Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seizoenen - 1040 afleveringen

4 weken 3 dagen 11 uur 19 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Galaten studie 1 - 1:1 deel A23 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden De eerste studie van de Galatenbrief, een inleiding zoals op 7 januari 2013 besproken, is geplaatst. Paulus bracht het evangelie van de genade van God. De Galaten bleken al snel af te wijken onder invloed van 'de wettischen' (judaïsten). Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11

2

Galaten studie 1 - 1:1 deel B17 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden De eerste studie van de Galatenbrief, een inleiding zoals op 7 januari 2013 besproken, is geplaatst. Paulus bracht het evangelie van de genade van God. De Galaten bleken al snel af te wijken onder invloed van 'de wettischen' (judaïsten). Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11

3

Galaten studie 2 - 1:2-5 deel A26 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 22-01-2013 werden de verzen 2 tot en met 5 van deze brief van de apostel van de natiën besproken. Genade en vrede zijn de kernwoorden van de opening in vers 3. Gods genade is de kern van Paulus' evangelie.  Luister/download hier: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9052

4

Galaten studie 2 - 1:2-5 deel B12 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 22-01-2013 werden de verzen 2 tot en met 5 van deze brief van de apostel van de natiën besproken. Genade en vrede zijn de kernwoorden van de opening in vers 3. Gods genade is de kern van Paulus' evangelie.  Luister/download hier: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9052

5

O Timotheüs! deel A21 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Dienst270113 dg from dgorter Zondag 27 januari 2013 werd uit 1 Timotheüs 6 gesproken, een bijzondere brief, waarin regelmatig klinkt wat uitstekend is. Timotheüs heeft bijvoorbeeld de uitstekende belijdenis beleden voor veel getuigen. Wat dat betekent en nog meer hoort u hier. . https://www.da-ath.nl/?p=9087

6

Daniël - 18 - 11:31-44 deel A24 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 31 januari 2013 werd het vervolg van Daniël 11 besproken. Dit keer kwamen de verzen 31-44 aan de orde, met het lezen in andere profetiën, zoals in Zacharia, Jesaja, Mattheüs 24, Openbaring 12 en dergelijke. Kijk en lees mee in deze bijzonder profetie van deze profeet! Luisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9110

7

Daniël - 18 - 11:31-44 deel B21 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 31 januari 2013 werd het vervolg van Daniël 11 besproken. Dit keer kwamen de verzen 31-44 aan de orde, met het lezen in andere profetiën, zoals in Zacharia, Jesaja, Mattheüs 24, Openbaring 12 en dergelijke. Kijk en lees mee in deze bijzonder profetie van deze profeet! Luisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9110

8

Galaten studie 3 - 1:6-9 deel A31 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 5 februari 2013 werden de verzen 6-9 van Galaten 1 besproken. Wat maakte Paulus zo verbaasd? De Galaten waren goede en heel enthousiaste ontvangers van Paulus' evangelie. Er kwam echter snel verandering binnen die gemeentes. Paulus spreekt zeer ern- stige woorden in deze verzen, die wij in ons hart kunnen sluiten! Luister: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=9150

9

Galaten studie 3 - 1:6-9 deel B13 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 5 februari 2013 werden de verzen 6-9 van Galaten 1 besproken. Wat maakte Paulus zo verbaasd? De Galaten waren goede en heel enthousiaste ontvangers van Paulus' evangelie. Er kwam echter snel verandering binnen die gemeentes. Paulus spreekt zeer ern- stige woorden in deze verzen, die wij in ons hart kunnen sluiten! Luister: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=9150

10

Galaten studie 4 - 1:10-14 deel A33 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Paulus laat in dit gedeelte zien, dat hij geen mensen behaagde, maar dat hij slaaf van Christus is. Het evangelie dat hij bracht, laat geen compromis toe. Het is: besnijdenis óf Christus, werken óf geloof, wet óf genade. Het verslag van zijn verleden is helemaal toegespitst op het zuivere van de boodschap die hij te brengen had. Luister: deel A en deel B van de op 19-02-2013 gehouden studie.. https://www.da-ath.nl/?p=9277

11

Galaten studie 4 - 1:10-14 deel B17 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Paulus laat in dit gedeelte zien, dat hij geen mensen behaagde, maar dat hij slaaf van Christus is. Het evangelie dat hij bracht, laat geen compromis toe. Het is: besnijdenis óf Christus, werken óf geloof, wet óf genade. Het verslag van zijn verleden is helemaal toegespitst op het zuivere van de boodschap die hij te brengen had. Luister: deel A en deel B van de op 19-02-2013 gehouden studie.. https://www.da-ath.nl/?p=9277

12

Daniël - 19 - 11:43-45 deel A27 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 28 februari 2013 werd gesproken over de profetie van Daniël 11:43 e.v en diverse onderwerpen kwamen aan de orde: - Wanneer wordt de gemeente die het lichaam van Christus is, weggerukt van de aarde? Voor de grote verdrukking of daarna? - Verlossing van Israël --> nu al beloften vervuld? Luister na: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9342

13

Daniël - 19 - 11:43-45 deel B26 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 28 februari 2013 werd gesproken over de profetie van Daniël 11:43 e.v en diverse onderwerpen kwamen aan de orde: - Wanneer wordt de gemeente die het lichaam van Christus is, weggerukt van de aarde? Voor de grote verdrukking of daarna? - Verlossing van Israël --> nu al beloften vervuld? Luister na: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9342

14

De Heer Jezus en Pilatus deel A20 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 3 maart 2013 werd gesproken uit Johannes 18, de Heer Jezus komt bij Pilatus, die in verlegenheid gebracht wordt omdat hij geen schuld kon vinden bij Hem. En of Hij nu echt van zichzelf zei de koning van de Joden te zijn? Luister hier.  . https://www.da-ath.nl/?p=149

15

Galaten studie 5 - 1:14-18 deel B14 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 5 maart 2013 werd Galaten 1:14-18 besproken. Een bijzonder gedeelte waarin de apostel zijn re- laas over zijn verleden voortzet. Daaruit blijkt, dat hij zijn evangelie niet aan vlees en bloed voorlegde en ook niet aan de twaalf apostelen in Jeruzalem. God onthulde Zijn Zoon in Saulus-Paulus! Luister naar deze studie: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9385

16

Galaten studie 6 - 1:19-24 deel A31 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 19 maart 2013 werd Galaten 1:19-24 bekeken. Waarom doet Paulus zo uitgebreid verslag van zijn weg vanaf zijn roeping? Hij zegt er zelfs bij: 'ik lieg niet'. Wat hij Timotheüs schrijft, is belangrijk in verband met de Galatenbrief. Dat en nog meer kwam naar voren. Audio: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=68

17

Galaten studie 6 - 1:19-24 deel B17 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 19 maart 2013 werd Galaten 1:19-24 bekeken. Waarom doet Paulus zo uitgebreid verslag van zijn weg vanaf zijn roeping? Hij zegt er zelfs bij: 'ik lieg niet'. Wat hij Timotheüs schrijft, is belangrijk in verband met de Galatenbrief. Dat en nog meer kwam naar voren. Audio: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=68

18

Goede vrijdag 29 maart 2013 deel A26 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op goede vrijdag 29 maart 2013 werd Johannes 19:17-30 gelezen. Een indrukwekkend gedeelte, en bij het spreken kwamen diverse aspecten van het kruis en het lijden aan de orde. Paulus laat zien wat de diepe betekenis van het kruis is. Bijzonder ook te lezen, hoe de Schriften vervuld werden. Luister hier. NB: deze spreekbeurt kunt u na die van 3 maart 2013 beluisteren, met die spreekbeurt samen is Johannes 19:1-30 besproken. . https://www.da-ath.nl/?p=142

19

Galaten studie 7 - 1:23-2:2 deel A26 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 2 april 2013 werd Galaten 1:23-2:2 bekeken aan de hand van de Nederlandse concordante vertaling. Zo wordt verder duidelijk, dat de apostel Paulus een uniek evangelie toevertrouwd kreeg van de verheerlijkte Christus Jezus. Hij ontving zijn evangelie niet van mensen, maar van de Heer zelf! Hij ging van meet af aan zijn weg totaal onafhankelijk van de andere apostelen. Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=175

20

Galaten studie 7 - 1:23-2:2 deel B15 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 2 april 2013 werd Galaten 1:23-2:2 bekeken aan de hand van de Nederlandse concordante vertaling. Zo wordt verder duidelijk, dat de apostel Paulus een uniek evangelie toevertrouwd kreeg van de verheerlijkte Christus Jezus. Hij ontving zijn evangelie niet van mensen, maar van de Heer zelf! Hij ging van meet af aan zijn weg totaal onafhankelijk van de andere apostelen. Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=175

21

Daniël - 20 - 12:3,4 deel A33 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Wie zijn de Masjkilim? Wat doen zij? Wat betekent: 'voor de olam en verder'? Wat hebben de woorden van Daniël 12:3,4 ons te zeggen? Dat en nog meer kwam naar voren op de avond, gehouden  op 11 april 2013. NB: Er werd een vraag beantwoord over 'dan zal de een aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden' uit Mattheüs 24:40,41 Gaat Mattheüs 24 over de wegrukking van de gemeente die het lichaam van Christus, of over iets anders?  Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=9537

22

Het Profetisch Woord - 20 deel B33 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Wie zijn de Masjkilim? Wat doen zij? Wat betekent: 'voor de olam en verder'? Wat hebben de woorden van Daniël 12:3,4 ons te zeggen? Dat en nog meer kwam naar voren op de avond, gehouden  op 11 april 2013. NB: Er werd een vraag beantwoord over 'dan zal de een aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden' uit Mattheüs 24:40,41 Gaat Mattheüs 24 over de wegrukking van de gemeente die het lichaam van Christus, of over iets anders?  Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=9537

23

Galaten studie 8 - 2:3-6 deel A29 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 16 april 2013 werd Galaten 2:3-6 gelezen en naar voren kwamen enkele belangwekkende punten, zoals: welk evangelie bedoelde Petrus in Handelingen 15? Hoe kun je het gedrag van valse broeders herkennen? Wat zijn belangrijke, geestelijke verschillen? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=9578

24

Galaten studie 8 - 2:3-6 deel B17 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 16 april 2013 werd Galaten 2:3-6 gelezen en naar voren kwamen enkele belangwekkende punten, zoals: welk evangelie bedoelde Petrus in Handelingen 15? Hoe kun je het gedrag van valse broeders herkennen? Wat zijn belangrijke, geestelijke verschillen? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=9578

25

Daniël - 21 - 12:5-13 deel A59 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 16 mei 2013 werd het slot van Daniël besproken; daar staat nog veel. Wat is de betekenis van de twee mannen die op de oevers van de rivier Hiddekel staan? Wat wil de man in linnen zeggen? Verder wordt gesproken over 1290 dagen, 1335 dagen en tijd, tijden en een halve tijd; waar gaat dat over? Luister naar deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=9825

26

Daniël - 21 - 12:5-13 deel B51 minuten

Publicatie: 11 jaar geleden Op 16 mei 2013 werd het slot van Daniël besproken; daar staat nog veel. Wat is de betekenis van de twee mannen die op de oevers van de rivier Hiddekel staan? Wat wil de man in linnen zeggen? Verder wordt gesproken over 1290 dagen, 1335 dagen en tijd, tijden en een halve tijd; waar gaat dat over? Luister naar deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=9825

27

Galaten studie 9 - 2:7 deel A26 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 21 mei 2013 werd stilgestaan bij Galaten 2:7-10, de twee evangeliën, velen denken dat het gaat om één evangelie met twee doelgroepen. Kijkend naar de tekst van dit gedeelte, dan blijkt dat er twee evangeliën zijn, waarvan Paulus het apostelschap van de natiën had met het evan- gelie van de voorhuid en Petrus het apostelschap van de besnijdenis met het evangelie van de besnijdenis. Deze twee lijnen onderscheiden en vasthouden brengt duidelijkheid, Gods woord is helder en spreekt van twee instrumenten in Zijn plan! In deze studie wordt verder ingegaan op wat het evangelie van de be- snijdenis inhoudt en wat dat voor Israël en de volkeren betekent. Luister naar deel A en deel B van deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=9854

28

Galaten studie 9 - 2:7 deel B17 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 21 mei 2013 werd stilgestaan bij Galaten 2:7-10, de twee evangeliën, velen denken dat het gaat om één evangelie met twee doelgroepen. Kijkend naar de tekst van dit gedeelte, dan blijkt dat er twee evangeliën zijn, waarvan Paulus het apostelschap van de natiën had met het evan- gelie van de voorhuid en Petrus het apostelschap van de besnijdenis met het evangelie van de besnijdenis. Deze twee lijnen onderscheiden en vasthouden brengt duidelijkheid, Gods woord is helder en spreekt van twee instrumenten in Zijn plan! In deze studie wordt verder ingegaan op wat het evangelie van de be- snijdenis inhoudt en wat dat voor Israël en de volkeren betekent. Luister naar deel A en deel B van deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=9854

29

Galaten studie 10 - 2:7 deel A58 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 4 juni 2013 werd opnieuw stilgestaan bij de inhoud van het evangelie van de besnijdenis. Dat evangelie is zo anders dan  dat van de voorhuid. Hoe beter je zicht krijgt op wat het evangelie van de besnijdenis inhoudt, hoe beter je de genade gaat verstaan, die ons in het evangelie van de voorhuid geschonken is! Luister naar: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=9968

30

Galaten studie 10 - 2:7 deel B33 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 4 juni 2013 werd opnieuw stilgestaan bij de inhoud van het evangelie van de besnijdenis. Dat evangelie is zo anders dan  dat van de voorhuid. Hoe beter je zicht krijgt op wat het evangelie van de besnijdenis inhoudt, hoe beter je de genade gaat verstaan, die ons in het evangelie van de voorhuid geschonken is! Luister naar: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=9968

31

Paulus aan Timotheüs deel A45 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 16 juni 2013 werd stilgestaan bij het slot van 2 Timotheüs 4. Een indringende brief met veel per- soonlijke opmerkingen van hart tot hart. Luister naar wat de genade van God  bewerkt! Klik hier voor de audio opname.  . https://www.da-ath.nl/?p=10004

32

Galaten studie 11 - 2:7 deel A27 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 18 juni 2013 werd opnieuw gekeken naar één van de twee evangeliën: het evangelie van de besnijdenis. Om goed helder te krijgen wat dat evangelie inhoudt, werd het spoor van de geschiedenis en de toekomst van de besnijdenis ge- volgd om uiteindelijk uit te komen in de nieuwe schepping. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=10026

33

Galaten studie 11 - 2:7 deel B00 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 18 juni 2013 werd opnieuw gekeken naar één van de twee evangeliën: het evangelie van de besnijdenis. Om goed helder te krijgen wat dat evangelie inhoudt, werd het spoor van de geschiedenis en de toekomst van de besnijdenis ge- volgd om uiteindelijk uit te komen in de nieuwe schepping. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=10026

34

Openbaring studie 1 - 1:1 deel A50 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 26 juni 2013 werd de eerste studie-avond over het boek Openbaring gehouden. Boeiend genoeg, want Hij, Jezus Christus, wordt erin onthuld! De openingswoorden zijn veel- zeggend en vertellen ook over de periode vóór de tijd waar Openbaring over spreekt. Luister naar deel A en deel B. OPMERKING: het is sterk aan te bevelen de audio bestanden eerst te downloaden en daarna van uw apparaat af te spelen. Ook wordt er gesproken vanuit de diverse (3) bijlagen, die u hier in PDF kunt downloaden: bijlage 1 , bijlage 2 , bijlage 3  . https://www.da-ath.nl/?p=10160

35

Openbaring studie 1 - 1:1 deel B52 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 26 juni 2013 werd de eerste studie-avond over het boek Openbaring gehouden. Boeiend genoeg, want Hij, Jezus Christus, wordt erin onthuld! De openingswoorden zijn veel- zeggend en vertellen ook over de periode vóór de tijd waar Openbaring over spreekt. Luister naar deel A en deel B. OPMERKING: het is sterk aan te bevelen de audio bestanden eerst te downloaden en daarna van uw apparaat af te spelen. Ook wordt er gesproken vanuit de diverse (3) bijlagen, die u hier in PDF kunt downloaden: bijlage 1 , bijlage 2 , bijlage 3  . https://www.da-ath.nl/?p=10160

36

De rode vaars deel A47 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden De rode koe. Een gedeelte uit de Thora dat niet vaak gelezen wordt. Wat heeft dat ons te zeggen? Wat zegt het over Hem, die komen zou? Luister hier naar de boodschap die op 14 juli 2013 klonk. . https://www.da-ath.nl/?p=10266

37

Schepping! deel A47 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Het verslag van de schepping staat in het eerste hoofdstuk van de Schrift. Boeiend te zien wat gebeurde. En lees mee met wat Paulus van de schepping schrijft in Kolossenzen 1. U kunt hier de audio beluisteren. Eerst downloaden en op uw pc/laptop - et cetera - zetten is handig als u zonder onder- breking wil luisteren.   . https://www.da-ath.nl/?p=10442

38

De hemelingen en wij deel A50 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Het vervolg op de dienst van 11 augustus 2013 kwam aan de orde op 25 augustus 2013. De hemelingen, hoezo? Wat heb ik eraan voor mijn praktische leven van elke dag? Klik hier voor het audio bestand. Download eerst het bestand zodat u fijn ongestoord kunt luisteren!    . https://www.da-ath.nl/?p=10538

39

Openbaring studie 2 - 1:1-3 deel A58 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 4 september 2013 werd de tweede avond over het boek 'onthulling van Jezus Christus' gehouden. De bijzondere woorden van 1:1-3 en 22:18-21 zeggen ons meer dan wij denken. Luister naar deze avond: deel A en deel B Opmerking: het is sterk aan te bevelen de audio bestanden eerst te downloaden op uw pc/laptop/tablet/smartphone en daarna te luisteren. Dan kunt u ongestoord luisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=10607

40

Openbaring studie 2 - 1:1-3 deel B33 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 4 september 2013 werd de tweede avond over het boek 'onthulling van Jezus Christus' gehouden. De bijzondere woorden van 1:1-3 en 22:18-21 zeggen ons meer dan wij denken. Luister naar deze avond: deel A en deel B Opmerking: het is sterk aan te bevelen de audio bestanden eerst te downloaden op uw pc/laptop/tablet/smartphone en daarna te luisteren. Dan kunt u ongestoord luisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=10607

41

Galaten studie 12 - 2:7-9 deel A48 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 2 juli 2013 werd de 12e studie avond over de Galatenbrief gehouden. Het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) is wat door Paulus verkondigd wordt. Het gaat daarin allereerst om recht- vaardiging door geloof. Aan de hand van Abrams leven werd daar- over nagedacht. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10643

42

Galaten studie 12 - 2:7-9 deel B42 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 2 juli 2013 werd de 12e studie avond over de Galatenbrief gehouden. Het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) is wat door Paulus verkondigd wordt. Het gaat daarin allereerst om recht- vaardiging door geloof. Aan de hand van Abrams leven werd daar- over nagedacht. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10643

43

Galaten studie 13 - 2:7-9 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 10 september 2013 kwam opnieuw Galaten 2:6-10 aan de orde. We zijn bijzonder gezegend in het evangelie van de voorhuid, dat begint met rechtvaardiging door geloof alleen. Abram is een geweldig voorbeeld voor alle gelovigen. Hij erkende God, die in al onze studies en prediking samen met Zijn Zoon centraal zou staan. Luister: deel A  en  deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10646

44

Galaten studie 13 - 2:7-9 deel B28 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 10 september 2013 kwam opnieuw Galaten 2:6-10 aan de orde. We zijn bijzonder gezegend in het evangelie van de voorhuid, dat begint met rechtvaardiging door geloof alleen. Abram is een geweldig voorbeeld voor alle gelovigen. Hij erkende God, die in al onze studies en prediking samen met Zijn Zoon centraal zou staan. Luister: deel A  en  deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10646

45

Galaten studie 14 - 2:7-10 deel A57 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op dinsdag 24 september 2013 werd opnieuw Galaten 2:7-10 besproken. Verdere facetten van het evangelie van de voor- huid, én de twee apostelschappen kwamen naar voren. Diepgaande verschillen, die essentieel zijn om de genade die Paulus verkondigt, te verstaan. Luister naar deel A en deel B van deze avond.     . https://www.da-ath.nl/?p=10716

46

Galaten studie 14 - 2:7-10 deel B36 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op dinsdag 24 september 2013 werd opnieuw Galaten 2:7-10 besproken. Verdere facetten van het evangelie van de voor- huid, én de twee apostelschappen kwamen naar voren. Diepgaande verschillen, die essentieel zijn om de genade die Paulus verkondigt, te verstaan. Luister naar deel A en deel B van deze avond.     . https://www.da-ath.nl/?p=10716

47

Gemeente in actie! deel A49 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 22 september 2013 werd in een dienst van eh gesproken vanuit Romeinen 12:1-9. Luister mee naar de bijzonder ma- nier waarop de apostel ons aanspreekt: klik hier voor downloaden.   . https://www.da-ath.nl/?p=11234

48

Paulus' gezag in verzoening deel A00 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 24 november 2013 werd 2 Corinthiërs 10:1-11 besproken. Paulus treedt de Corinthiërs, die nogal dwars waren, op een  bijzondere manier tegemoet. Hij spreekt van zijn volmacht, die hij van de Heer ontvangen had. Klik hier voor de audio opname van deze dienst.  . https://www.da-ath.nl/?p=11323

49

Het Koninkrijk in de Griekse Schrift - 1 deel A48 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Het vervolg op de gehouden studies over Het Koninkrijk in de Hebreeuwse Schrift (OT) is deze bijbelstudie, gehouden op 20 november 2013. Voor de eerste twee studies kunt u terecht op www.godswoordcentraal.nl Hier te beluisteren/downloaden: deel A en deel B Op 11 december 2013 zal de volgende studie gehouden worden met name over Het Koninkrijk in het boek Handelingen.  . https://www.da-ath.nl/?p=11337

50

Het Koninkrijk in de Griekse Schrift - 1 deel B44 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Het vervolg op de gehouden studies over Het Koninkrijk in de Hebreeuwse Schrift (OT) is deze bijbelstudie, gehouden op 20 november 2013. Voor de eerste twee studies kunt u terecht op www.godswoordcentraal.nl Hier te beluisteren/downloaden: deel A en deel B Op 11 december 2013 zal de volgende studie gehouden worden met name over Het Koninkrijk in het boek Handelingen.  . https://www.da-ath.nl/?p=11337

51

Koninkrijk in de Griekse Schrift -2 deel A52 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 11 december 2013 werd voor de tweede keer gesproken over het koninkrijk in de Griekse Schrift. Luister hier: deel A en deel B    . https://www.da-ath.nl/?p=11431

52

Koninkrijk in de Griekse Schrift -2 deel B49 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Op 11 december 2013 werd voor de tweede keer gesproken over het koninkrijk in de Griekse Schrift. Luister hier: deel A en deel B    . https://www.da-ath.nl/?p=11431

53

De wijzen uit het oosten. deel A49 minuten

Publicatie: 10 jaar geleden Mattheüs 2:1-12 het 'kerstevangelie'. Daarover werd gesproken op 22 december 2013. Hoe zit dat met die wijzen uit het oosten? Waarom kwamen zij? Wie is Jezus Christus eigenlijk? Luister hier naar de spreekbeurt.   . https://www.da-ath.nl/?p=11501


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2010
Seizoen 2 - 2011
Seizoen 3 - 2012
Seizoen 4 - 2013
Seizoen 5 - 2014
Seizoen 6 - 2015
Seizoen 7 - 2016
Seizoen 8 - 2017
Seizoen 9 - 2018
Seizoen 10 - 2019
Seizoen 11 - 2020
Seizoen 12 - 2021
Seizoen 13 - 2022
Seizoen 14 - 2023
Seizoen 15 - 2024