Back to Kolossenzen studie (Video)

Kolossenzen studie (Video)
S1E3: Kolossenzen 1:20 studie 13 -A 05-05-2020

Aspecten van de kruisiging en dood van de Heer Jezus Christus komen in deze video aan de orde. De liefde van Christus drong Paulus.

Spreker Date Gorter

Episodes

Season 1 2020

Sorteer Andersom

1

Kolossenzen 1:19,20 studie - 12 A 15-4-202001 hour 02 minutes

Publication: 4 years ago In deze studie staat de verzoening en de vrede vanuit God centraal. Wat betekent dat voor de mensen, de schepping? Evangelie, goed nieuws!

2

Kolossenzen 1:19,20 studie 12 - B 15-4-202053 minutes

Publication: 4 years ago Ook in het tweede deel van deze studie allerlei aspecten van verzoening, vijandschap en vrede aan de orde.

3

Kolossenzen 1:20 studie 13 -A 05-05-202001 hour 03 minutes

Publication: 4 years ago Aspecten van de kruisiging en dood van de Heer Jezus Christus komen in deze video aan de orde. De liefde van Christus drong Paulus.

4

Kolossenzen 1:20 - studie 13 -B, 05-05-202054 minutes

Publication: 4 years ago Aspecten van de dood aan het kruis van de Heer Jezus Christus komen naar voren, waarom langs deze weg van zo'n kruisdood?

5

Kolossenzen 1:20 - studie 14-A, 23-05-202057 minutes

Publication: 4 years ago Deze bijbelstudie gaat opnieuw over aspecten die met de kruisiging van de Heer Jezus Christus te maken hebben. Goed om daar weer naar te kijken en je te verblijden over de wijsheid van God.

6

Kolossenzen 1:20, studie 14-B, 23-05-202040 minutes

Publication: 4 years ago Na de pauze verder kijken naar de praktische gevolgen van (de werking van) de kruisiging van Jezus Christus. Wat doet het met de trots en pretenties van de mens?

7

Kolossenzen 1:20-21 -studie 15- A, 10-06-202057 minutes

Publication: 4 years ago De wederzijdse verzoening lezen we in de Schrift drie keer, in welke tekstverbanden? Dat maakt wel verschil, je kunt ze niet verwarren. De uitwerking van de kruisiging van Jezus Christus is groots.

8

Kolossenzen 1:20-21 -studie 15- B, 10-06-202043 minutes

Publication: 4 years ago Dit tweede deel, door een technisch probleem is de spreker niet te zien, worden de diverse tekstverbanden waarin 'wederzijds verzoenen' voorkomt, besproken. Het al, de Kolossenzen en twee groepen. Ze zijn niet te verwarren als je ze gewoon laat staan. Dat en meer komt naar voren.

9

Kolossenzen 1:21-23 - studie 16A47 minutes

Publication: 3 years ago Samenvatting studie 15, verwar tekstverbanden in de Bijbel niet. Vrije wil? Is Jezus aannemen voorwaarde? Wat schrijft Paulus aan de Kolossenzen?

10

Kolossenzen 1:21-23 - studie 16B36 minutes

Publication: 3 years ago De Kolossenzen waren geroepen door God, Die liefde is. Hij heeft ze met Zich verzoend, veranderd van vijanden in vrienden, zoals God dat uiteindelijk met al Zijn schepselen zal doen - op grond van het kruis en de opstanding van Jezus Christus.

11

Kolossenzen 1:23 - studie 17b32 minutes

Publication: 3 years ago De Kolossenzen waren standvastig in de verzoening die zij ontvangen hadden. Gefundeerd erin zijn, en de verwachting van het evangelie, wat is dat?

12

Kolossenzen 1:23 - studie 17a47 minutes

Publication: 3 years ago De Kolossenzen waren bestendig en standvastig in geloof. De verzoening was ontvangen en ze leefden daardoor. Verzoend met Vader!

13

Kolossenzen 1:24,25 - studie 18a46 minutes

Publication: 3 years ago Paulus verheugt zich in zijn lijden voor de Kolossenzen. Merkwaardig. Hoe zit dat? Waarom leed hij met blijdschap verdrukkingen? En wij dan?

14

Kolossenzen 1:24,25 - studie 18b30 minutes

Publication: 3 years ago Verdrukking zal ng over Israël komen, maar is tijdelijk. Gods genade overwint alles, en het geheimenis van Christus| is groots, alleen zo door Paulus bekendgemaakt.

15

Kolossenzen 1:26,27 - studie 19a48 minutes

Publication: 3 years ago Op de mensen komt verdrukking en benauwdheid als ze gericht worden bij de grote witte troon. In Kolossenzen 1:26,27 lezen we over een bijzonder geheimenis dat lang verborgen was. Maar nu wordt dat onthuld! Dat en meer in deze overweging.

16

Kolossenzen 1:26,27 - studie 19b32 minutes

Publication: 3 years ago Christus te midden van de natiën, de verwachting van heerlijkheid, dat is de kern van het geheime beheer. Ook 1 Korinte en Efeze spreken ervan. De moeite waard om daarvan te horen en het in het hart te sluiten.

17

Kolossenzen 1:28-2:1 studie 20a48 minutes

Publication: 3 years ago Paulus spreekt van het geheimenis van Christus. Het draait om Hem, Die alles voor ons en heel de schepping over had. Dat is nodig om ieder mens te presenteren: gerijpt in Christus Jezus.

18

Kolossenzen 1:28-2:1 studie 20b39 minutes

Publication: 3 years ago In dit tweede deel komt de strijd van Paulus als apostel naar voren. Geen comfortabel leven. Integendeel.

19

Kolossenzen 2:1-5 studie 21a46 minutes

Publication: 3 years ago De harten aangesproken en verenigd in liefde. De weergaloze liefde van Christus staat centraal in het geheimenis van Christus, en Vader zal alles door Hem uitwerken.

20

Kolossenzen 2:1-5 studie 21b29 minutes

Publication: 3 years ago Standvastig zijn, blijven staan, er is veel misleiding in de (religieuze) wereld. Erkenning, inzicht, leiding van Gods geest is nodig.

21

Kolossenzen 2:6-9 studie 22a45 minutes

Publication: 3 years ago Paulus wijst op Hem in Wie wij zijn geplaatst. De kracht tot Hem welgevallige wandel komt ook van God, door Christus. Liefde van Christus is de grond waarin we wortelen.

22

Kolossenzen 2:6-9 studie 22b34 minutes

Publication: 3 years ago Filosofie en religie brengen je niet verder; Christus wel.

23

Kolossenzen studie 23 A - 2:8-949 minutes

Publication: 3 years ago Traditie en filosofie zijn vijanden van de gelovige, geestelijk gezien. Christus is het antwoord op alle filosofie en religie.

24

Kolossenzen studie 23 B - 2:9,1045 minutes

Publication: 3 years ago Christus is niet alleen complement van de godheid, maar ook van de gelovige. De gelovige is in Hem compleet gemaakt. Dat is alle reden tot vreugde.


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021