Reken maar (Video)

2017 1 season - 11 episodes

16 uur 25 minuten total length

Speaker

Goedbericht.nlEpisodes

Season 1 2017

Sorteer Andersom

1

Reken maar! (1) Van Adam tot uittocht01 hour 31 minutes

Publication: 4 years ago Deze eerste avond is een inleiding tot een strikt Bijbelse chronologie. Wat zijn daarvan de achterliggende principes? Kenmerkend voor de uitkomst is in elk geval een onmiskenbaar Goddelijk design. Deze avond houden we ons bezig met de tijd vanaf Adam tot aan de geboorte van Abram – precies 2000 jaar. En nog weer exact 500 jaar later komen we uit bij de uittocht uit Egypte. Het 50e jubeljaar, 50 maal 50 jaar – Israël viert het jubeljaar bij uitstek bij de uittocht uit het huis van Egyptes slavernij.

2

Reken maar! (2) Van uittocht tot Salomo01 hour 27 minutes

Publication: 4 years ago

3

Reken maar! (3) Van Salomo tot Kores01 hour 23 minutes

Publication: 4 years ago

4

Reken maar! (4) Het eerste jaar van Kores01 hour 27 minutes

Publication: 4 years ago

5

Reken maar! (5) 7 & 62 weken01 hour 30 minutes

Publication: 4 years ago Als Daniël aan het einde van de 70 jaar van Jeruzalems puinhopen, pleit op Gods beloofde ingrijpen, dan wordt zijn gebed onderbroken. Het is de boodschapper Gabriël die hem bekendmaakt dat zojuist het woord is uitgegaan om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Tevens wordt aan Daniël bekend gemaakt dat de uitvaardiging van dit woord ook het begin zou inluiden van een nieuwe periode van 70 jaarweken, d.w.z. 70 sabbatsjaren-cycli, oftewel 500 jaren. Eerst 7 jaarweken (= inclusief jubeljaar is dat 50 jaar) waarin de stad zou worden herbouwd. Deze termijn verwijst naar de tijd die in Ezra en Nehemia wordt beschreven. En vervolgens zouden nog eens 62 jaarweken volgen die eindigen bij “Messias, vorst”… die daarna zou worden uitgeroeid.

6

Reken maar! (6) De 70-ste week01 hour 44 minutes

Publication: 4 years ago

7

Reken maar! (7) De 70-ste week & daarna01 hour 30 minutes

Publication: 4 years ago Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden. Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

8

Reken maar! (8) Na twee dagen01 hour 29 minutes

Publication: 4 years ago

9

Reken maar! (9) Na zes dagen01 hour 21 minutes

Publication: 4 years ago Zoals de Bijbel leert dat de Heer “na twee dagen” zou terugkeren tot zijn volk om hen te doen herrijzen, zo leert de Schrift ook dat dit “de zevende dag” zal inluiden. De dag van de sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. In beide gevallen mag het ons niet ontgaan dat voor de Heer, één dag is als duizend jaar. Dat aan de sabbatdag van het millennium zes millennia zullen vooraf gaan, is geen nieuwe vinding. De Joodse traditie is daar vanouds al mee bekend en ook voor de vroege kerkvaders was dit een vanzelfsprekend gegeven. Ook Luther ging hiervan uit.

10

Reken maar! (10) 120 jubeljaren01 hour 28 minutes

Publication: 4 years ago

11

Reken maar! (11) de overgangsjaren naar het Millennium01 hour 31 minutes

Publication: 4 years ago De tegenwoordige boze aeon zal binnenkort plaats gaan maken voor “de komende aeon” waarin Christus zal heersen. De periode die deze transitie beslaat wordt op diverse wijzen in de Schrift benoemd. Er worden bovendien ook diverse termijnen benoemd, allemaal gerekend vanaf het moment dat op het tempelplein in Jeruzalem de het dagelijks offer zal worden gestaakt en een gruwel wordt opgericht.