Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seizoenen - 1048 afleveringen

4 weken 3 dagen 18 uur 23 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Handelingen studie 46 - 13:31-44 deel A48 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Paulus spreekt geïnspireerd over zijn Heer Christus. Die staat in de Schrift centraal. Deel II van zijn toespraak.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29759

2

Handelingen studie 46 - 13:31-44 deel B44 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Paulus spreekt geïnspireerd over zijn Heer Christus. Die staat in de Schrift centraal. Deel II van zijn toespraak.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29759

3

Efeze studie 23 - 2:1-4 deel A54 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In Efeziërs 2:1-4 gaat het over onzeeerdere situatie en Gods liefde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29791

4

Efeze studie 23 - 2:1-4 deel B44 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In Efeziërs 2:1-4 gaat het over onzeeerdere situatie en Gods liefde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29791

5

De verandering deel A52 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Wat zegt Filippenzen 3 ons over de verandering? En wat verandert in ons leven, in de maatschappij?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=29836

6

Efeze studie 24 - 2:4,5 deel A51 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Gods liefde en genade centraalin Efeze 2:4,5; barmhartig, rijk in liefde en genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29894

7

Efeze studie 24 - 2:4,5 deel B42 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Gods liefde en genade centraalin Efeze 2:4,5; barmhartig, rijk in liefde en genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29894

8

Handelingen studie 47 - 13:45-14:2 deel A49 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden We zien Paulus en Barnabas inAntiochie en Ikonium spreken metde tegenstand die dat opleverde.Naluisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29920

9

Handelingen studie 47 - 13:45-14:2 deel B44 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden We zien Paulus en Barnabas inAntiochie en Ikonium spreken metde tegenstand die dat opleverde.Naluisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29920

10

Efeze studie 25 - 2:5-7 deel A51 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Gezet te midden van de hemelsen,niets minder dan dat. Wat een rijkdomis ons in Christus Jezus gegeven.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29950

11

Efeze studie 25 - 2:5-7 deel B44 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Gezet te midden van de hemelsen,niets minder dan dat. Wat een rijkdomis ons in Christus Jezus gegeven.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=29950

12

Efeze studie 26 - 2:7,8 deel A45 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Geroepen om Gods genade tentoonte spreiden. Wie? Waarom? Wat?Dat en meer te beluisteren in deze studie.Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30062

13

Efeze studie 26 - 2:7,8 deel B47 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Geroepen om Gods genade tentoonte spreiden. Wie? Waarom? Wat?Dat en meer te beluisteren in deze studie.Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30062

14

Handelingen studie 48 - 14:3-28 deel A51 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Barnabas en Paulus maken goedemomenten mee, maar ook heftigevervolging om wat zij verkondigden.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30105

15

Handelingen studie 48 - 14:3-28 deel B43 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Barnabas en Paulus maken goedemomenten mee, maar ook heftigevervolging om wat zij verkondigden.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30105

16

Blinde genezen deel A35 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Jezus ontmoette bij het ingaanvan de stad Jericho een blindeen die kreeg zicht.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30118

17

Efeze studie 27 - 2:8,9 deel A51 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Efeze 2:8,9 - daarin gaat het om Gods genade en heerlijkheid. Wij zijn geredden en het geloofvan Christus Jezus is bepalend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30138

18

Efeze studie 27 - 2:8,9 deel B41 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In dit deel gaat het over Gods genade en heerlijkheid. Wij zijn geredden en het geloofvan Christus Jezus is bepalend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30138

19

Efeze studie 28 - 2:10 deel A50 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Wij worden geschapen door God voor goede werken die HIJ tevorenbereid heeft opdat wij daarom kunnen wandelen. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30194

20

Efeze studie 28 - 2:10 deel B39 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Wij worden geschapen door God voor goede werken die HIJ tevorenbereid heeft opdat wij daarom kunnen wandelen. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30194

21

Handelingen studie 49 - 14:28-15:9 deel A47 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het apostelconvent in Jeruzalem vond plaats waar de kwestie vanbesnijdenis en houden van de wet van Mozes besproken moestworden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30285

22

Handelingen studie 49 - 14:28-15:9 deel B44 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het apostelconvent in Jeruzalem vond plaats waar de kwestie vanbesnijdenis en houden van de wet van Mozes besproken moestworden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30285

23

Efeze studie 29 - 2:11,12 deel A50 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Efeze 2:11,12 gaat over de plaats van de gelovigen uit de natiën in het vlees. De era is die van voorhet huidige geheime beheer.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30318

24

Efeze studie 29 - 2:11,12 deel B38 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Efeze 2:11,12 gaat over de plaats van de gelovigen uit de natiën in het vlees. De era is die van voorhet huidige geheime beheer.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30318

25

Efeze studie 30 - 2:13 deel A48 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In Efeze 2:13 lees je: 'thans echter' , wat een geestelijke verandering markeert. Wat is 'in Christus Jezus'?Wat betekent het bloed van Christus?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30384

26

Efeze studie 30 - 2:13 deel B50 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In Efeze 2:13 lees je: 'thans echter' , wat een geestelijke verandering markeert. Wat is 'in Christus Jezus'?Wat betekent het bloed van Christus?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30384

27

Efeze studie 31 - 2:14,15 deel A46 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In deze verzen staat het eindevan de vijandschap, en wat datbetekende en inhoudt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30442

28

Efeze studie 31 - 2:14,15 deel B55 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden In deze verzen staat het eindevan de vijandschap, en wat datbetekende en inhoudt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30442

29

Efeze studie 32 - 2:15,16 deel A46 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Vrede is het thema in Efeziërs 2:13-18en is kerngegeven in de nieuwe mensheid.Het is bewerkt door het bloed van Christus;Zijn dood aan het kruis is wezenlijk.Dat en meer: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30528

30

Efeze studie 32 - 2:15,16 deel B46 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Vrede is het thema in Efeziërs 2:13-18en is kerngegeven in de nieuwe mensheid.Het is bewerkt door het bloed van Christus;Zijn dood aan het kruis is wezenlijk.Dat en meer: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30528

31

Heerlijkheid .. (1) deel A53 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30585

32

Heerlijkheid .. (1) deel B40 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30585

33

Het geloof van .. (1) deel A53 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoonzoals Paulus dat verkondigt. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

34

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel B01 uur 08 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Opnieuw kwam het geloofvan een 'aartsvader' van Israëlnaar voren. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30817

35

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel C56 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

36

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel D58 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Was onderwerp van een verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31127

37

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel E47 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël (2), verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER [doc id=31357]Het geloof van Job, die raakte alles kwijt, door lijden heen, God gaf veel.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

38

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel F58 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël (2), verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER [doc id=31357]Het geloof van Job, die raakte alles kwijt, door lijden heen, God gaf veel.Naluisteren: HIER Het geloof van Jezus Christus (1) wasbepalend voor de mensheid. Wat ging vooraf en hoe ontwikkelde dat zich?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

39

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel G00 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van Jezus Christus (II).Opnieuw kijken we naar Zijn geloof, dat beslissend was voor de redding.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31592

40

Het geloof van: Abraham, Jozef, Daniël (1,2), Job, Jezus Christus (1,2,3) deel H01 uur 07 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden Het geloof van .. is wat God in deze tijd geeft als basis inhet evangelie van Zijn Zoon. Naluisteren: HIER Het geloof van Jozef. Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël.Naluisteren: HIER Het geloof van Daniël (2), verkenningin Daniël 7, een bijzondere profetie.Naluisteren: HIER [doc id=31357]Het geloof van Job, die raakte alles kwijt, door lijden heen, God gaf veel.Naluisteren: HIER Het geloof van Jezus Christus (I) wasbepalend voor de mensheid. Wat ging vooraf en hoe ontwikkelde dat zich?Naluisteren: HIER Het geloof van Jezus Christus (II).Opnieuw kijken we naar Zijn geloof, dat beslissend was voor de redding.Naluisteren: HIER Het geloof van Jezus Christus (III) is deel 8 in de serie over 'het geloofvan' ..... Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=30722

41

Heerlijkheid (1,2) deel C47 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden < Deel 2 van dit onderwerp, op 31 augustus 2023 besproken.Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31034

42

Heerlijkheid (1,2) deel D46 minuten

Publicatie: 1 Jahr geleden De heerlijkheid van Israël en van het lichaam van Christus kwam aan de orde op de slot-avond van seizoen 2022-2023.Naluisteren: deel A en deel B < Heerlijkheid van Zijn lichaam, van Christus en van God kwamenaan de orde op de openingsavondvan seizoen 2023-2024.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=30727

43

Het geloof van .... (3) deel A59 minuten

Publicatie: 10 Monate geleden Het geloof van Daniël (1) - onderwerpvan de spreekbeurt op 27-8-2023.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31005

44

Heerlijkheid (2) deel B46 minuten

Publicatie: 10 Monate geleden < Deel 2 van dit onderwerp, op 31 augustus 2023 besproken.Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31034

45

Efeze studie 34 - 2:19-22 (1) deel A41 minuten

Publicatie: 9 Monate geleden De bespreking van Efeze 2:19,20bevat ook opbouw van Paulus' brieven. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31185

46

Efeze studie 34 - 2:19-22 (1) deel B48 minuten

Publicatie: 9 Monate geleden De bespreking van Efeze 2:19,20bevat ook opbouw van Paulus' brieven. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31185

47

Efeze studie 35 - 2:19-22 (2) deel A44 minuten

Publicatie: 9 Monate geleden Op 12-10-2023 werd Efeze 2:20-21 besproken; Gods familie, wie hoort daarbij? Een gebouw wat door God én gefundeerd én gebouwd wordt.Wat is onze plaats daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31247

48

Efeze studie 35 - 2:19-22 (2) deel B44 minuten

Publicatie: 9 Monate geleden Op 12-10-2023 werd Efeze 2:20-21 besproken; Gods familie, wie hoort daarbij? Een gebouw wat door God én gefundeerd én gebouwd wordt.Wat is onze plaats daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31247

49

Efeze studie 36 - 2:19-22 (3) deel A49 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden Deze studie Efeze draait om het gebouw van God in de toekomst. Hoe ontwikkelde zich dat? Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31320

50

Efeze studie 36 - 2:19-22 (3) deel C37 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden Deze studie Efeze draait om het gebouw van God in de toekomst. Hoe ontwikkelde zich dat? Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31320

51

Het geloof van (5) deel A47 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden [doc id=31357] Jobs geloof hield stand doorzeer sterke beproeving heen .God bracht kwaad en lijden inzijn leven, maar de uitkomst, het einde was groots. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31362

52

Het geloof van (6) deel A58 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden Het geloof van Jezus Christus staat centraal in deze samenkomst. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31428

53

Efeze studie 37 3:1,2 deel A48 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden Efeze 3 somt op wat Paulus, de gevangene van ChristusJezus, doorgeeft aan geheimen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31466

54

Efeze studie 37 3:1,2 deel B37 minuten

Publicatie: 8 Monate geleden Efeze 3 somt op wat Paulus, de gevangene van ChristusJezus, doorgeeft aan geheimen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31466

55

Efeze studie 38 - 3:3-6 deel A45 minuten

Publicatie: 7 Monate geleden 23 november 2023 de 38e studieEfezebrief. Twee geheimenissen in Efeze 3 genoemd. Welke? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31538

56

Efeze studie 38 - 3:3-6 deel B37 minuten

Publicatie: 7 Monate geleden 23 november 2023 de 38e studieEfezebrief. Twee geheimenissen in Efeze 3 genoemd. Welke? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31538

57

Efeze studie 39 - 3:6-9 deel A48 minuten

Publicatie: 7 Monate geleden Deze avond keken we naarde samenvatting van het Efeze-geheimenis. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31616

58

Efeze studie 39 - 3:6-9 deel B37 minuten

Publicatie: 7 Monate geleden Deze avond keken we naarde samenvatting van het Efeze-geheimenis. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31616

59

Efeze studie 40 - 3:7 deel A44 minuten

Publicatie: 6 Monate geleden Het beheer van Gods genade wasaan Paulus gegeven. Dat is goedonderbouwd en het geschenk van genade is groots. Luisteren: Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31676

60

Efeze studie 40 - 3:7 deel B44 minuten

Publicatie: 6 Monate geleden Het beheer van Gods genade wasaan Paulus gegeven. Dat is goedonderbouwd en het geschenk van genade is groots. Luisteren: Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31676


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2010
Seizoen 2 - 2011
Seizoen 3 - 2012
Seizoen 4 - 2013
Seizoen 5 - 2014
Seizoen 6 - 2015
Seizoen 7 - 2016
Seizoen 8 - 2017
Seizoen 9 - 2018
Seizoen 10 - 2019
Seizoen 11 - 2020
Seizoen 12 - 2021
Seizoen 13 - 2022
Seizoen 14 - 2023
Seizoen 15 - 2024