Efeze (Video)

2020 - 2021 2 seasons - 16 episodes

17 uur 9 minuten total length

Speaker

Gezondewoorden.nl

Episodes

Season 2 2021

Sorteer Andersom

1

10. Efeze 4:3-1000 minutes

Publication: 1 month ago In Efeze 4 bespreekt Paulus de eenheid die er is binnen het lichaam van Christus. Hij noemt zeven kenmerken van deze eenheid. In het vervolg bespreekt hij dat, hoewel het lichaam één is, er ook verscheidenheid is. God geeft aan ieder lid individueel Zijn genade en die genade werkt in ieder anders, maar is altijd ten dienste van het geheel.

2

11. Efeze 4:11-1601 hour 06 minutes

Publication: 1 month ago Dit gedeelte gaat over de functies en gaven die God gaf in de beginfase van de ecclesia. Het is erg onbekend, maar aan de functies van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, zat een uitdrukkelijk 'totdat'. En ook een 'opdat'. De ecclesia bevond zich toen in een fase van onmondig (kind) zijn, maar er zou een fase van volwassenheid aanbreken. Dan zouden deze functies en gaven ophouden.

3

13. Efeze 5:1-501 hour 02 minutes

Publication: 1 month ago Paulus moedigt zijn lezers aan om navolgers van God te worden. God heeft ons lief en heeft ons apart gezet om in de toekomende aeonen te heersen met Christus. Wie zijn roeping kent, wandelt in overeenstemming daarmee. Hij spreekt ook over hen 'die geen lotsdeel ontvangen in het Koninkrijk van Christus en van God (:5). Over wie gaat het daar?

4

14. Efeze 5:6-2001 hour 10 minutes

Publication: 3 weeks ago In deze wereld is het nacht en men leeft daarom in duisternis. Maar er zijn er die nu al in het licht mogen wandelen dat straks in heel de schepping gaat schijnen als de dag aanbreekt. Tot die tijd zouden we deze periode uitkopen, dat wil zeggen: profiteren van de gelegenheden die we krijgen om de mensen te wijzen op het licht: het woord van het leven.

5

15. Efeze 5:21-3301 hour 09 minutes

Publication: 2 weeks ago Dit gedeelte gaat over onderschikking in de relatie van man en vrouw. Zij zijn binnen het huwelijk 'één vlees', dat wil zeggen: één lichaam. Zij zijn hiermee een uitbeelding van Christus en de ecclesia. Christus is Hoofd van de ecclesia en geeft zich voor haar over. Dat wordt de man ten voorbeeld gegeven. De vrouw mag genieten en zich schikken.

6

16 Efeze 6:1-1201 hour 09 minutes

Publication: 1 week ago Nadat Paulus in dit gedeelte heeft gesproken over de relatie van man en vrouw binnen het huwelijk, bespreekt hij nog twee 'maatschappelijke posities'. Die van ouders en kinderen en van slaven en heren. Je positie is voor God nooit een belemmering, op elke plek kun je Hem dienen, want Hij is primair je Heer, ook als je als slaaf een aardse heer hebt. In deze studie hebben we ook een aanvang gemaakt met de bespreking van het gedeelte over de wapenrusting van God. Met name over het verband waarin dit wordt gezegd. Wij ontvangen deze wapenrusting om stand te houden en te staan op ons lotsdeel: alles wat wij ontvangen in Christus. Geplaatst met Hem, ver boven alle overheden en machten.

7

17. Efeze 6:13-1801 hour 14 minutes

Publication: 2 days ago In deze studie hebben we de wapenrusting van God besproken. Het is de wapenrusting van God, omdat God en Zijn Messias Zichzelf hiermee bekleden. De wapenrusting is ter verdediging, om stand te kunnen houden tegen de aanvallen van de diabolos en zijn engelen. Zij hebben nu nog een positie in de hemelen, maar zullen worden gedegradeerd naar de aarde. Dat is juist het moment dat de ecclesia zal worden gepromoveerd, er vindt een verwisseling plaats. Daarom bestrijden zij ons, om ons te doen wankelen en af te brengen van ons lotsdeel. Maar wij zijn beschermd, in de wapenrusting.

New episodes

Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021