Handelingen studie (Video)

2020 - 2021 2 seasons - 28 episodes

19 uur 1 minuut total length

Speaker

Da-ath.nl

Episodes

Season 1 2020

Sorteer Andersom

1

Handelingen - 1 1:1-3 inleiding 03-09-202032 minutes

Publication: 3 years ago Wekelijkse studies uit Handelingen, om de lijnen te ontdekken die God aangeeft. Ontwikkeling van de koninkrijksboodschap voor Israel, met Petrus en Paulus als belangrijkste apostelen.

2

Handelingen 2 1:4-6 10-09-202033 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie de diverse zendingsopdrachten die de discipelen meekregen in Mattheus-Marcus-Lucas. Zij verwachtten het koninkrijk en vroegen zich af: wanneer?

3

Handelingen 3 1:6 18-09-202032 minutes

Publication: 3 years ago Koninkrijk? Heer, herstelt U nu het koninkrijk? Dat is de vraag. Waar gaat het dan eigenlijk over? Luister en kijk mee naar bijbelse antwoorden.

4

Handelingen 4 1:6,736 minutes

Publication: 3 years ago In Mattheus lees je 2 uitdrukkingen koninkrijk van de hemelen en koninkrijk van God. Wat is het verschil? Wat zegt Lucas in zijn verslag over het koninkrijk?

5

Handelingen 5 - 1:6,736 minutes

Publication: 3 years ago Ook nu een aanloop naar Handelingen, vorige keer vanuit Mattheüs, nu vanuit Lucas zelf. De lijnen lopen parallel en draaien om hetzelfde thema: het koninkrijk dat aan Israël opgericht zou worden.

6

Handelingen 6 - 1:1-835 minutes

Publication: 3 years ago

7

Handelingen 7 - 1:9-1239 minutes

Publication: 3 years ago

8

Handelingen 8 - 1:13,1436 minutes

Publication: 3 years ago

9

Handelingen 9 - 1:15-2639 minutes

Publication: 3 years ago

10

Handelingen 11 - 2:14-2236 minutes

Publication: 3 years ago Petrus verkondigt als leider en sleuteldrager het evangelie van de opgestane Heer Jezus Christus. In het goede nieuws van het koninkrijk is dat es- sentieel tot vergeving van zonden. Tegen wie wordt dit allemaal gezegd? Waar? Wanneer? Allemaal vragen waar je antwoord op krijgt.

11

Handelingen studie 12 - 2:23-3138 minutes

Publication: 3 years ago Petrus toespraak draait om Christus, de Opgewekte en verheerlijkte Heer. Ook dit keer wat opmerkingen| bij deze zo bijzondere gebeurtenis op Pinksteren.

12

Handelingen studie 13 - 2:32-4039 minutes

Publication: 3 years ago Opnieuw Petrus' toespraak in Jeruzalem aan de orde. Hij roept op tot bekering en waterdoop als voorwaarden om vergeving van zonden te ontvangen. Heel logisch, in deze tijd van genade gelden geen voor- waarden, louter Gods genade.

13

Handelingen studie 14 - 2:41-4744 minutes

Publication: 2 years ago Een gemeente ontstond op pinksteren. Welke is dat? En welke verwachting konden die bekeerden koesteren? Waren voorwaarden gegeven? Wat zegt Hebreeën 6 en 10 over de afval van heiligen? Dat en meer in deze studie.

14

Handelingen 15 - 3:1-1134 minutes

Publication: 2 years ago De genezing van een van geboorte af verlamde man bij de lieflijke (schone) poort te Jeruzalem was opzienbarend. Deze geschiedenis, dit wonder was tegelijk een teken. Waarvan? En waar verwijst het nog meer naar? Kijk en luister naar deze prachtige geschiedenis, helaas is de geluidskwaliteit niet zo goed. U kunt ook meeluisteren via da-ath.nl - de mp3.

15

Handelingen 16 - 3:12-2039 minutes

Publication: 2 years ago Petrus houdt zijn tweede toespraak en zet daarin onder meer twee belangrijke getuigen neer voor het volk Israël. Ten eerste de opstanding van Christus en daarbij de genezing van de verlamde. De kruisiging van de Messias was in onwetendheid. Opnieuw komt aanbod van het koninkrijk naar voren, door heilige geest. Afwijzen heeft vergaande gevolgen.


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021