De Zeventig Boeken (Video)

2020 - 2022 3 seasons - 100 episodes

22 uur 29 minuten total length

Speaker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Wat heeft wraak met 'Talita koem' te maken?18 minutes

Publication: 5 months ago

2

Fundamentele waarheden !07 minutes

Publication: 5 months ago

4

James web telescoop - uitspansel - hemel der hemelen16 minutes

Publication: 5 months ago Heeft u het gehoord? Er is een nieuwe ruimte telescoop in een baan rond de zon gebracht. De James Webb telescoop. Deze ‘kijkt’ in het uitspansel en zal vele mooie beelden en nieuwe informatie opleveren. Het is een geweldig knap gemaakte telescoop waarmee, en ik citeer nu de wetenschap, "de kijk op het universum voor altijd zal veranderen". Maar wat is 'het uitspandel' nu precies? en wat is de 'hemel der hemelen'? En is 'het uitspansel' het werkterrein van het LvC?

5

Moeten overwinnaars strijden? (Kol.3:1-5)12 minutes

Publication: 4 months ago Zoekt dan de dingen die boven zijn (we onderzoeken de Schriften) Bedenk de dingen die boven zijn (terwijl we met onze voeten 'in de klei' staan) De logica van het genade evangelie is zinnig. Het dient een toekomstig nut. Als je in genade mag beseffen wat je positie is, dan geef je al die zaken die in Kol.3 vers 5 benoemd zijn, gewoon geen aandacht, en dan verdwijnen al die problemen vanzelf. Dat is wat Paulus zegt in vers 5: laat het versterven, geef het geen aandacht (geen voedsel). Strijd er niet tegen!

6

Geniet van alles wat God geeft ...OM (1 Tim.6:17-18)05 minutes

Publication: 4 months ago Zij die een voorkeur hebben voor het welvaartsevangelie gebruiken vaak een gedeelte van de tekst 1 Tim.6:17 (letterlijk vertaald) ... die ons ter genieting alles rijkelijk aanbiedt. Maar men vergeet vaak om iets verder te lezen, want direct daarachter staat waarom, namelijk (vers 18) OM wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam

7

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 &Spr.15:30)34 minutes

Publication: 4 months ago Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn? En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?

8

De deur VAN het woord is je mond (Kol.4:3)06 minutes

Publication: 3 months ago

9

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)05 minutes

Publication: 3 months ago Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....?

10

ShortVlog (1): Hoezo “voor de zonden gestorven”?01 minutes

Publication: 3 months ago Hoezo "voor onze zonden gestorven"? Dit is een vraag waar veel misverstanden over bestaan. Traditioneel zult u dit soort antwoorden horen: Christus moest sterven omdat God rechtvaardig is en niet zomaar kan vergeven. Of: om onze schuld te betalen. Of: om plaatsvervangend de toorn van God te dragen. Toch zijn geen van deze antwoorden, Bijbelse antwoorden. Wat zegt de Schrift dan wel?

11

Leren koersen05 minutes

Publication: 3 months ago

12

Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)03 minutes

Publication: 3 months ago Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen) (2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God) (3) standhouden ... (positie handhaven in wat?)

13

ShortVlog (2): Christus het doeleinde van de wet (Rom.10:4)02 minutes

Publication: 3 months ago Want Christus [is het] einde van de wet, tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft.

14

ShortVlog (3) twee soorten rechtvaardigheid02 minutes

Publication: 3 months ago

15

ShortVlog (4) Een (tweede) veelzeggend citaat02 minutes

Publication: 3 months ago

16

(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)15 minutes

Publication: 2 months ago Deze uitspraak van de Heer is maar door weinige goed begrepen. Men legt het dan zo uit dat heel weinig gehoor geven, maar het is juist andersom, de bruiloftzaal zal vol zijn van geroepenen maar juist weinig van het uitverkoren volk

18

Niet bagatelliseren maar relativeren (2 Kor.4:16-18)08 minutes

Publication: 2 months ago

20

Liederen uit de paasdienst Eben-Haezer 202218 minutes

Publication: 2 months ago Timestamp 8:07 Hij verrees (He's alive) 12:40 Alles leek verloren 15:47 U zij de glorie

21

Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus11 minutes

Publication: 2 months ago

23

Kan God berouw hebben?09 minutes

Publication: 2 months ago In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie.

25

Zout is een beeld van God's woord16 minutes

Publication: 1 month ago

26

De drijvende bijl (2 Kon.6:1-7)13 minutes

Publication: 1 month ago De drijvende bijl (2 Kon.6:1-7) Eke geschiedenis in de Schrift verteld , linksom of rechtsom, van Hem die zou komen! Zo ook deze Een wonderlijk gebeurtenis die wijst naar Hem die de overwinning behaalde op het hout. https://youtu.be/ZmRx1ZRQAxE

27

28

Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?06 minutes

Publication: 1 month ago Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Daarom vandaag een voorbeeld van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat. (Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)

29

Roeping Paulus (Hand.9 + Hand.22 + Hand.26)41 minutes

Publication: 1 month ago

31

Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem14 minutes

Publication: 2 weeks ago Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"

32

(2e deel) voor - vanaf grondlegging wereld11 minutes

Publication: 1 week ago

33

Kerntaak opzieners, gezonde leer08 minutes

Publication: 4 days ago

New episodes

34

Een open einde? No way !!09 minutes

Publication: 1 day ago Als je op vakantie gaat, neem je vaak een boek mee, of je zet een film op je laptop/smartphone. Wat is het dan "vervelend" (mild verwoord) als blijkt dat het boek of de film een open einde bevat, want : - vragen blijven onbeantwoord... - worden de problemen nu opgelost of niet? - en trouwt die vrouw nu wel of niet met die man? - en gaat die gewelddadige, agressieve man nu voor altijd en altijd in de donkere cel, of komt hij iemand tegen die hem 'vrijkoopt' en zijn denken van binnenuit verandert?

New episodes

Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021
Season 3 - 2022