Handelingen studie

2020 - 2021 2 seasons - 23 episodes

14 uur 50 minuten total length

Speaker

Episodes

Season 2 2021

Sorteer Andersom

1

Handelingen studie 17 deel A41 minutes

Publication: 1 month ago Op 7 januari 2021 kwam de tweede helft van de toespraakvan Petrus aan de orde. Overde Heer Jezus zei hij nog hetnodige. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26066

2

Handelingen studie 18 deel A42 minutes

Publication: 1 month ago In Handelingen 4 lezen we over de gevolgen van Petrus' toespraakin Jeruzalem. Tegenstand en ookvrucht, 5000 gelovigen maar liefst.Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26112

3

Handelingen studie 19 deel A40 minutes

Publication: 1 month ago Handelingen 4:13-26 kwam aan de orde 21-01-2021. De confrontatie met het Sanhedrin.Dat was heel wat. Naluisterenkan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26147

4

Handelingen studie 20 deel A44 minutes

Publication: 1 month ago Het gedeelte 4:27-37 verteltdat de apostelen en de gelo-vigen van de koninkrijksgemeentebij elkaar waren en God dankten en Hem aanbaden. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26187

5

Handelingen studie 21 deel A48 minutes

Publication: 3 weeks ago Ananias en Saffira wilden iets achter-houden en toch indruk geven dat zealles brachten. Dat was niet in orde, het was hypocriet. Dat had ernstige gevolgen. Anderen vreesden enorm na dit ingrijpen, wonderen en tekenengebeurden, dat zal ook in de nabije eindtijd zo zijn. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26229

6

Handelingen studie 22 deel A47 minutes

Publication: 2 weeks ago Petrus en de andere apostelen van de Besnijdenis werden opnieuw gevangen genomen door het Sanhedrin. S'nachts werden ze echter bevrijd door de boodschapper die Jahweh, de God van Israël, stuurde. Ze gingenopnieuw spreken, de leiders van het volk Israël waren daar niet blij mee, toch kregen ook die iets geweldigs te horen. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26271

7

Handelingen studie 23 deel A39 minutes

Publication: 1 week ago Petrus en de apostelen bij het Sanhedrin.Petrus getuigt opnieuw en verdere verhardingblijkt. Ze willen hem doden, maar Gamaliël komt tussenbeide. Het Sanhedrin gaat overstag,maar klopt zijn redenering eigenlijk wel? Petrus en de anderen krijgen stokslagen en eenverbod om te spreken in de Naam van Jezus.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26306


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021