Zurück zu Da-ath.nl - Lezingen

Da-ath.nl - Lezingen
S14E44: Efeze studie 34 - 2:19-22 (1) deel B

De bespreking van Efeze 2:19,20bevat ook opbouw van Paulus' brieven. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31185

Spreker Date Gorter


Download MP3
Sorteer Andersom

1

Handelingen studie 46 - 13:31-44 deel A48 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate Paulus spreekt geïnspireerd over zijn Heer Christus. Die staat in de Schrift centraal. Deel II van zijn toespraak.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29759

2

Handelingen studie 46 - 13:31-44 deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate Paulus spreekt geïnspireerd over zijn Heer Christus. Die staat in de Schrift centraal. Deel II van zijn toespraak.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29759

3

Efeze studie 23 - 2:1-4 deel A54 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate In Efeziërs 2:1-4 gaat het over onzeeerdere situatie en Gods liefde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29791

4

Efeze studie 23 - 2:1-4 deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate In Efeziërs 2:1-4 gaat het over onzeeerdere situatie en Gods liefde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29791

5

De verandering deel A52 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate Wat zegt Filippenzen 3 ons over de verandering? En wat verandert in ons leven, in de maatschappij?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=29836

6

Efeze studie 24 - 2:4,5 deel A51 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate Gods liefde en genade centraalin Efeze 2:4,5; barmhartig, rijk in liefde en genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29894

7

Efeze studie 24 - 2:4,5 deel B42 minuten

Veröffentlichung: Vor 10 Monate Gods liefde en genade centraalin Efeze 2:4,5; barmhartig, rijk in liefde en genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29894

8

Handelingen studie 47 - 13:45-14:2 deel A49 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate We zien Paulus en Barnabas inAntiochie en Ikonium spreken metde tegenstand die dat opleverde.Naluisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29920

9

Handelingen studie 47 - 13:45-14:2 deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate We zien Paulus en Barnabas inAntiochie en Ikonium spreken metde tegenstand die dat opleverde.Naluisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29920

10

Efeze studie 25 - 2:5-7 deel A51 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Gezet te midden van de hemelsen,niets minder dan dat. Wat een rijkdomis ons in Christus Jezus gegeven.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29950

11

Efeze studie 25 - 2:5-7 deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Gezet te midden van de hemelsen,niets minder dan dat. Wat een rijkdomis ons in Christus Jezus gegeven.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29950

12

Efeze studie 26 - 2:7,8 deel A45 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Geroepen om Gods genade tentoonte spreiden. Wie? Waarom? Wat?Dat en meer te beluisteren in deze studie.Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30062

13

Efeze studie 26 - 2:7,8 deel B47 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Geroepen om Gods genade tentoonte spreiden. Wie? Waarom? Wat?Dat en meer te beluisteren in deze studie.Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30062

14

Handelingen studie 48 - 14:3-28 deel A51 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Barnabas en Paulus maken goedemomenten mee, maar ook heftigevervolging om wat zij verkondigden.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30105

15

Handelingen studie 48 - 14:3-28 deel B43 minuten

Veröffentlichung: Vor 9 Monate Barnabas en Paulus maken goedemomenten mee, maar ook heftigevervolging om wat zij verkondigden.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30105

16

Blinde genezen deel A35 minuten

Veröffentlichung: Vor 8 Monate Jezus ontmoette bij het ingaanvan de stad Jericho een blindeen die kreeg zicht.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30118

17

Efeze studie 27 - 2:8,9 deel A51 minuten

Veröffentlichung: Vor 8 Monate Efeze 2:8,9 - daarin gaat het om Gods genade en heerlijkheid. Wij zijn geredden en het geloofvan Christus Jezus is bepalend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30138

18

Efeze studie 27 - 2:8,9 deel B41 minuten

Veröffentlichung: Vor 8 Monate In dit deel gaat het over Gods genade en heerlijkheid. Wij zijn geredden en het geloofvan Christus Jezus is bepalend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30138

19

Efeze studie 28 - 2:10 deel A50 minuten

Veröffentlichung: Vor 8 Monate Wij worden geschapen door God voor goede werken die HIJ tevorenbereid heeft opdat wij daarom kunnen wandelen. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30194

20

Efeze studie 28 - 2:10 deel B39 minuten

Veröffentlichung: Vor 8 Monate Wij worden geschapen door God voor goede werken die HIJ tevorenbereid heeft opdat wij daarom kunnen wandelen. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30194

21

Handelingen studie 49 - 14:28-15:9 deel A47 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate Het apostelconvent in Jeruzalem vond plaats waar de kwestie vanbesnijdenis en houden van de wet van Mozes besproken moestworden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30285

22

Handelingen studie 49 - 14:28-15:9 deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate Het apostelconvent in Jeruzalem vond plaats waar de kwestie vanbesnijdenis en houden van de wet van Mozes besproken moestworden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30285

23

Efeze studie 29 - 2:11,12 deel A50 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate Efeze 2:11,12 gaat over de plaats van de gelovigen uit de natiën in het vlees. De era is die van voorhet huidige geheime beheer.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30318

24

Efeze studie 29 - 2:11,12 deel B38 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate Efeze 2:11,12 gaat over de plaats van de gelovigen uit de natiën in het vlees. De era is die van voorhet huidige geheime beheer.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30318

25

Efeze studie 30 - 2:13 deel A48 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate In Efeze 2:13 lees je: 'thans echter' , wat een geestelijke verandering markeert. Wat is 'in Christus Jezus'?Wat betekent het bloed van Christus?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30384

26

Efeze studie 30 - 2:13 deel B50 minuten

Veröffentlichung: Vor 7 Monate In Efeze 2:13 lees je: 'thans echter' , wat een geestelijke verandering markeert. Wat is 'in Christus Jezus'?Wat betekent het bloed van Christus?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30384

27

Efeze studie 31 - 2:14,15 deel A46 minuten

Veröffentlichung: Vor 6 Monate In deze verzen staat het eindevan de vijandschap, en wat datbetekende en inhoudt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30442

28

Efeze studie 31 - 2:14,15 deel B55 minuten

Veröffentlichung: Vor 6 Monate In deze verzen staat het eindevan de vijandschap, en wat datbetekende en inhoudt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30442

29

Efeze studie 32 - 2:15,16 deel A46 minuten

Veröffentlichung: Vor 6 Monate Vrede is het thema in Efeziërs 2:13-18en is kerngegeven in de nieuwe mensheid.Het is bewerkt door het bloed van Christus;Zijn dood aan het kruis is wezenlijk.Dat en meer: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30528

30

Efeze studie 32 - 2:15,16 deel B46 minuten

Veröffentlichung: Vor 6 Monate Vrede is het thema in Efeziërs 2:13-18en is kerngegeven in de nieuwe mensheid.Het is bewerkt door het bloed van Christus;Zijn dood aan het kruis is wezenlijk.Dat en meer: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30528

31

Heerlijkheid .. (1) deel A53 minuten

Veröffentlichung: Vor 5 Monate De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30585

32

Heerlijkheid .. (1) deel B40 minuten

Veröffentlichung: Vor 5 Monate De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30585

33

Het geloof van .. (1) deel A53 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoonzoals Paulus dat verkondigt. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

34

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus deel B01 uur 08 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Opnieuw kwam het geloofvan een 'aartsvader' van Israëlnaar voren. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30817

35

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus deel C56 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

36

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus deel D58 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Was onderwerp van een verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31127

37

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus deel E47 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël (2), verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER [doc id=31357]Het geloof van Job, die raakte alles kwijt, door lijden heen, God gaf veel.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

38

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus deel F58 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël (2), verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER [doc id=31357]Het geloof van Job, die raakte alles kwijt, door lijden heen, God gaf veel.Naluisteren: HIER Het geloof van Jezus Christus (1) wasbepalend voor de mensheid. Wat ging vooraf en hoe ontwikkelde dat zich?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

39

Heerlijkheid (1,2) deel C47 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate < Deel 2 van dit onderwerp, op 31 augustus 2023 besproken.Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31034

40

Heerlijkheid (1,2) deel D46 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Monate De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B < Heerlijkheid van Zijn lichaam, van Christus en van God kwamenaan de orde op de openingsavondvan seizoen 2023-2024.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30727

41

Het geloof van .... (3) deel A59 minuten

Veröffentlichung: Vor 3 Monate Het geloof van Daniël (1) - onderwerpvan de spreekbeurt op 27-8-2023.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31005

42

Heerlijkheid (2) deel B46 minuten

Veröffentlichung: Vor 2 Monate < Deel 2 van dit onderwerp, op 31 augustus 2023 besproken.Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31034

43

Efeze studie 34 - 2:19-22 (1) deel A41 minuten

Veröffentlichung: Vor 2 Monate De bespreking van Efeze 2:19,20bevat ook opbouw van Paulus' brieven. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31185

44

Efeze studie 34 - 2:19-22 (1) deel B48 minuten

Veröffentlichung: Vor 2 Monate De bespreking van Efeze 2:19,20bevat ook opbouw van Paulus' brieven. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31185

45

Efeze studie 35 - 2:19-22 (2) deel A44 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Monat Op 12-10-2023 werd Efeze 2:20-21 besproken; Gods familie, wie hoort daarbij? Een gebouw wat door God én gefundeerd én gebouwd wordt.Wat is onze plaats daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31247

46

Efeze studie 35 - 2:19-22 (2) deel B44 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Monat Op 12-10-2023 werd Efeze 2:20-21 besproken; Gods familie, wie hoort daarbij? Een gebouw wat door God én gefundeerd én gebouwd wordt.Wat is onze plaats daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31247

47

Efeze studie 36 - 2:19-22 (3) deel A49 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Monat Deze studie Efeze draait om het gebouw van God in de toekomst. Hoe ontwikkelde zich dat? Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31320

48

Efeze studie 36 - 2:19-22 (3) deel C37 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Monat Deze studie Efeze draait om het gebouw van God in de toekomst. Hoe ontwikkelde zich dat? Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31320

49

Het geloof van (5) deel A47 minuten

Veröffentlichung: Vor 3 Wochen [doc id=31357] Jobs geloof hield stand doorzeer sterke beproeving heen .God bracht kwaad en lijden inzijn leven, maar de uitkomst, het einde was groots. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31362

50

Het geloof van (6) deel A58 minuten

Veröffentlichung: Vor 3 Wochen Het geloof van Jezus Christus staat centraal in deze samenkomst. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31428

51

Efeze studie 37 3:1,2 deel A48 minuten

Veröffentlichung: Vor 2 Wochen Efeze 3 somt op wat Paulus, de gevangene van ChristusJezus, doorgeeft aan geheimen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31466

52

Efeze studie 37 3:1,2 deel B37 minuten

Veröffentlichung: Vor 2 Wochen Efeze 3 somt op wat Paulus, de gevangene van ChristusJezus, doorgeeft aan geheimen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31466

53

Efeze studie 38 - 3:3-6 deel A45 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Tage 23 november 2023 de 38e studieEfezebrief. Twee geheimenissen in Efeze 3 genoemd. Welke? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31538

Neueste Folge

54

Efeze studie 38 - 3:3-6 deel B37 minuten

Veröffentlichung: Vor 4 Tage 23 november 2023 de 38e studieEfezebrief. Twee geheimenissen in Efeze 3 genoemd. Welke? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31538

Neueste Folge

Alle seizoenen

Jahreszeit 1 - 2010
Jahreszeit 2 - 2011
Jahreszeit 3 - 2012
Jahreszeit 4 - 2013
Jahreszeit 5 - 2014
Jahreszeit 6 - 2015
Jahreszeit 7 - 2016
Jahreszeit 8 - 2017
Jahreszeit 9 - 2018
Jahreszeit 10 - 2019
Jahreszeit 11 - 2020
Jahreszeit 12 - 2021
Jahreszeit 13 - 2022
Jahreszeit 14 - 2023