aan de hand van bijbelse voorbeelden, ziet u zelf dat vertalers hun werk slecht hebben gedaan.

20

Deden "De Twaalf" hun opdracht niet goed?16 minutes

Publication: 1 year ago

21

De Kananese Vrouw (Mat.15:21-28, Marc.7:24-30)15 minutes

Publication: 1 year ago In het NT vinden we twee evangeliën. Deze geschiedenis is hier een geweldige bevestiging van. ....slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël Lezen we dat nog ergens anders? Jazeker, in Rom. 15:6 ...ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van de besnedenen geweest is.

22

Je lichaam is een tent (2 Kor.5:1)11 minutes

Publication: 1 year ago We zouden elkaar er aan helpen herinneren dat ons lichaam tijdelijk is, en dat we zouden focussen op het Woord dat waar is en spreekt van beloften!

23

Zeg "dank U wel",.... that's all!06 minutes

Publication: 1 year ago

24

Wanneer zullen we onze geliefden weer zien die gestorven zijn?13 minutes

Publication: 1 year ago Iedereen stelt deze vraag wel eens aan zichzelf, zal ik ooit mijn geliefde weer zien? Gods woord geeft daar antwoord op. Het opwekken van doden is geen probleem voor De ene GOD, waar de dood het plafond voor de mens is, begint GOD, de vraag is alleen wanneer zal wie opgewekt worden? -wanneer gelovigen (leden Lichaam van Christus), -wanneer hen die een voorliefde hebben voor Israël (het besnijdenis evangelie) -en wanneer de ONGELOVIGE. Jawel, ook die laatste groep zal opgewekt worden...en LEVEN ontvangen.

25

Je lotdeel gaat 'hoger en voorbij' aan redding10 minutes

Publication: 1 year ago

26

De valstrik van de Drie-eenheid (deel 1)13 minutes

Publication: 1 year ago De tegenstander (of dooreenwerper) gebruikt methodieken om valstrikken te leggen voor gelovigen. Wat is zijn doel? en hoe doet hij dat? en waarom is de 'drie-eenheids' leer zo funest?

27

De valstrik van de Drie-eenheid (deel 2)11 minutes

Publication: 1 year ago bijbelse argumenten waarom de Drie-eenheid geen bijbels gegeven is

28

De valstrik van de Drie-eenheid (deel 3)11 minutes

Publication: 1 year ago In dit deel wil ik twee argumenten met u doornemen: -Maar hoe zit het dan met Joh.10:30, daar staat toch echt : Ik en de Vader zijn één? -En dan heb je nog het "Ik ben" principe. Daarmee wordt toch de Goddelijke naam bekend gemaakt? en Jezus gebruikt deze toch om aan te tonen dat Hij één van de drie is? (zie bijvoorbeeld Joh.8:58 ...eer Abraham was, ben Ik).

29

Sefanja - uitroeien? of inzamelen!10 minutes

Publication: 1 year ago Stel het is oogsttijd, en dat je op dat moment tegen de boer zegt, die alles gezaaid heeft, onkruid verwijderd heeft, water gegeven heeft, alles zo goed mogelijk verzorgd heeft ......zo, zullen we nu dan de oogst uitroeien? Ik denk dat hij zal zeggen: joh, ben je wel goed snik? we gaan maaien en inzamelen!

30

Gelijkenis 'de rijke man en de arme Lazarus'14 minutes

Publication: 1 year ago

31

Het voorbestaan (pre-existentie) van de Zoon van God?!11 minutes

Publication: 1 year ago Het voorbestaan (pre-existentie) van de Zoon?! Ik vond dit altijd een heel moeilijk te begrijpen onderwerp, totdat een broeder een geweldig Schriftuurlijk voorbeeld gaf.

32

Hoe is het N.T. tot stand gekomen?16 minutes

Publication: 1 year ago

33

34

Vragen en antwoorden41 minutes

Publication: 1 year ago Deze vragen zijn onder andere besproken: -Wat is annihilatie? -Als God vrede met de wereld heeft waarom oordeelt Hij dan nog? -Paulus en geheimenissen. -Wat is het verschil tussen verzoening en vergeving? -Is het evangelie een aanbieding of een goed bericht? -Wat is het nu...een boze aeon of genade tijdperk? -Waarom vraag je nooit geld voor je studies?

35

Niet W.W.W. maar Z.Z.Z. voorbij12 minutes

Publication: 1 year ago In 1 Sam.16 vers 7 lezen we : doch de Here zeide tot Samuël (...) Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. W.W.W staat voor het World Wide Web - voor zien Z.Z.Z. staat voor ...liet Zijn Zeven Zonen aan Samuël voorbijgaan. - God ziet het hart aan

36

Bijbels zicht op seksualiteit14 minutes

Publication: 1 year ago Er zijn van die onderwerpen die "je niet tijdens een maaltijd" bespreekbaar maakt. Seks is er daar één van. En omdat veel mensen het misschien lastig vinden om met hun kinderen of met hun partner over dit onderwerp te praten dacht ik, ...dan maak ik er een filmpje over. Het uitgangspunt van dit filmpje is dat wat Gods woord er over zegt. Zaken die besproken worden zijn: zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, seks binnen het huwelijk, de donkere kant van verslaving, wat als de praktijk niet aansluit op de theorie die Paulus geeft?

37

Soorten "voorbeelden" in de bijbel11 minutes

Publication: 1 year ago Het N.T. is in het Grieks geschreven. Soms worden verschillende Griekse grondwoorden met één Nederlands woord weergegeven, omdat er in onze taal dan geen ander woord voor is. Het vertaal woord "voorbeeld" is er zo één. Er zijn minimaal vier Griekse woorden die je kan vertalen met "voorbeeld". En elk van die Griekse woorden belichten een net iets anders aspect, wat dan moeilijk weer te geven is in het Nederlands.

38

Velen of Allen (deel 1)09 minutes

Publication: 1 year ago In Jes.52 en Jes.53 komt vijf maal het Hebreeuwse woord "Rabbim" voor. De betekenis van dat woord is belangrijk omdat zowel Marcus als Paulus refereren aan Jes.52 en 53, en het woord iets zegt over de reikwijdte* van het werk van onze Heer. *wat aangeeft hoe ver de invloed van iets zich uitstrekt


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021
Season 3 - 2022