De Zeventig Boeken (Video)

2022 - 2024 3 seasons - 100 episodes

19 uur 27 minuten total length

Speaker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Wederom geboren worden? (Joh.3: 3,7)11 minutes

Publication: 1 year ago Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'

2

Vrije tijd, leraren en een teaser!04 minutes

Publication: 1 year ago

3

Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)01 minutes

Publication: 1 year ago Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .

4

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)07 minutes

Publication: 1 year ago

5

Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.17 minutes

Publication: 1 year ago

6

Wat is een huwelijk?02 minutes

Publication: 1 year ago

7

Waarom hebt u mij zo gemaakt?03 minutes

Publication: 1 year ago

8

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op hoofd iemands hoofd stapelen12 minutes

Publication: 1 year ago Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?

9

Krachtig aanmoedigen : blijf bij de genade God's !08 minutes

Publication: 1 year ago Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven? Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

10

Rom.8:30 "de gouden ketting"01 minutes

Publication: 1 year ago

11

Vroomheid / godsvrucht? De ene God goed vereren!13 minutes

Publication: 1 year ago

12

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)13 minutes

Publication: 1 year ago De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's .

13

Kort en Bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')14 minutes

Publication: 1 year ago In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus #bijbelstudie #openbaring #bazuinen en schalen #openbaring schema's #structuur openbaring

14

God zien in de Schepping (Rom.1:20)11 minutes

Publication: 1 year ago Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.

15

En Hij moest door Samaria gaan (spreekt van de 'tussentijd')45 minutes

Publication: 1 year ago In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met opmerkelijke diepere lagen!

16

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)11 minutes

Publication: 1 year ago In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?

17

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)09 minutes

Publication: 1 year ago Als je de Romeinenbrief vanuit een "helicopter view" zou bekijken zie je een geweldige structuur. A.E. Knoch heeft een structuur weergegeven in het studieboek "concordant commentary on the New Testament" (uitgegeven door Concordant Publishing Concern) waardoor je ineens zicht krijgt op de drie groete thema's, namelijk: rechtvaardiging, verzoening en God's soevereiniteit.

18

Stel je eens voor dat...01 minutes

Publication: 1 year ago

19

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!11 minutes

Publication: 1 year ago Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving

20

Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter04 minutes

Publication: 1 year ago

21

Hoe weet je zeker dat je geroepen bent?05 minutes

Publication: 1 year ago

22

Was Adam onsterfelijk toen hij geschapen werd?13 minutes

Publication: 1 year ago Na 6 min loopt het beeld niet meer synchroon met de video. Het is mij niet gelukt om dit te corrigeren. Mijn excuus

23

Symfonie binnen het huwelijk02 minutes

Publication: 1 year ago Het is veelzeggend dat Paulus in 1 Kor.7:5, waar het gaat over 'man en vrouw' en 'het overgeven van je lichaam aan de ander' binnen het huwelijk, dat juist daar het woord symfonie gebruikt wordt.

24

Bemoedig elkaar met deze woorden04 minutes

Publication: 1 year ago Gods woorden hebben impact, want ....de woorden die uit Mijn mond uitgaan zullen niet ledig tot Mij wederkeren, en het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen waartoe HIJ het zendt (Jes.55:11) ....daarom zijn de woorden uit 1 Thes.4:16-18 ook zo bemoedigend!!

25

God's wil & God's verborgen bedoeling (voorbeeld Adam en Eva)48 minutes

Publication: 1 year ago Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!

26

Het geheim van het evangelie (geheimenissen / verborgenheid)14 minutes

Publication: 1 year ago Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

28

Terug kijken? / het getal zes14 minutes

Publication: 1 year ago


Alle seizoenen

Season 1 - 2022
Season 2 - 2023
Season 3 - 2024